zaterdag 22 november 2014

Pastoor Bissegem: "Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen"

Priester Wim Seynaeve van Heule-Bissegem heeft vorig weekend een opmerkelijke homilie gehouden. In een gedurfd pleidooi ["Gedurfd?" Ketterijen zijn zeer geliefd binnen de Vlaamse bastaardkerk!], pleitte hij onomwonden voor de afschaffing van het celibaat, omdat priesters nu ook eenmaal recht hebben om zoals anderen "hun menselijkheid te ontwikkelen" [Alweer een nieuw recht dat opduikt! "Recht op seksuele betrekkingen voor priesters!" Met mannen of vrouwen of kinderen? Wie zal het zeggen?]. De manier waarop hij zijn woorden formuleerde, door met een vraagstelling impliciet te verwijzen naar kindermisbruik, viel evenwel niet in goede aarde.

Vandaag gaf Seynaeve bij onze collega's van Radio 2 toelichting bij zijn woorden. "Met mijn uitspraken vraag ik begrip voor de eenzaamheid van het priesterschap, een positie die nu veel eenzamer is dan de generaties voor ons. Dit gaat over de menselijkheid van de man achter de functie. Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen." [Wat bedoelt hij met "menselijkheid"?]

Seynaeves woorden deden stof opwaaien, niet enkel wegens het pleidooi zelf, maar omdat hij volgens sommigen de slachtoffers van seksueel geweld te weinig respect toonde. Seynaeve zou in zijn homilie de volgende vraag hebben gesteld: "Zouden de twee [drie] priesters die nu in opspraak komen, dergelijke feiten hebben gepleegd als ze de vrijheid gekregen hadden om hun lichamelijkheid en seksualiteit te ontwikkelen?" [Homoseksuele pedofiele daden hebben te maken met homofilie en pedofilie. Dus, zelfs als ze 'getrouwd' geweest zouden zijn, dan nog zouden deze lieden deze daden gepleegd hebben.]

"Ik vraag geen begrip voor pedopriesters" [Wat dan?]

De timing was niet zo gelukkig, omdat er net een kinderkoor zong, en daardoor uitzonderlijk veel jonge ouders aanwezig waren [Hou dan ook je mond!]. De boodschap viel in slechte aarde bij sommigen, die het begrepen alsof de pastoor het celibaat als een excuus inriep voor seksueel misbruik van kinderen. [Goed gezien!]

Seynaeve ontkent dit ten stelligste. "Het ging enkel over de priester in het algemeen. Ik had het uitdrukkelijk niet over daders of slachtoffers." ['De priester in het algemeen', die het 'slachtoffer' is van het celibaat!] Seynaeve pleitte er dus gewoon voor om priesters toe te laten hun "menselijkheid te ontwikkelen", niet meer, niet minder, benadrukt hij. "Ik vraag dus geen begrip voor pedopriesters, maar voor het priesterschap in het algemeen." [Bla, bla, bla...]

"Een grote meerderheid heeft mij begrepen" [Inderdaad!]

Seynaeve vindt niet dat hij een fout heeft gemaakt met zijn opvallende preek. "Het is misschien wel iets genuanceerder gekund, achteraf bekeken." Maar hij blijft wel onomstreden achter zijn woorden staan: "Ik pleit voor een evenwichtig leven voor ons, priesters. Dat moet ons gegund worden. Wij kunnen niet zonder, en de grote meerderheid heeft dat begrepen." 

[Beste Wim Seynaeve, niemand heeft u gevraagd om priester te worden, tenzij God. Uit de woorden die u spreekt tijdens de Heilige Mis, valt op te maken, dat u géén echte roeping heeft gahad, maar om de verkeerde redenen priester bent geworden. Indien u last heeft van uw hormonen, staat het u vrij om uw conclusies te trekken en als priester te vertrekken. Jozef De Kesel zal u met plezier dispensatie geven. Alweer een judas minder!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2153032


Jozef De Kesel heeft zijn kornuiten goed onder controle.

"Goed bezig, mannen!"

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat is toch de grootste nonsens die je nog nooit gehoord hebt.

Alsof alle pedofielen celibatair zouden zijn. Alsof mannen en vrouwen die reeds in een relatie zijn, zich niet aan kinderen zouden vergrijpen.

En als priesters zich toch seksueel willen ontspannen, waarom zou een priester zich dan precies aan een kind vergrijpen?

Als ze toch zo hoogst nodig moeten, kunnen ze niet naar de hoeren, of met de vrouw van een ander naar bed, of misschien zelfs indien ze het voor mogelijk hielden, een relatie met een alleenstaande vrouw beginnen? Om maar stil te zwijgen over relaties met andere mannen, geiten, schapen, en wat is er nog niet allemaal mogelijk?

NEE. NEE. NEE.

Ze verkrachten kinderen niet omdat ze celibatair zijn, maar omdat ze pedofiel zijn.

Anoniem zei

De ene stomme kl... na de andere.

(@The Guardian Angel heeft mij zeer terecht ooit eens "gecensureerd" door in één mijner postings de krachtige taal ("stomme k...") door "domme lieden" te vervangen.
Nu heeft zelfs de pontifex maximus in zijn toespraakje na de "familie"synode de parrhesia, de "krachtige taal" lovend aangehaald- en er zelfs, om lef te tonen, daarbij ook de Brief v. Clemens aan de Korinthiêrs geciteerd en een zeer merkwaardig citaat uit de Septuagint geciteerd)(misschiendaarover later meer).
En vulgaire taal blijft vulgaire taal.
Maar het is eenvoudig totaal, Maar dan ook totaal waar.

Quos deus perdere vult, prius dementat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer