zondag 23 november 2014

Over de Kortrijkse 'priester' Wim Seynaeve:

Op welk seminarie ging Seynaeve?

Door wie werd Seynaeve gewijd?

(Hij stamt van Kuurne)


Seynaeve vergeet hier het elementairste: 

Hij heeft bij zijn priesterwijding uit vrije wil de belofte van het celibaat afgelegd, dat de totale toewijding aan de dienst voor de Heilige Kerk symboliseert.

Dit schijnt voor de pedofielen van nul en gener waarde geweest te zijn. Van dienst aan de Heilige Kerk kan geen sprake zijn, wanneer men zich aan de zwaksten vergrijpt.


De Heer heeft daar overigens zijn woord van de 'molensteen' gesproken.

Seynaeve heeft niet de bevoegdheid om de woorden van de Heer te veranderen naar zijn goesting.


Nog weerzinwekkender is het om in een kerk met kleine kinderen en gesensibiliseerde ouders tot 'begrip voor de daders' op te roepen.


Hij is echter niet aan zijn proefstuk toe!


Hij spreekt ook over 'pijn' en 'verdriet', en in de context van de daders - dat deed Godfried 'kardinaal' Danneels ook al bij het verbrandende interview - Seynaeve vergeet dat de barmhartigheid niet tegen het gerecht kan/mag uitgespeeld worden en dat vergeving nooit afgedwongen kan worden.

Ik weet niet waar Godfried Danneels, Mark Van De Voorde, Wim Seynaeve, Hans Geybels enz. deze onzin gehaald hebben; dat is ook weer een moraalfilosofische 'vernieuwing' van de noordbelgische bastaardkerk!

Het gerecht is nu juist de genade!

De zonde is het weggaan van Gods wetten, de "anomia" [a = 'weg van' en Nomos = 'wet'], het "verlaten van het rechte pad" (zoals Seynaeve als medeauteur van een boekje over de doop (2010, Brugge, CCV) schreef.

"En God scheidt (Ps.1) de gerechten van de zondaars en de spotters."

Dit is eenmaal meer een uitstekend voorbeeld van het theaterachtig gedrag dat kenmerkend is voor deze lieden: terwijl het ganse bisdom door de misbruikschandalen gevloerd is, nu er opeens in 3 weken 3 priesters ontmaskerd werden, nu de bisschop en zijn staf in paniek zijn, vindt een fris ingezette pastoor niets beters als niet over het Evangelie, de eerste en de tweede lezing te preken, maar in de oplaats daarvan over het celibaat en de 'eenzaamheid' van de priester te leuteren.


Geen mens heeft hem verboden in een orde te gaan, geen mens heeft hem gedwongen het priesterschap op zich te nemen - overigens een vaststelling reeds van de Hl. Alphonsus v. Liguori...

En in de opgehitste atmosfeer van deze dagen giet hij nu nog olie in het vuur!!!

Dat is geen domheid, dat is ergernis geven!!!

Gebrek aan geestelijke rijpheid, geen empathie voor de slachtoffers, geen schaamte, geen deemoed, geen besef van de schuld en de zonde van de daders!!!

Dat is totaal anti-christelijk - en zo iemand is ongeschikt als priester.

Ik vraag mij steeds meer af of die typen wel geldig gewijd zijn???

Bron: Anoniem

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer