woensdag 12 november 2014

Marc Van De Voorde: "Het verschil tussen een burgemeester en een kerkjurist"

De volgende zin zou het begin van een mop kunnen zijn [Van De Voorde vindt dit alles blijkbaar nog grappig ook. Dit zegt veel over de geestesgesteldheid van deze lieden. Schaamte kennen deze lieden niet!]. Wat is het verschil tussen een vrouwelijke burgemeester uit een Vlaamse kustgemeente en een Vlaamse kerkjurist uit de Amerikaanse hoofdstad? Het antwoord op die vraag zou kunnen luiden: Er is geen verschil, want... (dan volgt de pointe). [Misschien hebben beiden wel een gezond 'boerenverstand', dat niet door de pedo-homofiele sfeer in het Brugse werd aangetast!]

Maar het was geen mop dat er geen verschil was tussen burgemeester Janna Rommel-Opstaele en kerkjurist Kurt Martens. Beiden reageerden boos op de geplande benoeming van priester Tom F. als pastoor in de federatie van Middelkerke. De burgemeester met een quote op de televisie, de kerkjurist met een opiniestuk in de krant. [Het recht op de vrije meningsuiting bestaat nog steeds, ondanks de gedachtenpolitie van de pedo-lobby.]

De burgemeester had het over het feit dat "de persoon van de nieuwe priester niet te verenigen is met de verwachtingen ten aanzien van een figuur die een morele en voorbeeldfunctie heeft" [Inderdaad.]. De kandidaat-pastoor was immers niet onbesproken: in 2008 had hij als priesterleraar een zeventienjarige leerling dronken gevoerd en betast.

De kerkjurist vond dat ook, maar viseerde de bisschop. Hij vroeg zich af of "de bisschop van Brugge en zijn vicaris-generaal kunnen blijven functioneren in de gegeven omstandigheden". Vanuit zijn universiteit in Washington opperde hij de dwingende gedachte dat Rome met een visitatie het bisdom Brugge, waar ook de kerkjurist vandaan is, eens grondig zou moeten uitmesten.

Er is dus wel degelijk een verschil tussen de vrouwelijke burgemeester uit de Vlaamse kustgemeente en de Vlaamse kerkjurist uit Amerika. Zij was populistisch, hij beschamend bezig. [Van De Voorde noemt de bescherming van de bevolking "populistisch" en de bescherming van het Geloof "beschamend". Marc, weet je wiens gedrag "populistisch" en "beschamend" is? (Dan volgt de pointe.)].

Neen, het was geen al te verstandig idee van de bisschop en zijn vicaris om die priester op die wijze "een tweede kans te geven" en het was een beetje naïef van hen om te denken dat de mensen voldoende vergevingsgezind zouden zijn om die tweede kans bij hen te laten plaatsgrijpen [Dit heeft met vergevingsgezindheid niets te maken!]. Daar bestaat een Engelse uitdrukking voor: NIMBY, not in my back yard. Simpel gezegd: overal maar niet bij ons. Helaas, dat zeggen ze overal, dus is het nergens. [Alleen ezels of lieden die te kwader trouw handelen, zetten de kat bij de melk.]

Zo is onze samenleving nu eenmaal: we vergeven eigenlijk niet, we geloven dus ook niet echt in een tweede kans (al zeggen we van wel) [De "tweede kans" is te vinden in de stoffige kelder van het archief van het bisdom!]. Dat er op dat vlak geen verschil is tussen de liberale burgemeester en de katholieke kerkjurist, is pas erg. [Erg flauw Marc. Spelen de partijpolitieke sentimenten hier een rol?]

De burgemeester is op de eerste plaats een politica en die wil nu eenmaal beschermer zijn van haar gemeentelijke gemeenschap (en populair blijven natuurlijk) [Dit is haar taak! De publieke veiligheid! Een tweede Dutroux in de kuststreek kunnen we missen als kiespijn, hé Marc.]. Dus kun je haar uitspraken plaatsen (zelfs begrijpen). De kerkjurist is op de eerste plaats een jurist (en pas daarna een moralist of theoloog) en die moet het recht zijn terechte plaats geven. Dus kun je niet begrijpen dat hij de rechtsstaat aan zijn laars lapt. [De regels van de Belgische bisschoppen aangaande pedo-priesters stellen zeer duidelijk, dat een pedo-priester nooit nog in contact mag komen met jongeren. De regels zijn duidelijk. Waarom houdt Jozef De Kesel zich niet aan zijn eigen regels? Het is De Kesel die de rechtstaat aan zijn laars lapt.]

Rechtsstaat wil zeggen dat niet het volk en de willekeur bepalen of iemand veroordeeld moet worden en hoelang desgevallend de straf dient te duren [Het volk is soeverein, niet het gerecht!]. Oordeel en straf liggen in handen van justitie die handelt en oordeelt volgens het recht. Daarna is het over. Punt. [Dus, komen pedo-priesters nooit nog in contact met minderjarigen. Punt.]

Het is toch werkelijk ongelofelijk hoe de aanhangers van de post-conciliaire bastaardkerk, waartoe ook Marc Van De Voorde behoort, redeneren. Ze lopen zo hoog op met Bergoglio als die een lakse moraal predikt, maar ze vergeten de rest:

"Pope to meet sex abuse victims at Vatican next month, declares 'zero tolerance' for pedophile priests"

"There are no privileges," Francis told reporters...

Link:


http://www.foxnews.com/world/2014/05/27/pope-to-meet-sex-abuse-victims-at-vatican-next-month-declares-zero-tolerance/


'Zero tolerance'


Maar, Marc Van De Voorde orakelt verder:

In het zaak-Tom F. is dat ook gebeurd. Begin 2009 achtte de rechte de feiten bewezen, maar vond hij het niet nodig om de priester te veroordelen. De rechter gunde hem de opschorting van de uitspraak (omdat het ging om een eenmalig feit in benevelde toestand met iemand op de drempel van de volwassenheid) [Iemand verkrachten die "op de drempel van de volwassenheid" staat, mag dus! Wat een schandaal!]. De priester moest zich wel vijf jaar aan enkele voorwaarden houden. Hij moest zich onder meer psychologisch laten begeleiden en uit de buurt van minderjarigen blijven [Als het over "een eenmalig feit in benevelde toestand" handelde, waarom moest de pedo-priester zich dan psychologisch laten begeleiden?]. Dat is gebeurd, met het gevolg dat een klein jaar geleden al de hele zaak voorbij was. Als het recht heeft gesproken en de gevolgen ervan rond zijn, dan is de zaak voorbij. Zo werkt het recht. [Voorbij, voorbij? Niets is "voorbij". Naast het burgerlijke recht is er ook nog het Kerkelijk Recht. Dan volgt nog het oordeel van God! De pedo-priester had tot zijn laatste snik boete moeten doen. Waarom banaliseert Marc Van De Voorde de feiten?

Men kan het bisdom dus niet verwijten dat het zich richt naar het oordeel van de rechter (het heeft er bovenop nog bijna een jaar 'overgang' aan toegevoegd en Rome om raad vroeg) [Neen! Het bisdom moet haar eigen regels toepassen! Nooit nog contact tussen een pedo-priester en minderjarigen! Net zoals een veroordeelde bankovervaller ook nooit bankbediende zal worden!]. En toch: not in my back yard. Geen tweede kans in de praktijk, menen burgemeester en kerkjurist [Zeer zeker!]. Dat is van dezelfde 'hoogstaande' morele orde als iemand die zegt dat hij voor rechtvaardigheid is, maar in de praktijk mensen uitbuit [Neen! De pedo-priester heeft mensen uitgebuit en dan gaat hij over 'rechtvaardigheid' preken. Onmogelijk! De Kesel buit de goedgelovigheid van de mensen uit!]. Daar hadden ze vroeger in Vlaanderen een uitdrukking voor: luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden. [Typisch van toepassing op De Kesel! Toch merkwaardig hoe Van De Voorde de rollen omdraait. De daders zijn het slachtoffers en zij die door de pedo-priester bedrogen zijn, dat zijn de schijnheiligen!]


Beste Marc, heb je in al jouw alwetendheid nooit gehoord van 'recidive'?

Als een dader van seksueel misbruik daadwerkelijk pedofiel is, bestaat er 59 procent kans op recidive. 


Wat heeft dit met "vergevingsgezindheid" en "rechtvaardigheid" te maken?

Dat uitgerekend een kerkjurist door zijn uitspraken het geweldmonopolie van justitie betwist en dus de rechtsstaat in vraag stelt, is onvoorstelbaar. Het zegt wel iets over de toestand van onze samenleving. [Vroeger werd dit soort lieden terechtgesteld. Ze mogen dus echt niet klagen.]

Hannah Arendt schreef ooit: "Het menselijke kwaad is grenzeloos, als het niet tot wroeging leidt." Parallel daaraan durf ik stellen: de menselijke wraak is grenzeloos, als hij niet in vergeving overgaat. In wezen heeft de moeilijkheidsgraad van een tweede kans vandaag te maken met het wegdeemsteren van het zondebegrip. [Dat is inderdaad hét grote probleem van de pedo-priester!]

Door het verdwijnen van het begrip zonde is niet het begrip schuld verdwenen [Inderdaad. God heeft een lang geheugen.]. Integendeel, nog nooit is de schuld van iemand zo groot geweest, als vandaag: schuldig blijf je eeuwig. Misschien wel omdat het geen zonde meer is. Zonden kunnen worden vergeven, schulden moeten worden ingelost. We zijn terug in de tijd van "oog om oog, tand om tand", zelfs verder terug in het verleden, toen de aflossing van de schuld groter hoorde te zijn dan het verschuldigde bedrag. Voor de kerkjurist blijkbaar levenslang. 

Wat een ongelofelijke lulkoek slaat Marc Van De Voorde hier uit zijn nek!

Blijkbaar heeft hij ook nooit gehoord van 'penitentie'!

De penitentie is een boetedoening in de vorm van gebeden of goede werken, die na de belijdenis van de zonden in de biecht door de priester aan de biechteling wordt opgelegd. De priester legt naargelang de zonden een overeenkomende penitentie op.

In dit geval had de bisschop de penitentie moeten opleggen. Onderdeel van de penitentie was: "Nooit meer contact met jongeren".

Is dat nu zo moeilijk te begrijpen, Marc?

Dat een kerkjurist zo lijkt te denken, is wel erg bedenkelijk. Het is alvast geen mop.

Mark Van de Voorde

Bron: Kerknet

Link:

http://kerknet.be/actua/content.php?ID=27484ENKELE BEDENKINGEN:

Een zielig artikeltje, Marc.

1. De burgemeester van Middelkerke heeft hier niet de rechterlijke macht met de uitvoerende macht vermengd. Ze heeft hier gedaan wat ze moest doen: preventief opgetreden.

2. Niets doen, zou 'schuldig verzuim' geweest zijn. Zoals De Kesel!


3. In het Nieuwe Testament spreekt de Heer overigens ook van de splinter in het oog van de ander tegenover de balk in het eigen oog.

4. De functionarissen en hun personeel van de post-conciliaire bastaardkerk zien inderdaad de pedo-homofiele balk in hun eigen oog niet, net omdat ze die verblinding als 'normaal' ervaren.


5. De Danneels/Vangheluwe-clique zou nu toch eindelijk moeten erkennen, dat er zeer veel serieuze Christelijke mensen zijn, die NIET PEDOFIEL zijn, en dat deze perversiteiten in de Kerk geen plaats hebben.

6. Het gejammer van Marc Van De Voorde, Bert Claerhout, Geert De Kerpel en cie maakt alles alleen nog erger.


7. Hier moeten de daders en doofpotters zwijgen, hier moeten zeer velen hun plaats ruimen...


8. Maar, ze willen het daar in Brugge niet begrijpen.

9. Dit alles bewijst, dat men geen notie heeft van het Katholieke Geloof!


Excita, Domine, potentiam Tuam, et veni, ut salvos facias nos. Alleluia.

Wek op, Heer, uw macht, en kom, opdat Gij ons heil bereidt. Alleluia.

Alleluia Dominica III. Adventus.

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Je spreekt over het recht op vrije meningsuiting.

Wel, de recht geldt evenmin voor Kardinaal Burke.

Maar ja, zoals altijd, twee maten, twee gewichten.

Stel je een Chinese dissident voor die op het Tienanmen Plein voor de tanks gaat staan en voor vrije meningsuiting pleit; dat is een held. Maar wanneer je voor de tanks van een Westerse overheid gaat staan, dan wordt je verbannen.

Maar maak je geen illusies, Kardinaal Burke bevindt zich in hetzelfde predicament als de Chinese dissident.

Anoniem zei

Je zegt dat het volk soeverein is.

Zowel traditionalisten en modernisten maken deze fout. Het was waar tot voor de Franse Revolutie, maar nu niet meer.

In een representatieve democratie heeft het volk haar macht aan de overheid overgedragen.

Iedereen die over het “soevereine volk” spreekt, heeft het niet over een staatsvorm die nu nog van kracht is.

Ik moet Mark Van de Voorde gelijk geven. De rechter bepaald de straf, en daarmee is punt aan de lijn. Indien de rechter een pedofiel maar een paar maanden opsluit dan moet men ook toegeven dat pedofilie niet strafbaar is.

(Dat Tom Flamez na twee maanden vrijgelaten is, zal veel te maken hebben met het feit dat pedofielen in een gevangenis zwaar behandeld worden door de medegevangenen)

Anoniem zei

haha prachtige commentaar, wat een gezever kraamt die man toch uit, ik hoop dat hij eens "per toeval" op deze pagina belandt, hij zou vast en zeker beschaamd zijn

Anoniem zei

Toen Dutroux voor het eerst opgesloten werd was het omdat hij een seksuele relatie had met een minderjarige.

Hij was vooraan in de 20. Zijn vriendin was 17, en de vader van het meisje vond het nodig om de relatie te beëindigen en trok het vriendje van zijn dochter voor het gerecht.

Mevr. de rechter vond het even nodig een voorbeeld te stellen en sloot hem op als een pedofiel. Het is in de gevangenis dat Dutroux tot het monster verworden is dat we ze goed (menen te) kennen.
Hij zal wel geen heilige geweest zijn voor hij veroordeeld werd, maar goed.

Het punt is dat het gerecht ook fouten maakt en ook met twee maten en twee gewichten werkt. En zeker geen absolute macht kan zijn. Er zijn te veel voorbeelden waarin het gerecht ofwel onderzoek naar pedofilie gesaboteerd heeft, ofwel pedofilie niet vervolgd heeft, of in de doofpot heeft willen steken.

Anoniem zei

“Not in my Backyard” is iets typisch Engels: Geef die anderen slechte ideeën, en stel het voor alsof het goed is, en laat die anderen het dan doen, maar doe het zelf niet.

Pedofilie is goed, alleen niet voor mijn eigen kinderen.

Euthanasie is goed, alleen dat het illegaal is in Engeland.

Homohuwelijk is goed, alleen dat de Engelse wet het de Anglicaanse Kerk verboden heeft homo’s te huwen, maar dat dezelfde wet het wel mogelijk maakt voor andere godsdiensten in Engeland – indien ze het willen.

Onafhankelijkheidsbewegingen zijn goed alleen niet in het Verenigd Koninkrijk. De Schotse Onafhankelijkheidsreferendum diende alleen om het idee in de heethoofden in Vlaanderen, Catalonië, Bretagne, Veneto, en elders te plaatsen, maar voor Schotland mocht het nu net niet.

In de VS is overspel in 21/50 staten illegaal (strafbaar), abortus is in 30/50 staten illegaal, euthanasie in 50/50 staten.

In 18/50 staten is het burgerlijk huwelijk alleen voor hetero’s mogelijk.

14/50 (14 van de bovenstaande 18) staten hebben het burgerlijk homo-huwelijk en eender welk andere vorm van partnerschap per wet uitdrukkelijk voor homo’s verboden.

Slechts 7/50 Amerikaanse staten maken een wettelijke provisie voor burgerlijk homo-huwelijk. (de staten aan de westkust, Wyoming en New Jersey)

De rest heeft hun gerechtszaken met de homo-lobby verloren maar er bestaat nog geen wettelijke provisie die een burgerlijk homo-huwelijk mogelijk maakt.

NOT IN MY BACKYARD

Zoals hierboven gezegd; de uitdrukking betekent dat een slecht op een ander losgelaten mag worden, alleen niet op zichzelf.

Wyoming en het burgerlijk homo-huwelijk is prima voorbeeld. Wyoming is een centrum voor Mormonisme. De tweede grootste godsdienst in Wyoming is Southern Baptist. Beide godsdiensten verbieden homo-seksuele relaties, toch is Wyoming 1 van de 7 staten in de VS waar het burgerlijk homo-huwelijk wettelijk is. Een contradictie? Helemaal niet. Ze hebben een wet ingevoerd waar niemand gebruik van wil maken, maar ze zijn nu wel immuun voor gerechtszaken vanwege de homo-lobby, terwijl de ongelovigen mogen zich aan doodzonde schuldig mogen maken.

Anoniem zei

De referentie naar Hanah Arendt is weer de moeite waard:

Een seculiere jood, een marxist, bevriend met Walter Benjamin (Benjamin was het neef van haar echtgenoot Heinrich Blücher, lid van de Communistische Partij in Duitsland) Onder Hitler naar de VS gevlucht. Na de oorlog terug naar Duitsland gekeerd, om er de jeugd Zionistische beweging op te starten, en boegbeeld voor het atheistisch humanisme ende “Liberal Arts”.

Het feit dat Mark Van de Voorde haar aan het woord laat in een betoog om pedofielen een “tweede kans” te geven toont hoe de holocaust de enigste mogelijke zonde is.

Anoniem zei

Aaaahhh, eindelijk.
Ik ken Kurt Martens niet, maar nu heb ik eindelijk de juiste zoektermen aan Google ingegeven.

[ KURT MARTENS + CARDINAL BURKE ]

http://www.guadalupeshrine.org/wp-content/uploads/2012/06/CanonLawConference2012_061512.pdf

en hier

http://publicaffairs.cua.edu/releases/2014/cardinal-burke.cfm

Kardinaal Burke lijkt heel tevreden te zijn met Kurt Martens.


Het is DAAROM dat Van de Voorde Kurt Martens belachelijk probeert te maken door hem te vergelijken met een burgemeester die haar dag vult met de promotie van openbaar vervoer, speelpleinwerking, “milieuvriendelijke” elektronische maaltijdcheques, en de trots van haar gemeente; twee defibrillatoren.

Anoniem zei

Sine ira et odio:

Dit blogcommentaar van Mark Vandevoorde is afgrijselijk:
primair niet door de zeverende taal (daaraan heeft men zich in de laatste 40 jaar nolens volens moeten gewennen) maar wel door haar totale immorele, ja ronduit antichristelijke inhoud.

Vandevoorde brengt hier in tohuwabohu alles door mekaar:

-Hij onderslaat essentiêle delen van deze geschiedenis om van een "tweede kans" te kunnen spreken.
-Hij zegt geen woord over de forensisch-psychiatrische zijde van deze affaire- en praat daardoor de facto het gestumper van DeKesel goed, en neemt daarbij de imminente bedreiging van de kinderen in Middelkerke in koop.
-De burgermeesteres krijgt een partijpolitieke veeg uit de pan- hoewel ze (en dan nog in nietkennis van de ganse achtergrond van de betroffen persoon)(de details werden hier elders uitvoerig gepost) instinktief de enige juiste beslissing trof.(Respect!)
-Zeer huilerig wordt een halve eerredding van DeKesel geprobeerd, waar deze toch tegen alle regels van de kerk in vlaanderen zelf handelde.
Dat het bisdom Brugge zich eenmaal meer als broeihaard van pedo- en homofilie discrediteerde, verzwijgt hij totaal; Vandevoorde was zelf nochtans lan perschef van het bisdom Brugge, ook nog onder vanGheluwe, kent via Kerk&Leven ook zeer goed de vele organisaties en diensten, en zit nu sedert jaren op kerknet geparachuteerd.
- Empathie voor het slachtoffer wordt niet geuit, daarentegen ziet hij de behandeling van Tom Flavez zeer critisch.
Dat is nu wel echt typisch voor de westvlaamse en de Danneerlsbastaardkerk, maar niettemin fundamentaal fout.
(Deel1)

Anoniem zei

(Deel 2)
De kern van het betoog van Vandevoorde gaat lijnrecht tegen God in.

-Ten eerste is het uitdrukkelijk zo dat niet alle zonden vergeven kunnen worden; Onze Heer neemt uitdrukkelijk de zonden tegen de Heilige Geest daarvan uit.(Hierover wordt in de Danneelsbrigade steeds gezwegen)(merkwaardigerwijze vergeet Vandevoorde dat nu juist Danneels tot nog meer zonde aanspoorde omdat alles zowiezo vergeven is)(Welke ketterse onzin!)

- Ten tweede:
de Psalm 51, Miserere, één der twee met eigen naam (de andere is De profundis (Ps.130)), sedert 2000 jaren de meestgebeden psalm in de christenheid, stelt eenduidig de begane zonde, de schuld als iniquitas (vijandelijkheid, boosheid) tov. God voor; en gevraagd wordt dan niet naar absolutie, maar hier wordt het woord "dele" ="vernietig, verdelg" gebruikt.
De schuld heeft niet alleen een personele dimensie (waartoe Vandevoorde ze wil beperken- de straf van het wereldlijk gerecht volstaat) maar ook een kosmische dimensie: hier werd herhaaldelijk tegen Gods wil verstoten, hier werd het Corpus mysticum Christi zelf geweld aangedaan.
Dat heeft Kurt Martens- en een kerkjurist is altijd op de erste plaats een christen, een theologisch beslagen man, en eerst daarna een jurist, zeer duidelijk gezien.
De contritio cordis, het diepe berouw, is hier zeker niet te vinden, zelfs geen attritio.
Het steeds weer terugkomen op de "5 jaar" is tov Gods almacht en zijn oneindelijkheid blasphemisch gelul.
God wil van de zondaar alles, Hij wil de terugkeer naar de spiritus principalis, de terugkeer naar de heiligheid, Hij wil de treurnis naar het verlorene, het "kapotgebroken en het tesamengeslagen hart";
En oppervlakkige brandoffers zijn Hem niet welgevallig (Ps.51.v.18)

Wat Vandevoorde hier opdist, is niets anders dan de geadapteerde versie van de haalbaarheidsmoraal v. R. Burggraeve, met een minimaalethiek en een afwijzing van het Absolute Goed.
In de kern gaat dit betoog tegen God in.
De gerechtigheid wordt hier tegen de vergeving uitgespeeld, waar beide ondeelbaar en verbonden zijn.
En dat God nu wraak zou nehmen wegen de iniquitas: dat is een belediging van Zijn goddelijke almacht en typisch voor opstandelingen, die het metafysische met fysieke (in dit geval menselijke )eigenschappen voorzien.

Anoniem zei

Ik denk dat ze in Brugge niet slim genoeg zijn het belang van de relatie tussen Kurt Martens en Karindaal Burke in te zien. Het artikeltje van Van de Voorde is niets-zeggende flauwe kul. Een gefaalde poging grappig of interessant te zijn, met als enigste intentie Martens en de burgemeester belachelijk te maken – en ook daarin faalt.

Er wordt gewoon in het wilde weg gehakt om iedereen die het homo / pedo - bisdom niet steunt uit de weg te ruimen.
______
En wat Kardinaal Burke betreft ... Het verhaal van Johannes de Doper.

Herodias (tegelijkertijd stiefdochter, nichtje, ex-schoonzus, en vrouw van Herodes) heeft het hoofd van Johannes de Doper op een schaal aan Herodes gepresenteerd. Dat mocht de kritiek op de heerschappij van Herodes vanwege Johannes de Doper verstomd hebben, het loste de politieke problemen in de tetrarchie niet op, en ze hebben zich in geheimstrijd uiteindelijk onderling kapot gevochten. De zotte Nero heeft hen wat laten vechten maar met de opkomst van de Flaviërs (Keizer Vespasianus, Titus, enz.) was het snel voorbij.

Het Huis van Herodes waren cliënt-koningen voor de Romeinen in Judea, maar koning Herodes-Agrippa II (de generatie na Herodias) heeft – als cliënt-koning van Judea - Vespasianus gesteund tijdens de Romeins-Judeische oorlogen. In andere woorden; Herodes-Agrippa II heeft Vespasianus meegeholpen zijn eigen koninkrijk te verwoesten en heeft meegeholpen zijn geliefd Jeruzalem van de kaart te vegen. Met de dood van Herodes-Agrippa II sterft het koningshuis van Herodes uit.

______
De verwijdering van Burke zal de tetrarchie Marx / Kasper / Lehman / en Karl Rahner niet baten, integendeel. En het bisdom Brugge zal ook wel met wortel en al uitgewied worden.

Er is voorlopig niemand die de macht heeft dit te doen, maar de vervolgingen van Kardinaal Burke, Padre Stefano Manelli, of de SSPX doet de gelederen sluiten, terwijl Rome alleen nog maar verenigd is in haar drang verdeeldheid te zaaien.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer