zaterdag 8 november 2014

'KerkNet' en 'Tertio' over de "Pedo-pastoor van Middelkerke"

'Oog om oog, tand om tand is opnieuw volop in opgang'

Volgens hoofdredacteur Geert De Kerpel maakten de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn bisschopsraad een zware inschattingsfout toen ze een schuldig bevonden seksueel misbruiker benoemden tot pastoor [!], al was er een gunstig advies van de probatiecommissie en een goedkeuring van de Congregatie voor de Geloofsleer [die door De Kesel en co werden voorgelogen!]. "Allen hebben volstrekt onvoldoende ingeschat hoe diep het wantrouwen in de publieke opinie onverkort blijft na al wat er de voorbije jaren aan seksueel misbruik binnen pastorale relaties naar boven is gekomen. In het betrokken bisdom Brugge ligt dat zo mogelijk nog gevoeliger sinds aan het licht kwam dat de vorige bisschop [Roger Vangheluwe] er jarenlang een neef verkrachtte. Finaal keerde de vermeende tweede kans [Derde of vierde kans reeds!] voor de priester als boemerang terug.

Toch maakt De Kerpel in zijn commentaar ook enkele kritische kanttekeningen, al riskeert hij voor naïeveling tot 'goedprater' van een dader van seksueel misbruik te worden versleten. "Wat ervan te denken dat de burgemeester van Middelkerke, zonder klaarblijkelijke kennis van het dossier, zomaar kon besluiten dat deze priester niet thuishoorde in een parochie? Kan in dergelijke context ons gerechtelijk systeem van probatie en reclassering nog functioneren? Het optreden doet de wenkbrauwen fronsen over het respect voor de scheiding tussen de uitvoerende en de gerechtelijke macht." [De burgemeester heeft het dus fout voor volgens De Kerpel!]

Hoofdredacteur De Kerpel heeft ook reserves bij de reactie van de kerkjurist Kurt Martens, die in 'De Standaard' betoogde dat paus Franciscus best een apostolisch visitator naar het bisdom Brugge kan sturen om er het beleid van de huidige bisschop, Jozef De Kesel, en zijn equipe door te lichten. "Voor Martens is de situatie glashelder. Zo weet hij stellig dat het door de Belgische bisschoppen opgestelde beleidsplan 'Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk' – voor De Kesel en zijn vicaris-generaal Koen Vanhoutte – en we citeren letterlijk uit zijn requisitoir in 'De Standaard' van afgelopen maandag – 'niet meer is dan een vodje papier' en het hen ontbreekt aan een minimum aan empathie jegens slachtoffers. Nog voor het gewenste onderzoek heeft plaatsgevonden, weet Martens vanuit Washington hoe de steel in Brugge feitelijk in de vork zit. [Volgens De Kerpel dwaalt kerkjurist Kurt Martens in Washington ook!]

Intussen maakt het principe van 'oog om oog, tand om tand' volop opgang in onze maatschappij. Ook daarop staat voor wie het mocht vergeten zijn de christelijke boodschap bijzonder haaks. Naïef?" [Neen! Bijbels! Net zoals de molensteen!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=126908


Kerknet, uw houding in deze is weerzinwekkend!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ad personam:
Geert de Kerpel was woordvoerder van het bisdom Gent in de woelige jaren dat het Roeach3-schandaal door Vlaanderen ruisde: de toenmalige bisschop Luysterman stemde bij de bespreking der vlaamse bisschoppen m. betrekking tot een verder gebruik van dit "godsdienstboek" met pedofiele afbeeldingen met "neutraal" (in tegenstellingt tot Antwerpen en Hasselt), wat reeds een zwaar gebrek aan elementair besef van goed en kwaad toont, en maakte een verder gebruik van dit rotboek tot in 1999 mogelijk.
Roeach werd overigens eerst 1999 teruggetrokken onder enorme druk van de Congregatie v.d. Geloofsleer (Joseph Card. Ratzinger), door het ontploffen van de pedosex-catastrofe in Baker Lake en Igloolik (Eric Dejaeger)(de navolgende missionaris Pater Antón Krótky OMI werd bij zijn aankomst met straatvuil beworpen en moest met een helikopter uitgevlogen worden- zeer veel ophef in het suzereine aartsbisdom Québec ( alles zeer nauwkeurig onderzocht door Kard. Ouellet, nu Congreg. v.d. Bisschoppen)), de CPRL in Antwerpen moest gesloten worden door teveel ophef met homoschandalen en teveel slepende ziekten.
Alles werd zeer lang totaal verzwegen (voor een woordvoerder natuurlijk niet ideaal)
De enge verbinding van De Kerpel met de noordbelgische "christen-democraten" is ook geen pluspunt (Mark Vandevoorde, totnutoe nog met een "blog" op kerknet, was in het bisdom Brugge ook lang perschef en zelfs nog een tijdje onder vanGheluwe (Chapeau!), vooraleer dan bij "Kerk&Leven" onder te komen en later dan door de wetsvlaams gedomineerde "christendemocratische "partijregionen te reizen)(de vleespotten zijn toch altijd interessant)
(KerkLeven is overigens een totaal verbrande gazet na de pedofilie-ondersteuningsactie van Jef Barzin en door de niet-informatie bij Roeach)
(Wie sprak hier ooit over een "pulpkrant"?)

"Wie met de hond slaapt, krijgt zijn vlooien" zei mijn oude wijze grootmoeder.
Dat werpt natuurlijk een bepaald licht op De Kerpel en ook op Tertio: het schijnt zich hier om een geweldig dicht netwerk van vrienden en toleratoren van homofilie en pedofilie te handelen, dat de "vlaamse" "bastaardkerk" helemaal geînfiltreerd heeft.
(het vorige artikel van @The Guardian Angel over THOMAS en de sexuele walgelijke brol die daar tentoongesteld wordt, bewijst dit uitstekend)

Anoniem zei

Het is zo dat men(noch priester noch bisschop, noch advocaat,noch iemand anders ) het ooit zal begrijpen die het niet zelf heeft meegemaakt! Men heeft een kind voor een levenslang gekwetst!Men heeft zijn kind zijn gestolen. En in het frans is het 'violer'! Hoe je het ook draait of keert, dat kind blijft die smet een leven lang dragen en voelen! Maar welke advokaat of bisschop kan dàt nu begrijpen!? Onmogelijk! En waar krijgt hij geen tweede kans? Overal!... maar NIET bij kinderen en jongeren!

Anoniem zei

Ad rem

De burgemeesteres van Middelkerke heeft hier niet de rechterlijke macht met de uitvoerende macht vermengd:
ze heeft hier gedan wat ze moest doen: ze is ten voordeel van de mensen -en wel op de eerste plaats de kinderen- van haar gemeente preventief opgetreden.

Ze kon en kan ook niet anders:
Het niet-ageren in dit geval zou schuldig verzuim geweest zijn.
"Schuldig verzuim":
Dat wordt, ter opfrissing van het geheugen van DeKerpel en tot verbetering van zijn kennis van het christelijk geloof, gezegd bij het Confiteor aan het begin van de Hl. Mis:
"...Ik beken dat ik goeds verzuimd heb en boze zaken gedaan heb..."
Dat de noordbelgische bisschoppen en hun adlaten en persorganen veel goeds verzuimd hebben en daardoor ontzettend veel onheil bewerkt hebben, is klaar;
dat verändert echter niet de inhoud van de Catechismus en de inhoud van de Hl.Mis.

In het Nieuwe Testament spreekt de Heer overigens ook van de splinter in het oog van de tegenover en de balk in het eigen oog.
Hier bij de pedofilie-affairen en hun nasleep zou de noordbelgische "bastaardkerk" toch veel beter zwijgen (zoals DeKesel reeds in zijn interview in de Gazet van Antwerpen 15.12.2010 schreef, en nu sedert de 1. november 2014 ook doet)
(DeKesels experiment om iets te zeggen vanaf 29.10.2014 tot 31.10.2014 ging toch ook helemaal scheef!)

De Danneelsclique zou nu toch eindelijk moeten waarnemen dat er zeer veel serieuze christelijke mensen zijn die NIET PEDOFIEL zijn en dat deze perversiteiten in de kerk geen plaats hebben.

Het jammeren van Geert De Kerpel en cie maakt alles alleen nog erger.
Hier moet zeer veel gebeden worden, hier moeten de daders en doofpotters zwijgen, hier moeten zeer velen hun plaats ruimen, hier moet nog veel Meer betaald worden.; het minste op financieel gebied is wel, dat men de geldsom van alle bruttokosten die door het 5 jaar lang bezighouden van Flamez op het bisdom Brugge ontstaan zijn, stante pede over alle slachtoffers in Westvlaandderen verdeelt en direct uitbetaalt.
Ze willen daar in Brugge niets verstaan- dan zullen ze het wel verstaan als ze helemaal failliet zijn.

Excita,Domine, potentiam Tuam, et veni, ut salvos facias nos (Alleluia Dominica III. Adventus)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer