woensdag 5 november 2014

Katholieke Actie Vlaanderen eist het onmiddellijke ontslag van Jozef De Kesel en zijn vaste rechterhand Koen Vanhoutte

"Kan bisschop De Kesel aanblijven na benoeming pedofiele priester?" NEEN!


Kerkjurist Kurt Martens is in een opiniestuk in De Standaard erg kritisch voor de Brugse bisschop Jozef De Kesel. Hij meent dat zijn benoeming van een pedofiele man tot priester van Middelkerke aantoont dat de Kerk meer empathie voelt voor daders dan voor slachtoffers. "Worden alle benoemingen wel op dezelfde manier aangepakt, en wat met eventuele slachtoffers?"

Bisschop De Kesel had een man die eerder een minderjarige had aangerand, benoemd tot priester van Middelkerke. Hij vond dat de man een tweede kans verdiende [Eigenlijk al zijn vierde kans! Roger Vangheluwe gaf de pedopriester al zijn 'tweede kans'!]. Die beslissing lokte veel commotie uit, waarna benoemde priester zelf besliste om zijn priesterambt niet op te nemen.

Martens vraagt zich in een opiniestuk af of de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn vaste rechterhand Koen Vanhoutte wel in functie kunnen blijven. De benoeming van de pedofiele priester is volgens het bewijs dat het bisdom Brugge nog steeds meer begrip heeft voor daders van seksueel misbruik dan voor slachtoffers. "Ze hebben duidelijk nog steeds niet begrepen wat empathie betekent", schrijft hij.

"Doorlichting van bisdom nodig"


Martens begrijpt ook niet hoe de hogere kerkelijke overheid kon instemmen met de benoeming van de man. Soortgelijke benoemingsdossiers werden door Rome immers eerder afgekeurd. Martens stelt zich de vraag of bisschop De Kesel wel het volledige benoemingsdossier heeft voorgelegd. [Zeer waarschijnlijk heeft De Kesel leugens verkocht in Rome!]

Tenslotte vindt Martens dat er een onderzoek moet komen naar de gang van zaken in het Brugse bisdom. "Misschien moet paus Franciscus ingrijpen een een apostolische visitator [!] sturen om de situatie grondig door te lichten."

Dat Rome de benoeming heeft goedgekeurd, is in het licht van hun recente aanpak van seksueel misbruik opvallend. De voorbije tien jaar werden immers 848 priesters uit hun ambt gezet, 2.500 pastoors kregen een andere sanctie.

Bisdom: "De Kesel nam beslissing niet alleen"


Het bisdom Brugge verdedigt zich tegen deze aantijgingen. Volgens hen is wel degelijk alle informatie over de man voorgelegd aan de Congregatie voor Geloofsleer in Rome.

"Bisschop De Kesel heeft de beslissing niet alleen genomen", aldus zijn woordvoerder Peter Rossel. "Zowel de probatiecommissie, die nagaat of een dader zich aan alle gerechtelijke voorwaarden houdt, als de bisschopsraad hebben de beslissing gesteund." [Allemaal moeten ze worden ontslagen!]

Bovendien had De Kesel volgens Rossel nooit kunnen voorzien dat er zo'n hevige reacties zouden komen ["Wir haben es nicht gewusst!"]. "Hij beseft wel dat hij met die benoeming de slachtoffers heeft gekwetst, en wil zich daarvoor uitdrukkelijk verontschuldigen. Er zal nog veel over gepraat worden, en dat lossen we niet meteen op." [Erover praten, mag ook al niet meer! Vangheluwe-2, raad eens wat wij hier gaan doen?]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2137456


Apostolische Visitatie Nu!

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Het neefje van Vangheluwe stond ook verstomd tijdens zijn ontmoeting met nonkel en Danneels, hoe weinig empathie Danneels kon opbrengen voor het slachtoffer en hoe de dader (pedofiel) steeds beschermd wordt.

"Houd het nog een jaar stil tot het pensioen van uw onkel", of iets in die trant. Ongelooflijk.

En nu zit De Kesel zich hier nog te verdedigen wanneer hij de pedofiel beschermt in plaats van de slachtoffers. Dat houd je toch niet voor mogelijk. Dat heb je nu met die lui die geen erg zien in pedofilie. (Werkgroep Pedofilie en Kerk, Rouach, enz, enz, enz)

Anoniem zei

Als ze geen erbarmen voor het slachtoffer kunnen opbrengen, indien het zelfs niet eens in hun hoofd schiet dat ze het slachtoffer zouden krenken, dan zijn ze de negatie van menselijkheid.

ISIS, is ook de negatie van de menselijkheid, en ISIS associeert zich zo losweg met een religie. Net zoals de pedopriesters.

Wanneer ik die bisschoppen een paar weken geleden op de synode de hele katholieke theologie heb zien afbreken om een paar homo’s getrouwd te krijgen, omdat de Kerk “erbarmen” voor de homo’s wil opbrengen, dat zijn ze een homo-lobby die zich losweg met een religie associeert.

Indien ze pedofielen beschermen en het slachtoffer verwaarlozen, dat is het een pedo-kring die zich losweg met de katholieke Kerk associeert.

Je kan het niet anders draaien of keren. De tijd voor tweede kansen is allang voorbij. Een pedofiel verdient zelfs geen eerste kans.

Het kan er bij mij echt niet in. De bisschoppen hebben in 2010 niet in de H. Bloedprocessie durven (willen) opstappen omdat ze bang waren van de reactie van het publiek als gevolg van het Vangheluwe schandaal. En geen 4 jaar later hebben ze een nieuw pedoschandaal kunnen veroorzaken. Hoe spelen ze het klaar?

Anoniem zei

Je gaat nog lang mogen wachten op die visitatie

Jorge"who am I to Judge?" Bergoglio besteed zijn tijd liever aan het verdrukken van Bisdommen en ordes met een voorliefde voor de Heilige Traditie,
Of met het spuien van marxistische ideologieën en ketterijen

Instaurare omnia in Christo

Anoniem zei

Deel 1/2

De Bergogliaanse slachtpartij van traditioneel georiënteerde bisschoppen gaat verder:

We wisten al dat Kardinaal Burke en Mgr. Mario Oliveri aan de kant geschoven werden,

We wisten al dat de gelovigen die het misoffer uit handen van priester van de SSPX ontvangen (illegaal) geëxcommuniceerd zijn,

Maar gisteren heeft Bergoglio er een schepje bovenop gedaan;

Het Rescriptum van de geplogenheden van het aanvragen en aanvaarden van het aftreden van Bisschoppen, is gisteren (5 Nov) gepubliceerd. Onder Artikel 5 vinden we een interessant addertje in het gras:

“Art. 5: In some particular circumstances, the competent Authority may deem it necessary to request that a Bishop present his resignation from pastoral office, after informing him of the cause for this request, and listening closely to his reasons, in fraternal dialogue.”

Let goed op de volgorde van de procedure:

(1) In some particular circumstances : betekent: eender wat
(2) The competent Authority: Bergoglio zelf
(3) acht het nodig dat een Bisschop zijn ontslag aanbiedt aan Bergoglio. ( Bergoglio ontslaat dus niemand, maar eist dat de betrokken bisschop zijn ontslag aanbiedt )
(4) nadat Bergoglio de bisschop de redenen voor het door hem gevraagde ontslag gegeven heeft en nadat de betrokken bisschop aandachtig naar die redenen geluisterd heeft – en dat wordt “Broederlijke Dialoog” genoemd.

Die vent is psychopathisch, of tenminste heeft hij Asperger syndroom.

DUS BERGOGLIO MAG KIEZEN WIE MAG GAAN EN WIE MAG BLIJVEN – niets nieuws, zal je zeggen, de paus was, en is het opperste gezag, maar, als er toch niets nieuws is, waarom dat een Recscriptum?

Dit waren de scenes in het Vaticaan in de voorbije dagen:

http://www.youtube.com/watch?v=x7hgPwyQUTc

Anoniem zei

Deel 2/2

Artikel 1, van het Rescriptum bevestigt ook dat de 75 jaar de verplichte pensioensleeftijd is, dit betekent dat tegen Ronde 2 van de Synode van 2015, de volgende kerkleiders een “Broederlijke Dialoog” met Bergoglio gehad zullen hebben:

De volgende lijst geeft de zetels die omwille van de leeftijd dit of volgend jaar vrij zullen komen:

(A) Sui Iuris Kerken:
- Albanische Byzantijns-Katholieke Kerk
- Belasrussische Grieks-Katholieke Kerk
- Kroatische Grieks-Katholieke Kerk
- Grieks-Byzantijnse Katholieke Kerk
- Croatisch Grieks-Katholieke Kerk
- Roemeens Grieks-Katholieke Kerk
- Syro-Malabar Katholieke Kerk (Kerala, India)
- Melkitische Grieks-Katholieke Kerk (Damascus, Syrië)
- de Armenische Katholieke Kerk (Libanon)

Dat is de helft van de Sui Iuris Kerken, die Bergoglio mag vervangen.

(B) Patriarchen:
- Syrisch Patriarchale Zetel van Antiogië (eigenlijk in Turkije) wordt volgend jaar vacant. ( Antiogië ligt heel kortbij Tripoli !!! )
- Patriarch Faoud Twal van Jeruzalem gaat volgend jaar op pensioen.

(C) Kardinalen die aan het hoofd van Dicasteriën:
- De prefect van de Signatuur is al de laan uit gestuurd – dat is Kardinaal Burke.
- Mgr. Pio Vito Pinto, de decaan van de Romeinse Rota mag over 1,5 jaar op pensioen – dat is de opperste rechtbank die huwelijken ontbindt, en Motu Proprio promulgeert, Mgr. Pinto is ook voorzitter van de Commissie voor de Hervorming van het Kerkrecht voor het Huwelijk
- Andere Auditeurs van de Rota: Mgr. Giovanni Battista DeFilippi (74 jaar), Mgr. Giovanni Vaccarotto (74 jaar) (het leeuwendeel van Auditeurs van de Rota is eigenlijk vrij jong – zo rond de 65)

- Prefect van Congr. voor Oosterse Kerken (over 4 jaar) (dat is de job Bonny op aast)
- Prefect van Congr. voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten (al sinds Augustus vacant)
- Angelo Amato, prefect van de Congr. van de Heilig- en Zaligverklaring processen (is al 75 jaar – dus Paus VI ; Santo Subito)
- Beniamino Stella, prefect van de Congr. van de Clerus (over 2 jaar)

(D) Aartsbisschoppen en bisschoppen wereldwijd:
Aartsbisschop André-Joseph Léonard, samen met 153 bisschoppen wereldwijd die dit jaar 74 zijn, en 218 actieve bisschoppen wereldwijd die nu al 75 zijn.

+++

Wat er met de bisschop van Rome met zichzelf gaar doen is nog niet duidelijk, maar deze is al 77.

+++

BESLUIT:

Bergoglio zal de Synode van 2015 beïnvloeden door eerst de critici van zijn plannetje de laan uit te sturen omwille van hun leeftijd – of gewoon omdat ze kritisch zijn. Daarenboven komen er een aantal strategische zetels vrij.

In het bijzonder:
- Decaan van de Rota
- De eredienst en de sacramenten
- Het huwelijk
- De Oosterse Kerken – laten we niet vergeten dat er hopen onthoofde Christenen rondslingeren in het gebied, al dan niet onderste boven opgehangen, of aan het kruis genageld. Bergoglio’s acties zullen boekdelen spreken.
- De Sui Iuris Kerken.

Dit zijn precies de stokpaardjes van Bergoglio’s ketterijen en manipulaties.

+++

Nu kan je ook nagaan wie Benedictus XVI in 2010 en 2012 tot het Kardinalaat verheven heeft, (het overgrote deel was toen al ouder dan 70) (vooral de leiders van de Sui Iuris Kerken) en we zullen zien wat Bergoglio met hen gaat doen.

Anoniem zei

Prof. Kurt Martens heeft hier in alle punten gelijk.

De bastaardkerk in Noordbelgiê is sedert meer als 30 jaar doordrenkt met de geest van pedofilie en homofilie en heeft door het Roeach3-, het Tordale-, het van Gheluweschandaal niets geleerd.

In de laatste dagen hebben de vertegenwoordigers van deze bastaardkerk aan de lopende band hun totaal gebrek aan inzicht in dit probleem, aan Empathie voor de slachtoffers, aan gezond mensenverstand- van christelijk geloof will ik hier zwijgen- gedemonstreerd:

-DeKesel die eerst zeer veel raad zoekt en dan een glasklaar foute beslissing treft, in zijn verdediging dan nog probeert de congregatie van de geloofsleer daarin te betrekken;
DeKesel die eerst bij zijn beslissing will blijven ,om dan 14 uur later het ontslag/niet-aantreden te Middelkerke te accepteren.
-Geert de Kerpel die in Tertio zeer breed over de tweede kans zevert en een beroep op de christelijke barmhartigheid doet (hier klaarblijkelijk het ondertussen dikke dossier van Tom Flavez met de vele "kansen" vergeet)
(Alles zwaar geannonceerd op www.kerknet.be"- het schijnt me daar een geweldig mafia-netwerk te zijn)
- Bert Claerhout, eveneens sedert 06.11 op kerknet met een Artikel voor "Kerk&Leven", waarin expressis verbis gezegd wordt dat "hierdoor de oude wonden weer opengereten worden".

Deze bietekwieten zij hier in hun rekest geschreven:
Dit zijn geen oude wonden die opengereten worden totaal foute Diagnose);
dit is een sedert 30 jaar verzwerend abces, vol met giftige bacillen, dat de patiênt (de kerk in Vlaanderen) verregaand afgewrakt heeft en dat sedert jaren met kosmetische zalfjes, met oppervlakkige pijnstillers, met alle mogelijke humbug gecamoufleerd wird in begoocheling van andeen en hoofdzakelijk in grootste zelfbegoocheling, en dat nu door de stommiteiten van DeKesel opengebroken is.
De etter stinkt bestialisch!

Hier gaan de zorgen en de interessen van de fysieke slachtoffer voor alles;
en tot de slachtoffers gehoort ook het corpus mysticum Christi, dat hier aan de lopende band geweld aangedaan wird door deze perverse comedianten.
De stemming in de wellnesskerk van Danneels doet hier niets terzake (een uitstekend voorbeeld daarvan het interview na de ontmaskering van vanGheluwe van Patrick Degrieck, waar hij een gelijkoaardige onzin over de stemming in het brugse seminarie en het bisdom doet)

Deze Augiasstal moet helemaal geleegd worden!
-Het ganse brugse bisdomsbestuur moet direkt uit zijn functies ontslaan worden.
-De slachtoffers zijn bijkomend financieel te ontschadigen, nu het bisdom 5 jaar lang de wedde van Flavez vootbetaald heeft bij de "administratieve job op het bisdom".
Tom Flavez en Jef DeKesel kunnen het best vervracht worden naar een onbewoond eiland op de Orkaden (Noord-Schotland), waar ze berouw met veel boete kunnen doen.(De bewakers kunnen dan logeren bij de Transalpijnse Redemptoristen)
-Alle wijdingen door vanGheluwe worden haarscherp nagekeken wat betreft pedo-en homofilie en consequent voor nul en nietig verklaard.
De nietcelibataire "geestelijken" worden buitengesmeten.
-Het brugse seminarie wordt gesloten; het bisdom Brugge wordt versmolten met Gent, Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel tot één bisdom, en onder toezicht van uiten.
-De ganse uitrafelingen van dit pedo-en homofiele broeinest (vele duiken eensklaps in de provincie Antwerpen op( de huidige geruchten over een inzet van Flamez in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk spreken boekdelen)) worden consequent vervolgd en geêradiceerd.
Mene Mene Tekel u'Pharsin
Dit heeft niets Meer met de kerk l

Anoniem zei

Aan anoniem 5 november 2014 14:21

Geachte,
Op de homepage van kerknet (overigens beheerd door Halewijn, met Toon Osaer, de vroegere woordvoerder van Danneels en telefoonintimidator bij het Roeachschandaal) komt men bij het aanclicken van "kerk in Vlaanderen" direkt dan op de bisschoppelijke verlaringen; rechts ziet men dan de reklame voor het papier (en de brochure) "ter preventie van het sexueel misbruik in de kerk" (aub niet lachen) en daaronder een tweede vakje over het "stil verdriet" (dat is nu wel een zeer luid verdriet geworden);
de afbeelding toont een EI-vormige grijze steen- dat is werkelijk een duivels knipoog nu de arme scholier onzedelijk bepoteld werd.

Ronduit walgelijk!
Dat heeft met het katholiek geloof en de Hl.Kerk niets meer te doen.
Dit schijnt een club voor homo- en pedofielen te zijn.

Quos pedere vult prius dementat.

(Het contactadres voor misbruikslachtoffers is overigens ook bij Halewijn gedtacheerd- daar zijn de slachtoffers dan zeker in "deskundige handen")

Anoniem zei

Gazet van Antwerpen 15/12/2010 (D.Rombouts):
Interview met de nieuwe bisschop van Brugge De Kesel

"...* We moeten nagaan hoe dit mogelijk was;...de rol der Priesters...Meer collegiale beslissingen (?)...
* De kerk moet meer bescheiden zijn...(!)
* De kerk moet open over de seksualiteit spreken...Geen taboes meer...
*...Oproep tot waarachtigheid...Geen leugens meer...Alles publiek maken..."

De essentie van het christendom Staat of valt met het actief beleven van het geloof, met de overeenstemming tussen de woorden en de daden.
Dat heeft de grootste theoloog van de Oudheid, Origenes, steeds weer benadrukt.
Het zout moet krachtig zijn, goed zouten- wanneer het zijn kracht verliest, is het nutteloos en wordt weggesmeten.
Al het andere is schijnheiligheid en leugens.


Anoniem zei

De Kesel is hier harakiri in episoden begonnen.
Men vraagt zich toch af wat er nu zo bijzonder aan het bisschopsambt is, dat deze aangeschoten tisten als met Pattexlijm aan hun bisscopsstoel blijven kleven.
Z.E. Kardinaal Ouellet van de Kongregatie voor de Bisschoppen zei voor een paar jaren reeds dat hij versteld was hoeveel aangevraagde priesters bij het bisschopsambt/-wijding afwenkten.
In de middeleeuwen hebben overrigens zeer veel bisschoppen aan hun bisdom verzaakt om zich terug te trekken (De Hl. Bruno van Keulen, stichter van de karthuizerorde, is één van de beste voorbeelden)

Dat schijnt bij de Danneelsbrigade dan toch anders te zijn.
Van de 25 bisschopswijdingen, door Danneels gedaan of met zijn meewerking, tel ik ondertussen 7 die met de pedofilieschandalen verwikkeld waren.

Deus in adiutorium intende.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer