donderdag 13 november 2014

Jozef De Kesel, uw beslissing om de pedo-priester in Middelkerke te benoemen was weerzinwekkend en is een zeer groot schandaal!

 

Uw beslissing was een flagrante schending van de "Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren" van de 'Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren' - 2 juni 2014
"Van Taboe naar Preventie"

Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
in pastorale relaties met kinderen en jongeren

De Interdiocesane Commissie
voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren

2 juni 2014

Pagina 22

Link:

http://kerknet.be/admin/files/assets/documenten/1402920272_Brochure_Van_taboe_naar_preventie_N.pdf

Jozef De Kesel,

Waarom overtreedt u willens en wetens uw eigen regels? 

Vreest u het Oordeel van uw Rechter niet?

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Indien men die komedie aan de gang wil houden moet men wel pedofiele priesters herbenoemen. Ze hebben geen keuze. Hoeveel priesterwijdingen in het Bisdom Brugge dit jaar, het jaar daar voor en het jaar daar voor...?

Het is alleen omdat Vangheluwe, Danneels en Lehmann en consoorten elkaars geheimen kennen dat ze de invloed hebben die komedie in stand te houden, maar ze kunnen die invloed niet aan de volgende generatie overdragen omwille van de omerta. De volgende generatie is trouwens niet gecompromitteerd door de geheimen en zonden van de vorige generatie en hetgeen hen samenbrengt zal met de dood van die bende ook uitsterven. Het enigste die bende vandaag doet is zich te omringen met dommeriken die geen moreel bezwaar hebben zich met hen te associëren en stellen geen vragen zolang ze de illusie hebben dat het hun carrière bevordert. Gevolg is dat wanneer suikernonkel Lehmann of Danneels de pijp aan Maarten geeft, het voorbij is met die komedie.

Pieter Delanoy mag wel denken dat hij de fakkel gaat overnemen – gebrek aan priesterwijdingen betekent ook gebrek aan competitie – maar denk eens even na. Aangezien het kweekprogramma gefaald heeft zijn de Pedo- en homopriesters een bedreigde diersoort en het probleem zal zich vanzelf oplossen.

Dat heb je ervan wanneer je gedurende je illustere carrière meer kinderen verkracht dan tot priester wijdt.

(Kan iemand me vertellen hoeveel priesters Vangheluwe gewijd heeft, en dan kan ik uitwijden over de bovenstaande bewering)

Anoniem zei

De richtlijn van 2 Juni 2014?

Dat heeft dan geen 4 maanden geduurd. 't is te zeggen. Ze waren druk in de weer een pedopriester te herinstalleren, terwijl ze ook druk in de weer waren een richtlijn op te stellen die het tegenovergestelde probeerde te bereiken. Schizofreen zijn ze.

Als ze zoveel werk hebben met 1 priester, stel je voor hoe overspannen ze zouden raken indien ze zich ook moesten moe maken met een priesterwijding.

Wat doet dat volk de hele dag?

Uit verveling goedkope internetporno bekijken? Navelstaren? Sterren wichelen? Paddo kweken? Niet te verwonderen dat ze doorflippen.

Waarom kunnen ze zich niet constructief bezighouden en een wandeling in het stadspark maken met een "pedo-meter"-app voor hun smartphone. Of ze zouden een spiritueel computer spelletje kunnen ontwerpen; “Wack the Trad Cath” bijvoorbeeld. Of een evenementen bureau opstarten: “Just-Re-Married” of een Homo Dating Site beginnen “Rent-a-Priest”. Ze konden een TV-kanaal opstarten met documentaires waarin pedo’s hun ervaringen komen uitleggen. Vangheluwe heeft het gedaan, waarom kunnen andere pedo-priesters dat niet? Of een spelletjesprogramma: “Niet Lachen, met Walter Capiau”, een spelletje met als doel ingetogen vergiffenis vragen voor het lijden van pedo-slachtoffers. Wie dat het langst kan uithouden zonder te lachen, wint. Hoofdprijs, een reis naar Thailand.

Zo zit het toch. Dat is toch waar ze in geloven en wat ze doen. Waarom kunnen ze hun boterham niet verdienen met hetgeen waarin ze geloven? Immoreel? Indien men hen geen hopen belastinggeld kwam toestoppen konden ze zelfs hun eigen grote mond niet ophouden.

Anoniem zei

"Van Taboe naar Preventie".

het zou eerder dit moeten zijn:

"Van laten waaien naar kan niet meer bommen"

Anoniem zei

Het bisdom Brugge is in totale paniek:
De domheid van DeKesel om Tom Flavet te benoemen in Middelkerke, zijn hierbij gedemonstreerd totaal gebrek aan empathie, aan benul voor de zwaarte van het misbruik aan kinderen in het kerkelijk mlieu, zijn stumperachtig gedrag bij het eerst inzetten en dan aanvaarden van het ontslag v.deze "piester", is enorm.
Dat deze bietekwieten (en daartoe reken ik nu ook Bert Claerhout, Mark Vandevoorde, Geert DeKerpel)de orkaan van verontwaardiging in Vlaanderen onderschat hebben, zegt alles over hun besef van de immoraliteit van de noordbelgische bastaardkerk.

Totaal in paniek heeft DeKesel nu een andere pedofiele priester nu "akuut" geschorst- en het bisdom is zelfs zo trots, zich zelf op de schouder te slaan : "De bisschop heeft alert opgetreden" (zou wel "is opgetreden" moeten zijn , Maar enfin- de criticasters hier schrijven dt-fouten aan de lopende band)

Alles gelogen: niets alert gereageerd, alles 4,5 jaar laten stinken en betijen, en nu de verontwaardigde spelen!
Het zijn huichelaars en ze zijn zeer nerveus nu hun pedo-en homofiel netwerk in Westvlaanderen uiteenrafelt.

Anoniem zei

Uit kerknet en uit Rorate 8nog wel van onze oude bekende Theo Borgermans):

Jeroen Claerhout

° 1964 in Brugge; baccalaureus in theologie en kerkelijk recht, licentie in de rechten (zo'n man weet in elk geval hoe ernstig niet aangepast gedrag en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen is)
Tot priester gewijd op 23.09.1989
tussendoor nog in het Grootseminarie van de paters capucijnen in Lahore.
Vanaf 1997 Priester in de federatie Menen (Sint-Franciscus), waar hij nog 2005 de restauratie van de kerk bedreef (ondertussen opgeheven)
(Opgepast: terzelfdertijd loopt hier de diaken Ivo Poppe rond die euthaniseert aan lopende band)
2002 vindt de aangekrijde aanranding van een 15-jarige plaats.
Zeer merkwaardig verdwijnt Claerhoit dan eensklaps op een sabbathalfjaar naar Syriê, waar hij ook in kloosters en abdijen in de bergen zit.
Terug in dienst vanaf 01.01.2007 in Hooglede.
En hier op alle gebieden ingezet (het bisdom liegt als gedrukt wanneer het over beperkingen m.b.t. de omgang met jongeren spreekt): de website van de federeatie/Parochie vermeldt links bij het doopsel, de eerste communie, het vormsel steeds zijn naam; verder verwijzing naar de jeugdgroepen en naar Noel Bonte met de st.-Michielsbeweging, de clubs te lande...
(De biecht vindt zich overigens als aangeboden sacrament niet).
En dan helemaal rechts op de bovenbanderole: "Verkondiging":
Toen ik hierop clickte, vbrak ik in bulderend gelach uit: inderdaad verscheen dan een oproep om "Kerk&Leven" te abonneren!
DeKesel is bisschop van Brugge sedert Juni 2010 en heeft nu 4,5 jaar lang gewacht, getolereerd dat deze man catechese gaf, met kinderen bezig was-
Geen uitvluchten: nog op 4 Oktober 2014 vierde Koen Vanhoutte in Hooglede het "zilveren priesterjubileum" v.J.C.- Vanhoutte was alzo in Hooglede persoonlijk en kent de man persoonlijk.
En nu opeens de direkt schorsing:
niets alert- hier reageert DeKesel in totale paniek.
DeKesel, 10 jaar lang de hulpbisschop van Danneels, bijzonder goed op de hoogte van de destijds gedoofpotte pedo- en homoschandalen in de noordbelgische kerk, met zijn ervaring van v.Gheluwe, Tordale, de zelfmoord van Gesquiere, de Grote Kring in Kortrijk, Peterke Delanoy, V.O. als homo-seminarist in 2012, de affaire Tom Flavez,... DeKesel blundert aan de lopende band.

Anoniem zei

Op dit moment detoneert in de bastaardkerk in Westvlaanderen het ene misbruikschandaal na het andere.

"Kwaliteit en selectie van de priesterkandidaten": dit was de uitspraak en de wens van Aartsbisschop Léonard bij een toespraak over roepingen in het begin van dit jaar.
Dat men Roger vanGheluwe nooit had mogen wijden, is klaar.
Dat Roger vanGheluwe zeer merkwaardige mensen tot "priester" gewijd heeft, is ook klaar- in hoeverre deze wijdingen geldig zijn, is zeer de vraag.
Het geweldig aantal diakens, door RogervG gewijd, de pedofiele priesters in Westvlaanderen, de homofiele (tot in het grootseminarie- bijzonder lachwekkend dat de partnerzoeksite "gayromeo" dan nog reclame maakte dat ze "anti-fake" waren, alzo de niet-homofielen er vantevoren uit konden selecteren)-
Tja, dit bisdom ligt totaal afgewrakt op de bodem.
En de top met DeKesel, Vanhoutte en Peter Rossel ziet de waarheid niet in het gezicht.
Ps.59,6

Anoniem zei

Tom Flamez is tot 5 jaar gevangenis veroordeeld omwille van een seksueel misdrijf tegen kinderen.

In vele landen bestaat er wetgeving dat indien iemand tot 5 jaar veroordeeld is, dat hij voor de rest van zijn leven bepaalde beroepen niet meer kan uitoefenen. Dit geldt zeker voor 5 jaar omwille van een seksueel misdrijf. Pedofilie is een bezwarende omstandigheid. Het maakt niet uit of die persoon vroegtijdig vrijgelaten wordt. De veroordeling van 5 jaar gevangenis geldt.

Iemand die tot 5 jaar gevangenis voor een seksueel misbruik veroordeeld is zal nooit meer in de gezondheidszorg of onderwijs een beroep kunnen uitoefenen, omdat hij daar in contact met kinderen kan komen. Een priester valt ook in deze categorie. Jeugdbewegingen idem. Ongeacht of dit op vrijwillige of op betaalde basis gebeurd.

Dat de overheid (gerecht, parlement, gemeentes, kerkleiding etc.) haar eigen wetten overtreedt is niets nieuws, maar indien een dergelijke wet niet eens bestaat in België is het toch heel erg.

Ik weet niet of een dergelijke wet bestaat in Belgie, maar indien wel, kan het Bisdom gedagvaard worden.

In landen waar die wet wel bestaat zou Tom Flamez per wet geen recht hebben op een “tweede kans” - tenminste geen "tweede kans" in zijn beroep. Hoe zou zijn tweede kans krijgen als loodgieter, als bediende, maar zeker niet in het onderwijs of gezondheidszorg, of in een publieke functie, of in een functie waar hij een rolmodel voor de gemeenschap vervuld en een morele autoriteit vervuld.

Daarenboven is het letterlijk ongelooflijk dat de overheid haar standpunt blijft verdedigen Tom Flamez als priester te herinstalleren zelfs tegen een achtergrond van publiek afkeuren van de situatie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer