zondag 9 november 2014

Geert De Kerpel in Tertio: "Oog om oog"

De Brugse bisschop en zijn bisschopsraad hebben een zware inschattingsfout gemaakt [!] toen ze een eerder schuldig bevonden seksueel misbruiker benoemden tot pastoor. Ook al adviseerde de probatiecommissie die op de priester in kwestie vijf jaar lang toezicht had wel gunstig. Ook al deed de Congregatie voor de Geloofsleer aan wie het dossier werd voorgelegd hetzelfde. Allen hebben onvoldoende ingeschat hoe diep het wantrouwen in de publieke opinie onverkort blijft na al wat er de voorbije jaren aan seksueel misbruik binnen pastorale relaties naar boven is gekomen. In het betrokken bisdom Brugge ligt dat zo mogelijk zelfs nog gevoeliger sinds er aan het licht kwam dat de vorige bisschop [Roger Vangheluwe] er jarenlang een neef verkrachtte. Finaal keerde de vermeende tweede kans [???] [Zijn derde of zelfs vierde kans reeds!!!] voor de priester dan ook als een boomerang terug.

En toch [Nu komt het...]. Toch passen er tegelijk wel degelijk kanttekeningen bij de storm die vorige week opstak [Zoals...]. Zelfs al riskeert wie dat doet onmiddellijk te worden versleten voor naïeveling tot goedprater van een dader van seksueel misbruik [Inderdaad, Geert De Kerpel!]. Nogmaals: zo’n wandaden vallen niet goed te praten, nooit. Maar wat bijvoorbeeld ervan te denken dat de burgemeester van Middelkerke, zonder klaarblijkelijke kennis van het dossier, zomaar kon besluiten dat deze priester niet thuishoorde in een parochie? [Het Bisdom Brugge werd hier 'rechts' voorbijgestoken.] De probatiecommissie had nochtans uitdrukkelijk anders geoordeeld [Volgens de richtlijnen van de Belgische bisschoppen mogen veroordeelde pedofielen NOOIT nog in contact komen met minderjarigen. De Kesel, volg uw eigen regels!]. Al wie een dader vanuit zijn of haar expertise begeleiden, niet zelden jarenlang, doen er dus niet meer toe. Kan in dergelijke context ons gerechtelijk systeem van probatie en reclassering nog wel functioneren? [Zeker! Een 'tweede kans' voor een pedo-priester in de kelder van een stoffig archief van het bisdom!]

Het optreden van de burgermoeder doet ook de wenkbrauwen fronsen over het respect voor de scheiding tussen de uitvoerende en de gerechtelijke macht [De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid in de gemeente. Pedo-priesters vormen wel degelijk een gevaar voor de burgers.]. Net zij tot wier kerntaak het als burgemeester behoort de rechtsstaat te verdedigen, doet dat hier helemaal niet, integendeel [Wanneer de burgemeester de veiligheid van de burgers voor ogen heeft, dan verdedigt ze de rechtstaat.]. Ook haar, door velen bijgevallen, stelling dat de priester weliswaar een tweede kans mocht krijgen, maar dan in een zieken- of een bejaardentehuis snijdt geen hout. Komen daar dan misschien geen kinderen over de vloer? [Zeker! Daarom een 'tweede kans' in de kelder van een stoffig archief van het bisdom!]

Als het van kerkjurist Kurt Martens afhangt, stuurt paus Franciscus nu best zelfs een apostolisch visitator naar het bisdom Brugge om er het beleid van de huidige bisschop, Jozef De Kesel, en zijn equipe door te lichten [Dit is absoluut noodzakelijk! En dit had allang geleden gebeurd moeten zijn!]. Maar wat moet die visitator eigenlijk nog komen uitspitten? [De homofiele pedo-tuin in het Brugse bisdom.]

Voor Martens is de situatie glashelder. Zo weet hij stellig dat het door de Belgische bisschoppen opgestelde beleidsplan "Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk" voor De Kesel en zijn vicaris-generaal Koen Vanhoutte – en we citeren letterlijk uit zijn requisitoir in De Standaard van afgelopen maandag –  “niet meer is dan een vodje papier” [Het heeft er toch alle schijn van!] en het hen ontbreekt aan een minimum aan empathie jegens slachtoffers [Zeker! Eigenlijk zouden de Katholieken een proces moeten inspannen tegen De Kesel en co om smartengeld te eisen voor de geleden immateriële schade die de bisschoppen de gelovigen berokkenen!].

Nog voor het gewenste onderzoek heeft plaatsgevonden, weet Martens vanuit Washington, waar hij is verbonden aan de School of Canon Law van The Catholic University [Dat is nog eens andere koffie dan de KULeuven!], al hoe de steel in Brugge feitelijk in de vork zit. Volgens hem zit dus alvast advocaat Paul Quirynen er compleet naast toen die in een opiniestuk op Deredactie.be diezelfde De Kesel afgelopen zondag loofde voor zijn bijdrage voor de parlementaire commissie inzake seksueel misbruik binnen de kerk als  “bijzonder vernieuwend en zinvol en meebepalend om ondanks verjaring slachtoffers zowel emotioneel als materieel tegemoet te treden”. Nochtans was het Quirynen en niet Martens die maandenlang met de bisschoppen nauw hiervoor samenwerkte [De Kesel is een hansworst.].

Rik Torfs, ook een kerkjurist, twitterde:  “Wie het hardst roept, schreeuwt doorgaans zijn ongelijk uit’’ [Weer heeft Torfs een kans voorbij laten gaan om zélf te zwijgen. 'Holle vaten' klinken inderdaad het hardst!]. Dat kan best zijn, maar intussen maakt het principe van  “oog om oog, tand om tand”  weer volop opgang in onze maatschappij [Toch een zéér 'bijbels' principe, dacht ik.]. Ook daarop staat voor wie het mocht vergeten zijn de christelijke boodschap bijzonder haaks. Naïef? [Wat dan met de 'christelijke' molensteen?]

Uw reacties zijn welkom op geert.dekerpel@tertio.be

Bron: Tertio

Link:

http://www.tertio.be/sitepages/index.php?page=archief&id=4112ENKELE BEDENKINGEN:

Prof. Dr. Kurt Martens heeft hier in alle punten gelijk.

De post-conciliaire bastaardkerk in Vlaanderen is sedert meer dan 30 jaar doordrenkt met de 'geest' van pedofilie en homofilie en heeft ondanks Roeach-3, het Tordale-schandaal, het Vangheluwe-schandaal etc. totaal niets geleerd.

Tijdens de voorbije dagen hebben de vertegenwoordigers van deze bastaardkerk aan de lopende band hun totaal gebrek aan inzicht in dit probleem, aan empathie voor de slachtoffers, aan gezond mensenverstand - van Christelijk geloof wil ik hier zwijgen - gedemonstreerd:

 • De Kesel die eerst zeer veel raad zoekt en dan een glasheldere foute beslissing neemt.
 • De Kesel die ter zijner verdediging ook nog de Congregatie voor de Geloofsleer daarin tracht te betrekken.
 • De Kesel die eerst niet op zijn beslissing wil terugkomen, om dan 12 uur later het ontslag/niet-aantreden van de pedo-priester te Middelkerke te aanvaarden.
 • Geert De Kerpel die in Tertio zeer grootsprakerig over "een tweede kans" voor de pedo-priester zevert en een beroep doet op de 'christelijke barmhartigheid'.
 • Hier vergeet De Kerpel klaarblijkelijk het ondertussen dikke dossier van Tom Flamez met de vele "tweede kansen", en dat onder het motto van "Tertio OnGeloofWaardig!"
 • Deze hele carrousel van desinformatie werd nog eens dik in de verf gezet door KerkNet. Is dit het 'net' van de pedofiele homo-maffia in Vlaanderen?

 • 'Profeet' Bert Claerhout, die in 'Kerk en leven' schrijft dat "hierdoor de oude wonden worden opengereten".


Dit zijn echter géén "oude wonden" die opengereten worden!!!

Dit is een totaal foute analyse, die zo typisch is voor de Danneels-kerk!!!

Dit is een sedert 30 jaar verzwerend abces, vol met giftige bacillen, dat de patiënt (de Kerk in Vlaanderen) verregaand heeft afgewrakt en dat sedert jaren met cosmetische zalfjes, met oppervlakkige pijnstillers, met alle mogelijke humbug gecamoufleerd wordt in begoocheling van anderen en hoofdzakelijk in de grootste zelfbegoocheling, en dat nu door de stommiteiten van De Kesel opengebroken is. Men speelt hier met de voeten van de gelovigen! Het is een schandaal!

De Kesel heeft alleen maar oog voor de daders! De slachtoffers, die ook tot het Mystici Corporis Christi behoren, worden door deze perverse komedianten met een kluitje in het riet gestuurd!

De stemming in de wellness-kerk van Danneels doet hier niets ter zake!


"Maar wat moet die visitator eigenlijk nog komen uitspitten?" vraagt een blinde Geert De Kerpel zich af???

Geert, deze Augiasstal moet helemaal uitgemest worden!

 • Het ganse Brugse bisdombestuur moet direct uit zijn functies ontslagen worden.
 • De slachtoffers moeten bijkomend financieel vergoed worden.
 • De pedo-priester en Jef De Kesel kunnen het best verbannen worden naar een onbewoond eiland waar ze veel boete kunnen doen.
 • Alle wijdingen door Vangheluwe moeten haarscherp onderzocht worden wat betreft pedo- en homofilie en consequent voor nul en nietig verklaard worden.

 • De niet-celibataire "geestelijken" moeten worden buiten gesmeten.
 • Het Brugse seminarie moet worden gesloten.
 • Het bisdom Brugge moet worden opgedoekt en samengevoegd worden met alle andere Vlaamse bisdommen tot één bisdom: Mechelen-Brussel.

Mene Mene Tekel u'Pharsin!!!

Dit alles heeft niets meer te maken met de Kerk! 

DAAROM GEERT DE KERPEL;

UW ARTIKEL IS WEERZINWEKKEND!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

C'est fini.
Onherroepelijk verloren.
De vlaamse bastaardkerk- en daarin hier DeKesel met hat brugse bisdom en seminarie en de ganse pedo- en homofiele doordrenking- zit hier ingesloten op uiterst ongunstig terrein (een moeras met overal landmijnen, waarvan er steeds weer en paar ontploffen), zelf bestaande uit bietekwieten met schrootwapens en zonder kwaliteit, omsingeld door zeer goed uitgeruste partizanen met gedegen buitenlandse versterking en -niet in het minst zeer belangrijk- zeer goede berichtgeving in de moderne media, ook internationaal.

Een goed strateeg breekt een verloren veldslag tijdig af.
Dit zijn geen goede strategen;
"Avec nous le déluge".

Anoniem zei

Wat heeft men eigenlijk tegen Kurt Martens?
Deze man schijnt mij bijzonder goed geînformeerd te zijn.
(Dat is echter niet het geval met DeKerpel en Claerhout; telkens ze een nieuw artikeltje publiceren met een ontsnappingsdeurtje voor DeKesel en Flamez, komt geconcentreerd en doelgerecht artillerievuur)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer