zondag 16 november 2014

De priesterraad '05-'09 van het bisdom Brugge en de pedo/homofiele vertakkingen:

Link:

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/13150-koen-vanhoutte-opnieuw-moderator-priesterraad-bisdom-brugge

3 opmerkingen:

Anoniem zei

C'est fini.

Dit artikeltje van Rorate uit 2005 is met blik terug het eklatante bewijs van een sedert lang bestaande gay- en homomafia in het bisdom Brugge.
Daarmee hebben deze tisten het doodsvonnis van de priesterraad v.h. bisdom Brugge en van het in deze mafia zwaar vernestelde grootseminarie en bisdomsbestuur aldaar getekend.

(Zeer pikant: dit artikel wird nog wel door de oude bekende Theo Borgermans geschreven)
("Van uw vrienden moet ge het hebben", zei mijn oude wijze grootmoeder)

Het wordt zeer, zeer langdradig:
"Quos deus perdere vult, prius dementat".

Anoniem zei

De stilte in de noordbelgische bastaardkerk is oorverdovend.

Aartsbisschop Léonard sprak over priester Daens, gaf hierbij ook een uitgewogen en zeer substantieel kerkelijk commentaar, sprak algemen en treffend over de politiek en ging ook op de vroegere verzuchtingen van het vlaamse Volk in.
Deze man heeft moed, zelfbewustzijn en stijl.
Bisschop hoogmartens zwijgt sedert maanden en bidt- dat is mee van het beste wat men kann doen.
Gent zwijgt en doet helemaal niets meer.
En het bisdom Brugge is door de continue rij van pedo- en homofiele mijnenontploffingen uiteengerafeld.
Op alle internationale katholieke internetsites wordt bericht;
het bisdom brugge dient als paradevoorbeeld voor de doordrenking met efebofilie in de kerk (een poolse Priester schreef hierover een fundamentele studie voor 2 jaar (op www.katholisches.info)).

Alle betrokkenen in Westvlaanderen zijn verbrand;
En Bonny en zijn antwerpse kornuiten, die vanop afstand nog proberen te redden wat gaat, eveneens.

Het oude katholieke bastion Westvlaanderen is ontploft.
De ganse mizerie van het met pedo- en homofilie doordrenkte modernisme in de kerk is openlijk geworden.
100 jaar na de eerste wereldoorlog heeft in Westvlaanderen opnieuw iets wereldschokkendes, ja levensbelangrijks in de kerkeschiedenis plaatsgevonden: één jaar voor de gevreesde en beruchte 2e synode voor de familie wordt de fundamentale leugenachtigheid en het verderf van de Danneels-wellnesskerk, van de "haalbaarheidsmoraal", van de ganse modernistische onzin in haar diabolische consequenties duidelijk.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Waar totnutoe helemaal niet over gesproken wordt:
De meeste, om niet te zeggen alle priesterwijdingen door vanGheluwe zijn met grootste waarschijnlijkheid ongeldig.

Niet door de onwaardigheid van de persoon die de wijding toediende (vanGheluwe)(dit speelt geen rol bij de geldigheid van een sakrament), Maar wel uit twee fundamentele en essentiêle gronden:
1. Ten eerste was hier bij de wijder (vanGheluwe) die "intentio", dwz. de intentie om een voor het priesterdom geschikte man tot priester van de roomskatholieke kerk te wijden, klaarblijkelijk afwezig.
Na alles wat we van deze wijdingen weten, was vGheluwe aan het magisterium van de Hl. Rk. Kerk en aan de inhoud van het roomskatholiek geloof niet geînteresseerd.
vGheluwe wou klaarblijkelijk alleen speciale tisten, om ze in de strukturen van de westvlaamse kerk in te planten.
2. Bij deze gewijden lag steeds een "obex", een grendel, een absolute hindernis voor de priesterwijding voor.
Deze personen zijn niet door een singulaire misstap, maar door een sedert lang bestaande zondige carriere op homo-, efebo-, pädo- en andere aparte -filievormen gekenmerkt.
Klaarblijkelijk wrd hier in het brugse seminarie ook op geselecteerd.
"Kwaliteit en selectie": dit zijn naar AB Léonards woorden de belangrijkste technische criteria voor een goed seminarie.
Dat wordt door de katastrofe in het bisdom brugge extra onderlijnd.

Interessant: zeer lang werd op de FSSPX vam Aartsbisschop Msgr. Lefebvre geslagen dat de wijdingen daar wel geldig Maar niet geoorloofd waren;
nu heeft men hier wijdingen die wel geoorloofd waren, maar klaarblijkelijk niet geldig zijn.
AB Léonard heeft dit trouwens al aangeduid met zijn uitspraak achteraf over vanGheluwe: "Men had hem nooit tot bisschop mogen wijden".
(Van sacramenteel standpunt had AB Léonard volkomen gelijk)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer