maandag 3 november 2014

De orthodoxe patriarch tempert verwachtingen pausbezoek

Paus Franciscus en [de schismatieke] patriarch Bartholomaios baden in mei van dit jaar in de Grafkerk in Jeruzalem samen om eenheid onder de christenen [De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk.]. De orthodoxe patriarch van Constantinopel Bartholomaios heeft de verwachtingen van het pausbezoek aan Turkije, eind deze maand, getemperd [Logisch!].

Hij verwacht geen spectaculaire ontwikkelingen [Natuurlijk!], zei hij in gesprek met Oostenrijkse verslaggevers. Tegelijkertijd echter vertelde Bartholomaios dat de gezamenlijke verklaring die Franciscus en hij zullen publiceren, een belangrijke mijlpaal in de oecumenische relaties zou moeten zijn, meldt kathweb. [Weer de zoveelste 'mijlpaal'.]

'Teken van solidariteit'
Het bezoek van de paus voor het feest van Sint-Andreas, patroonheilige van de zetel van Constantinopel, zal "een belangrijk teken van solidariteit" zijn tussen de katholieke en orthodoxe Kerken, aldus de patriarch. ['Solidariteit' is géén christelijk begrip. Dat is een politieke term.]

Herstel
Herstel van de christelijke eenheid [De christelijke eenheid wordt gerealiseerd binnen de Katholieke Kerk.] "kan niet van de ene op de andere dag gebeuren", maar zowel katholieke als orthodoxe leiders werken aan het versterken van de banden. [Het is duidelijk dat deze hypothetische 'eenheid' nooit gerealiseerd zal worden, omdat het patriarchaat van de orthodoxen in Istanboel een voorpost en een frontorganisatie is van de Amerikaanse overheid. Indien zij zouden toetreden tot de Katholieke Kerk is hun rol natuurlijk uitgespeeld.]

In Jeruzalem
In 2054 is het duizend jaar geleden dat het Oosters Schisma plaatsvond. Het is nog maar vijftig jaar geleden dat de toenmalige paus, de inmiddels zalige Paulus VI, en patriarch Athenagoras [= CIA-agent] elkaar in Jeruzalem ontmoetten. Niet lang daarna hieven zij de wederzijdse banvloek tussen de Kerken op. [Dit wordt niet erkend door de Russisch-Orthodoxe kerk.]

Erdogan
Paus Franciscus bezoekt Turkije van 28 tot en met 30 november. Naast de patriarch zal paus Franciscus ook de Turkse premier Erdogan ontmoeten. Verder staat onder meer een bezoek aan de Blauwe Moskee op het programma [hetgeen een publieke daad van apostasie zal zijn].

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6471-patriarch-tempert-verwachtingen-pausbezoek-kondigt-ook-mijlpaal-aan

1 opmerking:

Anoniem zei

Een simplistische voorstelling: de mensheid bestaat uit een kudde schapen, bokken en wolven. De herder is soms met een enkeling, of enkelen, bezig en schijnt dan de rest uit het oog te verliezen. In die korte tijd neigen velen al tot afwijken van de weg, geleid door eigenzinnige bokken, en opgewacht door misleidende wolven. WANT WAT IS NODIG OM HEN HUN VRIJHEID TE DOEN BESEFFEN ?

Niemand is te verontschuldigen vermits men altijd naar de herder kan reiken of roepen of zich tot de Heer van het landgoed wenden.

Wanneer een herder of opeenvolgende herders het gezag verliezen, doordat zij niet luisteren naar de bezorgde moeder van de eigenaar van de schapen, want zelfs herders zijn soms koppig als bokken, plaatst de Heer een tijdelijke zeer autoritaire opzichter bij de kudde. Deze krijgt opdracht allen weer tot nederigheid en gehoorzaamheid te brengen, als een Romeins dictator aangesteld door de Overheid.

Zulk een man moet uitzonderlijk doortastend te werk gaan. Het is dan ook begrijpelijk dat er van vele kanten zware kritiek komt op zijn stijl, methoden en listen, en dat er zelfs bloed stroomt, niet slechts van valse afvalligen maar juist vanwege hen. Want dat is in ieder geval een zeer zwaarwegende reden die hen tot inzicht kan leiden.

Ziedaar de machtige Heer Bergoglio.
Het maakt misschien niet uit wat men van hem denkt ? Of men hem respecteert of niet, hij vervult zijn ondankbare taak zoals hem dat gelieft of zoals het hem door de Heer wordt voorgehouden of als advocaat van de duivel ? Maar hoe dan ook: het doel zal worden bereikt. Juist daarom is het belangrijk te overwegen dat hij nooit uit eigen kracht met dergelijke macht kan bekleed zijn, zeker niet 'per ongeluk' op de Stoel van Petrus. Zoals gezegd door hedendaagse profeten. Hierdoor worden de profeten nogmaals bevestigd. Ook Michael Voris heeft het begrepen.

Degenen die uiteindelijk toch volharden in koppigheid worden door de Heer zelf 'verkocht'. Maar de zielen van de rechtvaardigen worden opgenomen in de hogere kringen van het zeer bijzondere landgoed. Zij zijn voorbeelden van ware gehoorzaamheid aan de Heer en krijgen belangrijke taken in hun nieuwe omgeving. En dat vanwege de arbeid van machtige Heer Bergoglio en vooral van de Almachtige Overheid die hem aanstelde.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer