vrijdag 28 november 2014

De Gezinssynode en 'The Kasper-Bonny Proposals' / 'De Kasper-Bonny Voorstellen'

Wij hadden het inderdaad al langer in de gaten, dat hier meer aan de hand was!

Op 5 juni 1997 werd Bonny benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Dit betekent dat Bonny en Kasper meer dan 8 jaar nauw met elkaar samengewerkt hebben.

Johan Bonny is jarenlang zijn 'co-secretaris' geweest bij de Pauselijke Raad.Over  'The Kasper-Bonny Proposals' / 'De Kasper-Bonny Voorstellen':

"Bishop Johan Bonny of Antwerp, a former official at the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, has so far offered the most significant support of the Kasper position. In a 22-page paper he argued for carefully drafting a new approach to marriage and family life that would be marked by mercy, respect for individual conscience and even doctrinal developments. Like the cardinal, he has infuriated the self-styled guardians of Truth who loudly proclaim that Pope Francis does not support the Kasper-Bonny proposals, but who, privately, are not quite sure."

Bron: Global Pulse

Link:

http://www.globalpulsemagazine.com/news/good-to-see-you-again-return-of-the-letter-from-rome/129Uit The Tablet:

http://www.thetablet.co.uk/features/2/3401/the-case-for-mercyJohan Bonny, Walter 'kardinaal' Kasper, Vsevolod, John Michael Botean


 

Hier is sprake van een complot!
 

Is Johan Bunny de handlanger van Kasper en de hofnar van Bergoglio?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bid. Bid veel.

Anoniem zei

De handlanger van Kasper: ja;
de hofnar van Begoglio: nee- die speelt zelf de hofnar, en wel met veel eigenplezier.

Bonny is door de destijdse leiding v.h. bisdom Brugge naar Rome gestuurd om hem een academische achtergrond te geven die hem van al zijn collega's zou onderscheiden, om er betrekkingen in Rome aan te knopen en om hem direct op een bisschoppelijke carrière voor te bereiden.
Zodra Antwerpen vrij wird, wird hij dan ook daar tot bisschop benoemd (klaarblijkelijk moet de personele situatie daar destijds al niet zeer rozig geweest zijn), in een voor hem passende kring (Selleslaghs, Barzin enz.) en met het uiteindelijk doel dan verder naar Brugge doorgepiloteerd te worden.
Het jaar 2010 met de explosie van de affaire vanGheluwe, het aan het licht komen van massieve pedo- en homofilie in het bisdom Brugge, de zelfmoord van Gesquiere (die overigens zeer lang de directeur van de beruchte CPRL in Antwerpen was), de continue liturgische wreveldaden in het kortrijkse, ieperse, brugse, het publieke malheur in het grootseminarie Brugge, en nu in de latste maand de ontmaskering an de lopende band van pedofiele priesters met inactiviteit van het bisdom-preventie: nul- en het totaal gebrek aan Empathie voor de offers bij andere priesters aldaar (ik tel alleen 7 uitgeschakelde) heeft alles veranderd:
- In Antwerpen heeft hij zich door zijn optreden bij de vlaamse gelovigen helemaal onmogelijk gemaakt; hijzelf zit hier geweldig tegen zijn zin.

- Aan een terugkeer naar Brugge is niet te denken:
het bisdom brugge staat in vuur en vlam en dat er zwaar gekuist zal worden (de grote schoonmaak is al bezig) is klaar als kees.

Schaakmat.
De laatste stuiptrekkingen:
"De priesterraad van het bisdom Brugge neemt met vreugde kennis van het papier van bisschop Bonny..." (wie was er daar wel lid?), "pater" Fredy Brackx verhuisde naar het antwerpse, Patrick Ddgrieck-kerkjurist in het bisdom Brugge- werd nu voor 3 weken ook met een opdracht in het bisdom Antwerpen belast (alsof hij niet genoeg te doen heeft in Brugge!)

Blijft zijn laatste hoop om in Rome onder te komen bij het contactbureau met de oriêntaalse gelovigen.
Die zijn reeds op de hoogte gebracht worden.
En door de situatie in Oostsyriê en Noordirak en het geweldig gestegen zelfbewustzijn van de russisch-orthodoxen en van de armeniêrs is dat ook geen eenvoudig terrein.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer