zaterdag 1 november 2014

De gesubsidieerde oorlog tegen mannen en jongens in Birmingham, UK1 opmerking:

Anoniem zei

gesubsidieerd? Ja en neen. In de UK werken culturele fondsen doorgaans niet met belastingsgeld, maar met rechtstreekse giften van doodgewone burgers. Kunstprojecten zijn dan ook vaak expliciet gericht op de gemeenschap.
Gillian Wearing is een gevestigde kunstenares met enig renomée. Niet niemand dus in de kunstwereld. Het werk in Birmingham is ook zeker niet het enige dat ze maakte in die reeks. In Trente staat bijvoorbeeld het eerste beeld.
Propaganda? Allerminst zou ik zeggen. Essentieel in deze reeks werken is dat niet alleen het hele proces democratisch verloopt en het werk enkel kan gerealiseerd worden als er een heel groot draagvlak voor is binnen de gemeenschap. Het is nu net de bedoeling dat het beeld een "typische", "cusual" familie uit die stad of gemeenschap voorstelt. En het zijn heus niet alleen linkse sandaalintellectuelen die hieraan mee doen. In Trente bijvoorbeeld is het een heel klassieke burgerfamilie geworden: moeder, vader, twee of drie kinderen en een hond. Ze wil expliciet geen enkel familiebeeld promoten, maar en eerbetoon brengen aan wat expliciet door een gemeenschap als doorsnee en gewoon beschouwd wordt. De keuze voor deze familie is dus in eerste instantie een gedragen en voldragen keuze van de birminghamse gemeenschap zelf en niet een keuze van de kunstenares. Het is bovendien een kunstwerk en niet een of ander promoprentje voor of tegen een of andere gezinsvorm...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer