maandag 17 november 2014

De Gay-Maffia in Rome en de Gezinssynode


1 opmerking:

Anoniem zei

De fysieke persoon verwijderen van de titel die hij draagt.
Wie heeft de macht de machtige Heer Bergoglio te verwijderen van de titel Paus van de RKK en de hele Christelijke wereld ?

Indien er zulk een macht bestond zou zij dan niet begonnen zijn zich te organiseren om tot de daad over te gaan ?
Blijkbaar bestaat die macht niet. De machtige Heer Bergoglio draagt de titel. Dat is het feit. Factum est.

Vermits het onmogelijk is dat God "de ogen zou sluiten en niet beseffen wat er gebeurt" moet men door de huidige verschrikkingen blijven stappen en trachten overeind te blijven, zo al niet fysiek dan toch zeker geestelijk.
Het is de ware geestkracht van de gelovige dat hij zich oefent in geloven, indien hij niet zoekt naar meer geestelijk inzicht - waarvan niemand ooit kan beweren dat het niet zou kunnen bestaan of onvindbaar zou zijn - en dat hij moet blijven geloven omdat er geen andere zinvolle mogelijkheid is tenzij geestelijk inzicht verkrijgen in Waarheid.

Het idee dat men zou terugstappen naar lagere beleving van lage of betrekkelijk hoge modernisten is onbespreekbaar.
Niemand hoeft beschaamd te zijn zich reactionair genoemd te weten, maar men kan niet anders dan beschaamd worden indien men achteruit zou stappen.

Men kan zich oefenen in moed en trachten met kleine pasjes door te stappen en men hoeft niet beschaamd te zijn indien men ter plaatse blijft staan met een aan hoogtevrees gelijkende angst want dat gaat wel over wanneer men vermoeid raakt en de stem van de engelbewaarder weer naar de voorgrond kan komen.

Is al het begrijpelijk gekijf niet nutteloos ?
Men kan zich beperken tot nuchter vaststellen en mensen geduldig onderrichten in de waarheid.

De macht waarover we altijd beschikken is de innerlijke vrijheid die God ons nog steeds onveranderlijk schenkt. Duivels die het pad versperren zijn geen reden om achteruit te stappen.
Volgens mij betekent dat : reef desnoods alle zeilen en roei desnoods met de handen, tracht ten minste een klein zeiltje op te houden, en blijf zo recht mogelijk naar het doel varen : de Waarheid van Christus is de Waarheid van God de Vader en de veilige Haven van ons aller Moeder Maria.

Geestelijk kan ons niets anders overkomen dan hoge golven, tegenwind en tijdelijk desorienterende orkanen. Niet onoverkomelijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer