zaterdag 15 november 2014

BISDOM BRUGGE REAGEERT OP MELDING MISBRUIK

Donderdagmorgen heeft het bisdom Brugge volgende mededeling gepubliceerd met betrekking tot de van seksueel misbruik beschuldigde pastoor van Hooglede.

“De klacht tegen de betrokken priester is langs het Opvangpunt (voor slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie) aan het bisdom gemeld. Er werd vastgesteld dat het om een niet-verjaard feit ging. De klacht werd op dezelfde dag door het bisdom doorgegeven aan justitie in een brief aan de procureur des Konings in Brugge. Het Opvangpunt heeft steeds alle medewerking verleend. In het begin heeft het gerecht gevraagd het onderzoek niet te doorkruisen.

Wanneer het wel mogelijk werd, heeft het Opvangpunt, zoals alle andere dossiers, ook dit dossier behandeld om de bisschop te adviseren. Alle activiteiten in nauw contact met jongeren, in jeugd- en jongerenpastoraal werden hem door de bisschop uitdrukkelijk verboden, wat schriftelijk werd bevestigd [Leugens, leugens, leugens!]. Tevens werd gevraagd de nodige maatregelen te nemen met een regelmatig toezicht. Er werd ook geadviseerd om het resultaat van het gerechtelijk onderzoek verder af te wachten.

Tweemaal werd aan de gerechtelijke instantie gevraagd wanneer het antwoord mocht verwacht worden. Er werd geantwoord dat het onderzoek nog lopende was. Het gerecht is derhalve nog steeds zijn weg aan het gaan en de bisschop blijft bereid tot elke medewerking. Het slachtoffer is tot op heden steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ter verdere opvolging van dit dossier en mee na de gebeurtenissen in Middelkerke heeft de bisschop onmiddellijk op maandag 3 november het Opvangpunt gevraagd samen te komen en het advies opnieuw te bekijken. Dit is gebeurd op maandag 10 november. Op basis daarvan heeft de bisschop dezelfde dag beslist tot preventieve schorsing van betrokkene, in afwachting van een definitieve uitspraak van het gerechtelijk onderzoek.”

Bron: Kerknet

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer