maandag 10 november 2014

Bert Claerhout in 'Kerk en leven': "Oude wonden opnieuw opengereten"

”Even de feiten op een rij [Claerhout wekt de illusie dat hij 'dé feiten' kent...]. Vlak voor Allerheiligen benoemde mgr. Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, een veertigjarige priester tot pastoor in de federatie Middelkerke. Het nieuws wekte meteen beroering. De bewuste priester werd in 2008 immers beticht van aanranding van een zeventienjarige jongen. De rechter achtte de feiten bewezen [!], maar verleende opschorting van straf. De priester moest zich daarbij aan voorwaarden houden, waaronder psychologische begeleiding en het vermijden van contact met minderjarigen [!].

Bisschop De Kesel en zijn medewerkers vonden dat de priester een nieuwe kans verdiende [De zoveelste "tweede kans"!]. Ze verwezen daarvoor naar de afgelopen jaren waarin de priester door justitie werd gevolgd en naar het feit dat de probatiecommissie van de rechtbank geen bezwaar meer had tegen een eventuele benoeming [in een parochie?]. Mgr. De Kesel legde zijn beslissing ook voor aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome die haar toestemming gaf. Dat de priester al een tijd occasioneel in de parochie van Middelkerke meewerkte, sterkte zijn overtuiging dat de man weer aan de slag kon [Ja, ja!]. Toen het nieuws van de aanstelling bekend werd en het verleden van de priester in de media uit de doeken werd gedaan, barstte evenwel een storm van protest los. Na overleg met het bisdom kwam de priester tot het besluit dat hij zijn taken in de gegeven omstandigheden niet kon opnemen. Bisschop De Kesel excuseerde zich tegenover de slachtoffers van seksueel misbruik. [Excuses zijn toch zo makkelijk!]

Iedereen die bisschop De Kesel kent, weet dat het nooit zijn bedoeling is geweest de slachtoffers van seksueel misbruik te kwetsten [Het was ook nooit de bedoeling van Roger Vangheluwe om zijn neef 'te kwetsen'! Wat met de andere gelovigen? Worden zij niet 'gekwetst' door dit wansmakelijke circus?]. Integendeel, de afgelopen vijf jaar zette hij [= "de heilige De Kesel"] zich als geen ander in om slachtoffers te ontmoeten [Net zoals Nonkel Roger, die 'ontmoette' zijn slachtoffers ook altijd!]. Hij werkte nauw samen met de diverse werkgroepen voor slachtoffers en ijverde ervoor dat hun klachten zouden worden beluisterd en erkend [Goed bezig!].

We kunnen ons dan ook best voorstellen dat hij in het geval van Middelkerke voor een verscheurende keuze stond [Hoe 'crimineel' moet je zijn om zoiets te beweren!]. Enerzijds was er de evangelische barmhartigheid die zondaars een nieuwe kans gunt [Voor ZONDAARS Claerhout, is er GEEN tweede kans! Daar wacht de molensteen! Enkel voormalige zondaars krijgen "een tweede kans"!], alsook de beslissing van de rechtbank [Wat met de eigen regels van de Belgische bisschoppen, die bepalen dat pedo-priesters nooit nog in contact mogen komen met jongeren??? Moest De Kesel zijn eigen regels niet volgen???]. Hoe rechtvaardig was hij ten opzichte van zijn priester als hij dat fiat naast zich neerlegde? [Zéééér rechtvaardig!] Anderzijds was er het besef dat een dergelijke benoeming, na alles wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, voor veel gelovigen niet kan. [Wat zou God hiervan vinden? De molensteen?]

Het siert de bisschop en zijn medewerkers dat zij, ondanks het gewetensprobleem dat daaruit voortsproot [Die lieden hebben géén geweten!], de priester een nieuwe kans wilden geven [De zoveelste "nieuwe kans"!]. Toch lijkt het er sterk op dat ze de situatie verkeerd hebben ingeschat. Uiteraard verdient al wie een misstap begaat en berouw toont, een nieuwe kans [in een stoffige kelder van het archief van het bisdom.]. De tijd van de schandpaal is voorbij [Blijkbaar niet.].

Maar was er geen andere oplossing? Er zijn in de huidige Kerk zoveel andere taken waarin priesters kunnen worden ingezet, dat velen niet aanvaarden dat zo iemand al na zo’n korte tijd in een parochie wordt aangesteld, waar hij met jongeren in contact komt. Ook al is een dergelijke benoeming wettelijk in orde, het recente verleden van kindermisbruik maakt dat ze de lokale gemeenschap dreigt te verdelen. Een bisschop en zijn medewerkers moeten daar terdege rekening mee houden. Had het bisdom Brugge in het geval van Middelkerke niet meer tijd moeten nemen voor overleg met de plaatselijke geloofsgemeenschap – niet alleen met een paar enkelingen van het parochieteam of het kerkelijke bestuur, maar desnoods ook met de burgerlijke overheid? Iemand een nieuwe kans geven, betekent dat hij daadwerkelijk met een schone lei kan beginnen en dat hij niet in een situatie terechtkomt waarin hij al meteen een bron van verdeeldheid is. [Inderdaad. Men had de terugkeer van de pedo-priester beter moeten voorbereiden!!! Dit lijkt wel een goede titel voor een film: "The return of the pedo-priest." Of "Hoe bedrieg ik als bisschop de gelovigen?" Claerhout, hoe cynisch kan je zijn?]

De Kerk komt hier hoe dan ook niet goed uit [Niet de Kerk, maar de verantwoordelijken in de post-conciliaire bastaardkerk komen hier niet goed uit! Hoe durven deze lieden zich nog met dé Kerk te associëren? Hun woorden zijn een belediging voor elke gelovige! Zij roepen de wraak van God over zichzelf af!]. De wonden van het seksuele misbruik zijn opnieuw opengereten [Neen, de stinkende etter van dit kankergezwel is met pleister en al in het gezicht van De Kesel gevlogen!].

In hun brochure "Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk uit 2012" beloofden de Belgische bisschoppen aandacht te zullen hebben voor de slachtoffers, en omstreden priesters uit pastorale functies met kinderen en jongeren te weren. Helaas is bij velen nu weer de indruk gewekt dat die beloften en intenties weinig voorstellen.” [Het betreft hier géén "indruk"! De Kesel heeft de gelovigen bedot!]

Bron: Kerk en leven

Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/KLstandpunt_144605.pdf


Bert Claerhout;

Uw 'standpunt' is misselijkmakend
en weerzinwekkend!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom de feiten op een rij zetten? Wat is er dan nog niet duidelijk? Het is toch wraakroepend dat ze nog steeds de pedofiel proberen te beschermen en het slachtoffer ongelijk geven.

“Het siert de bisschop”.

Kom Claerhout. Je zal wel kinderen hebben he. Ga eens één van jouw kinderen door een pedofiel laten verkrachten en geeft de pedofiel dan maar eens een tweede kans. En laat dan je tweede kind verkrachten. En vergeef het hem opnieuw. Allemaal heel “rechtvaardig”. Allemaal heel “Barmhartig”. Het zal je sieren.

Harde woorden?

Wel, er loopt ergens een vader en moeder rond wiens kind verkracht is, en die moeten het maar aanzien hoe die verkrachter een tweede kans krijgt. Krijgt hun kind een tweede kans zijn verkrachte leven over te doen? Krijgt dat kind überhaupt één kans, de geringste kans, de pijn, de vernedering, de schade van de verkrachting te herstellen?

Nee. Nee. Nee.

Integendeel. “Het siert de Bisschop” geen erbarmen met het slachtoffer te hebben. Het siert de bisschop de verkrachter een tweede kans te geven om de verkrachting eens over te doen, telkens wanneer hij zijn slachtoffer tegen het lijf loopt. Daarenboven geeft de bisschop de verkrachter een tweede kans als priester. Een priester die over de Verlossing preekt, het moreel boegbeeld van de gemeenschap is, een herder voor zijn kudde is, een geestelijke vader voor de gelovigen, gelovigen die hij verkracht, in een daad van incest.

Maar hier is meer aan de hand.
_____
Van wat ik gehoord heb kan ik afleiden dat Bergoglio druk in de weer is Ronde 2 van zijn Synode voor het Gezin voor te bereiden.

Hij wil per se het huwelijk ontbinden, en hij wil het ontbinden op een manier dat die ontbinding over een paar generaties niet ongedaan gemaakt kan worden. En hij is bereid er alles aan te doen om hierin te slagen.

Hij zal dit niet kunnen doen door de doctrines te veranderen. De doctrines kunnen gemakkelijk opnieuw veranderd worden. Dogma’s zijn uitgevaardigd en ingetrokken.

Toch wil Bergoglio volharden het huwelijk voor altijd ongedaan maken. (“echtscheiding en hertrouwen” staat gelijk aan “ontbinding van het huwelijk” tout court)

Het Huwelijk in al haar betekenissen; de unie tussen man en vrouw, de unie de God en de Kerk, de Gemeenschap van de Heiligen, of het priesterschap, KAN NIET verbroken worden. Er is geen verschil tussen de unie van het vlees of spirituele unies. De onverbreekbaarheid van het huwelijk is op elk niveau van toepassing.

Bergoglio meent het “Eeuwig en Altijd-Durende Verbond” ongedaan te maken. Het zijn beloftes van God Zelve dat het “Verbond”, “Eeuwig en Altijd-Durend” zal zijn, en dat “de Poorten van de Hel Haar niet zullen overweldigen”.

De paus als Vicaris van Christus op Aarde, kan het huwelijk tussen God en Zijn Kerk niet ongedaan maken, tenzij Bergoglio in staat zou zijn Christus en God te verbreken. Christus is de Zoon van God, en hoe zou Bergoglio God en Christus kunnen scheiden?
____
Het huwelijk heeft vruchten, namelijk kinderen. Het huwelijk tussen priester en God heeft ook vruchten, namelijk de gelovigen. Indien priesters (gehuwd met Christus) de vruchten van een gehuwde man een vrouw gaan verkrachten, verkrachten ze ook de Kerk (het huwelijk tussen God en de mens (gelovigen))

Als Bergoglio zijn plannetje toch ten uitvoer gaat brengen, verbreekt hij ook de sprituele unie tussen gelovigen en God, en dan neem ik aan dat God het tijd zal vinden tussen beide te komen, ...
___
Toegepast op pedofilie:

Een kind heeft een vader en moeder. Of deze man en vrouw formeel gehuwd zijn maakt niet uit. Het kind is, en zal altijd de vrucht van die unie zijn. De unie kan niet ongedaan gemaakt worden, zonder het kind te ontbinden. 1+1=2 om het wiskundig uit te drukken. Als we denken dat de unie toch verbroken kan worden, mogen kinderen ook verkracht worden.

Ziehier de vruchten van de post-conciliaire Kerk.

Anoniem zei

Het moet hier even gezegd worden:

Prachtig artikel over de Mis op het Rorate Blog:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/11/o-beauty-ever-ancient-ever-new.html#more

Anoniem zei

En nu de "Mop van de week":

Geert de Kerpel en Bert Claerhout hebben hun mening gepubliceerd, Mark vandeVoorde zwijgt totnutoe, Didier Pollefeyt zegt helemaal niets (dat toont ecxellent de zwakte van de leuvense Theologen), Rik Torfs'uitspraken waren zo ondermaats dat ze zelfs bijna niet gepubliceerd worden,suma summarum: zwakte overal.
Maar in mijn archief vond ik deze fantastische tekst:
"...Sinds de affaire-Vangheluwe beleeft de kerk in Vlaanderen de ene schok na de andere. En ze had het tevoren al niet gemakkelijk.Tijd voor een terugkeer naar de essentie(!)..."
"...De harde realiteit van vandaag. X neemt geen blad voor de mond.
Een kerk die zich bekommert om haar eigen identiteit endaar trouw aan is.
X aarzelt niet om zijn affiniteit met de kerk te uiten, maar evenmin om aan te geven waar
de kerk zichzelf verloochent en nood heeft aan hervorming.
...Dit is aanklacht en tegendraads pleidooi, kritiek en bekommernis..."
"Bovenal wil hij een aanmoediging zijn voor beleidsmakers en voor al degenen die betrokken zijn bij de kerk"

Een prachtige beschrijving van het werk van @The Guardian Angel (Chapeau!) en bijzonder passend in deze dagen van het combattante anti-pedofilie-offensief in de Kerk.
Echter: het is de boekenreklametekst van het Davidsfonds (Afd. Oudergem, Brussel) voor het boek "Welke kerk?" ( € 16,75) van de grote zwijger van de maand Jürgen Mettepenningen.

"Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden"-
Deze onnozelaars lopen werkelijk in hun ondergoed rond op de plek waar de speerspitsen van de pantsertroepen naar voor stormen.
Zotheid kann zeer ongezond zijn.

Anoniem zei

"Claerhout wekt de illusie dat hij 'dé feiten' kent..." en u wekt evenzeer de illusie dat u de feiten kent. U speelt dus allebei op hetzelfde niveau... u doet b.v. uitspraken over het verbreken van de probatievoorwaarden, die helemaal niet lijken te kloppen volgens gerechtelijke bronnen, dus wat zijn dan de "feiten"? Dat zijn blijkbaar deze die u kan gebruiken om dit onverkwikkelijk verhaal (want dat is het) zo ongenuanceerd mogelijk voor de kar van Uw Eigen Boodschap te spannen. Tot nader order kent niemand van het gewone publiek "de feiten" (tenzij we plots een ongelooflijk vertrouwen in het niveau van onze Vlaamse pers zouden hebben? Niet toch?). Het zou u sieren mocht u daar een aantal bedenkingen bij formuleren, zonder deze onmiddellijk te "gebruiken". Ook dat is namelijk misbruik (van het vertrouwen van uw lezers)....

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 10:47

De probatievoorwaarden zullen mij worst wezen.

De Kesel moet zijn eigen regels volgen: "Pedo-priesters mogen nooit meer in contact komen met minderjarigen."

Anoniem zei

Aan anoniem 11 november 2014 10:47

Voor 2 dagen postte ik hier dat Mark Vandevoorde bij dit probleem niets Meer zei- iets te vroeg, zette hij toch een dag later een defect commentaar op zijn blog.

"De feiten..." die U hier bij @The Guardian Angel zo verachtelijk en pseudowijs bemoeit, zijn inderdaad breed bekend en veel enormer als men bij de vlaamse bastaardkerk will geweten zijn-dat er hier weer een doofpotting aan de gang is, is ook klaar.
Chronologisch:
In 2008 voerde een leraar-priester (dat is a priori een persoon met een zeer verantwoordelijke positie en normaal een gezagspersoon) een minderjarige dronken en betastte hem onzedelijk: dat is misbruik van de positie van een gezagspersoon (zowel in het seculaire als in het kerkelijke recht een zeer zwaar misdrijf), en daarenboven nog (door het dronken voeren) met voorbedachten rade.
Bij de relatief hoge leeftijd van de minderjarige en het jaar (2008)viel destijds de bestraffing nog mild uit (wat de schadevergoeding betreft, is er zeer veel onduidelijkheid)(Het is ten zeerste angewezen, dat het bisdom Brugge hier alle kaarten open op de tafel legt)(Zullen ze wel nooit doen)
-Bij het gerechtelijk onderzoek in het college van Ieper werden er getuigenissen van 195 scholieren vermeld met klachten of bemerkingen over sexueel getinte praat van de "Priester" (dit bij ca. 350 scholieren in het totaal).
"Wie kent de feiten?..."- Welnu, deze feiten worden klaarblijkelijk niet ter kennis genomen. (Onnozel genoeg, laat zich zo'n ophef met honderden Personen ineen stad als Ieper toch niet eeuwig verdonkeremanen)

.

Anoniem zei

Dat is nu uiterst erg:
Hier heeft men een gezagspersoon ("priester", leraar) die een zedenfeit begaat met voorbedachten rade en tevoren over een lange tijd een histrioniek gedrag getoond heeft, zerer typisch met sexuele tint.
-Als bevestiging van de voorgenoemde diagnose neemt deze reeds 1x gearresteerde en in voorhechtenis genomen kerel dan, wanneer hij door de pedofiele bisschop vanGheluwe dan lichtzinnigerwijze weer in de astoraal in Beernem ingezet wordt, per Internet weer contact op met een 13-jarige.
Daarmee is alles gezegd.
-Dat Flamez dan met behoud van wedde op het bisdom in Brugge met een administratieve taak verzorgd wordt, dat hij bij de transporten van Roger vanGheluwe betrokken was (te voet zal Roger met zijn 74 jaren nu wel niet naar St.-Sixtus en ook niet naar "Magdala" te Le Fert-Imbault (+Salbris) getrokken zijn, is hoofdzakelijk zeer lastig voor het bisdom Brugge en zijn kornuiten; in hoeverre hier medelijden, vriendschap ondre pedofielen en histrioniek gedrag hier voorhanden zijn en hoe onderscheidelijk, is niet interessant.
(Roger vG stuurde ook nog eens een geldoverwijzing naar een slachtoffer uit St.-Sixtus: histionie en totaal gebrek aan empathie)
-Dat Flamez dan in Middelkerke zeer snel op de foto's met de vormelingen belandt, laat alle alrmbellen rinkelen.
Dat hij dan nog bij een bejaardenuitstap met de Autobus nog een kopje koffie en een stukje taart in Beernem, notabene het dorp waar hij per Internet contact met een 13-jarige probeerde op te nehmen, bewist de histrionie par excellence.
Schuldbewustzijn: nul, herinnering: nul, boete: nul, respect mystici corporis Christi: nul.

Dit is zeer eenvoudig: het is een forensisch-psychiatrische casus, en wel bijzonder gevaarlijk:
met zeer veel neiging tot histrionie (bij ca. 199 personen, 't is toch niet niks), ook met handtastelijkheden (zeer gevaarlijk), met minderjarigen en -zeer gevaarlijk- neiging tot steeds jongere slachtoffers en een duidelijke neiging tot recidivering.

In deze context gezien
DeKesel is een idioot.
Met een uiterst klein (misschien zelfs géén) besef van de sexuele psychopathologie (dat had men na de wandaden van Roger vanGheluwe kunnen, ja moeten verwachten en moeten eisen)had deze man voor de rest van zijn leven zekergesteld moeten worden.
Prutser- en met in gevaar brengen van kinderen.

Men heeft tenminste in Washington kennis van de forensische psychiatrie.
En in Middelkerke heeft de burgermeesteres veel gezond mensenverstand.

Quos deus perdere vult, prius dementat

Anoniem zei

De parlementaire commissie voor het onderzoek naar misbruik wil nu opnieuw Bonny (als verantwoordelijke afgevaardigde van de vlaamse bisschoppen voor dit soort problemen), en vraagt nu ook DeKesel te kunnen horen.
Ontbreekt alleen nog Jef Barzin om ook nog eens op de rooster gelegd te worden.

Het wordt elke dag interessanter.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer