woensdag 15 oktober 2014

1. TUSSENRAPPORT VAN DE 'DUIVELSSYNODE' VOORGESTELD:

Ziehier enkele van de belangrijkste delen van dit schandalige 'verslag':


"Inderdaad, als we kijken naar de menselijke wijsheid in deze elementen, leert de Kerk hoe de familie universeel wordt beschouwd als een vruchtbare vorm van menselijk samenleven. In deze zin ontvouwt de orde van de schepping, waarin Christus’ visie van de familie is geworteld, zich historisch in verschillende culturele en geografische uitingen." ["Christus' visie!" We spreken echter niet over een "visie" maar over een Gebod! De overige culturele en geografische uitingen, denk maar aan polygamie, enz. zijn zondig.]

"Inderdaad, wanneer een vereniging een aanzienbare graad van stabiliteit bereikt, door een publieke band, en gekarakteriseerd wordt door een diepe affectie, een verantwoordelijkheid met betrekking tot nakomelingen, en de capaciteit om beproevingen te doorstaan, kan dat gezien worden als een kiem om te vergezellen richting het Sacrament van het huwelijk." [Bekering en boete? Erkennen van de begane zonde? Allemaal niet nodig volgens deze Synode.]

"Positieve aspecten van burgerlijke huwelijken en samenwonen..." [Men noemt 'in zonde leven' een positief aspect!! Hoe kun je een zondig leven een positieve realiteit noemen?! Er is daar niks positiefs aan!]

Zonder dat de morele problemen die verbonden zijn met homoseksuele verbintenissen ontkend worden, moet het opgemerkt worden dat er gevallen zijn waarin gemeenschappelijke hulp tot het punt van opoffering, een kostbare bijdrage levert in het leven van de partners [!][!][!][!][!].

Bron: De Valse Profeet

Link:

http://valseprofeet.com/2014/10/14/het-fameuze-relatio-post-disceptationem-een-overzicht/DE GEEST VAN DE DUIVELSSYNODE:

"DE 'VISIE' VAN CHRISTUS IS DIT. MAAR WIJ DENKEN DAT."

DIT IS WAARLIJK SATANISCH!!!!!

9 opmerkingen:

Anoniem zei

“ ... de menselijke wijsheid in deze elementen,” [het huwelijk] “leert de Kerk,” [??? de mens is zo wijs dat het de Kerk iets kan leren ???]

“hoe de familie universeel wordt beschouwd als een vruchtbare vorm van menselijk samenleven [dat klopt, maar dat is het natuurrecht]

In deze zin,” [de zin waarin de mens de Kerk iets leert]

“ontvouwt de orde van de schepping,” [ ??? de mens ordent de Schepping ??? door de Kerk iets te leren ??? ]

waarin Christus’ visie van de familie is geworteld, [bedoelen ze dat de visie van Christus geworteld is in de menselijke ordening van de Schepping? ]

“zich historisch in verschillende culturele en geografische uitingen.” [het natuurrecht dus]

+++
Dat is natuurlijk Paulus 2 Rom; 12-16. De heidenen die de wet niet hebben, leven toch zoals de wet. Omdat dat het natuurrecht is.

In die zin klopt het citaat hierboven, zolang de mens zich boven God plaatst en men aanvaardt dat de Schepping de wil van de mens volgt – hetgeen natuurlijk geen godsdienst is, maar een non-deïstisch humanisme waarin God nog net getolereerd wordt, zolang God de mens niet tegenspreekt.

Maar de bovenstaande bewering is toch fout omwille van twee belangrijke redenen:

1/ homo’s kunnen nu eenmaal geen kinderen verwekken.

Maar belangrijker:

2/ Er is geen enkele samenleving in de geschiedenis van de mensheid die homoseksualiteit gedogen heeft.

Geen enkele religie, geen enkele samenleving, hoe primitief ook, waar ook ter wereld, heeft homoseksualiteit ooit geaccepteerd.

Het zijn alleen atheïstische humanisten in het Westen – vrijmetselaars dus - die sinds de late jaren ‘60 van de 20st Eeuw zo zijn gaan denken.

Maar laat je niet het lint voor de ogen strijken. De vrijmetselaars die ik ken, zijn allen bijzonder homofoob. Uit maconnieke geschriften blijkt ook dat de vrijmetselarij homoseksualiteit uitgevonden heeft als kanker om de samenleving / mensheid aan te vallen.

De rest van het betoog hier gepubliceerd, dient ter promotie van homoseksualiteit.

Anoniem zei

Deze tekst heeft niets met religie te maken, laat staan katholicisme, en klopt zelfs niet op atheïstisch vlak.

GA, ik denk daarom dat je je blind staart op de Geloofsleer, de Zonde, en de catechismus. Die lui praten over iets totaal anders. Ze doen alsof godsdienst (katholicisme in dit geval) helemaal niet bestaat.

Op humanistisch vlak kan ik akkoord gaan met de bewering dat homokoppels, mits ze zich constructief in de maatschappij engageren, een meerwaarde aan de maatschappij kunnen leveren.

(ook al staat dit niet in het citaat. Het citaat speekt over “meerwaarde in het leven van de partners”. Egoïstisch dus, voor de partners zelf, maar niet voor de maatschappij)

Net zoals heteroseksuele koppels die zich niet constructief in de maatschappij engageren, geen meerwaarde leveren.

In die zin zijn hetero’s niet noodzakelijk ‘beter’ dan homo’s. Maar alleen op maatschappelijk vlak.

Echter, wat deze tekst totaal vergeet, is om het woord “hetero” aan het betoog toe te voegen.

Daarmee wordt hun humanistisch betoog heterofoob, en blijft de Kerk discrimineren. Maar het zijn niet meer de homo’s die gediscrimineerd worden, maar vanaf nu de hetero’s.

Nadat je het citaat afgebroken hebt op humanistisch, maatschappelijk, atheïstisch vlak, dan pas kan je over de Geloofsleer, de Geopenbaarde Waarheid, de Zonde of de Catechismus beginnen.

Anoniem zei

Zou totnogtoe een der eerwaarde vaders gesproken hebben over of verwezen naar de Heilige Familie in Nazareth ? Is de machtige Heer Bergoglio niet persoonlijk naar het 'Heilig Land' gereisd ? Zou totnogtoe iemand het 'lef' gehad hebben om naar de boodschappen van Maria in Medjugorje te verwijzen ? Had de machtige Heer Bergoglio niet het beeld van Fatima naar Rome laten brengen (om het daar bij wijze van spreken te laten verdrinken in een mondiale media show) ? Zouden de eerwaarde vaders nog steeds niet durven verwijzen naar de profetiën over de verandering van de leer ? Zijn deze nog niet actueel genoeg ? Hoe belangrijk is het hoffelijk en 'salonwaardig' te blijven in de omgeving van duivels ? Kan men hen niet beter te woord staan met uitdrijvende formuleringen met de hulp van een exorcist ? Zou men mijn dwaas gevraag kunnen vergeven ?

Spreuken 12:15 De dwaas denkt dat zijn eigen weg recht is, maar de wijze luistert naar raad.
Spreuken 13:10 De dwaas veroorzaakt door zijn hoogmoed ruzie, maar wijsheid hebben zij die zich laten adviseren.
Openbaring 3:18-19 Volg Mijn raad op en koop van Mij goud, in vuur gelouterd, (...) Vooruit, aan het werk, bekeer u!

Anoniem zei

Ondertussen in Rusland

http://rt.com/news/196088-russia-hybrid-nuclear-reactor/

Ik ga niet zeggen waar het over gaat. Klik zelf maar op de link om de verrassing te versterken.

Inderdaad. Precies daarom dat Rusland en China de grootmachten van de toekomst aan het worden zijn.

Het Westen gaat achteruit, maar voert olie-oorlogen en destabiliseert landen om die anderen nog sneller achteruit te doen gaan, om er zelf proportioneel beter vanaf te komen.

Maar waar het Westen niet mee kan concurreren is de landen die vooruit gaan.


Hetzelfde gebeurd op de synode;

Het Westen weet niet meer van welk hout pijlen te maken.

Het feit dat Danneels ruzie heeft met de Oosterse, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse bisschoppen, omdat die het huwelijk verdedigen, duidt erop dat het Westen niet alleen economisch en moreel totaal kapot zit, maar zelfs geen invloed meer kan uitoefenen.

Het zal ook veelzeggend zijn indien Danneels de bisschoppen uit de rest van de wereld niet kan overtuigen.

Ik vrees dat Danneels zijn eulogie aan het schrijven is;

“Hier ligt de bisschop die na een illustere carrière in de afbraak van de Kerk zijn levenswerk in rook zag opgaan omdat hij aandrong op die synode waar hij zijn eigen graf is gaan graven.”

Anoniem zei

'Mad Monday' in the Vatican...

Anoniem zei

Het synode-rapport is pure blasfemie!

Anoniem zei

TUSSENRAPPORT OVER BERGOLIO'S NEPOTISME:

Maria Inés Narvaja is een nicht van Bergoglio die in het licht van Synode Relatio ons laat weten hoe zij eerst 4 jaar lang enkel burgerlijk getrouwd was met een man die op de nietigverklaring van zijn kerkelijk huwelijk zat te wachten.

De genealogie websites houden de namen van de kinderen uit die huwelijken privé. Hetgeen veelzeggend is.

Ik zou harder kunnen proberen om huwelijks- en geboortedatums te vinden om deze met andere evenementen te correleren, maar ik heb genoeg aan de wetenschap dat Bergoglio voor een onbekende reden door de Jezuïeten oversten gemarginaliseerd was, maar dat hij voor zijn kritiek op de Bevrijdingstheologie door JPII bedankt is met het Aartsbisdom Buenos Aires. Bergoglio zal wel geweten hebben aan welke touwtjes te trekken, om zijn nicht te ‘helpen’.

In Evangelii Gaudium zegt haar oom dat “de communie geen prijs is voor de gelovigen is, maar voedsel voor de pelgrim.” In privé voegt Bergoglio eraan toe dat zij die “communie ontvangen geen certificaat voor goed gedrag ontvangen.”

Zoals altijd vergeten die lui over biecht en zonde te praten.

Zijn ander nichtje, Cristina Bergoglio, de kunstenares, is “spiritueel, niet religieus”. Ze vindt de “Kerk niet van deze tijd” en hoopt dat haar oom “dit gestagneerd gedachtenstelsel [de Kerk] zal hernieuwen”. Oef, ze hoopt het tenminste. Of ze zich gaat bekeren wanneer haar oom haar wens vervuld heeft, blijft nog maar de vraag. Aan de prijs van haar schilderijen te zien, zal ze in ieder geval niet akkoord gaan met het principe van “Arme Kerk”.

Toch gebruikt ze de celebrity status van haar oom om zelf ook wat publiciteit te verwerven.
...
Zo ook de oude vlam van Bergoglio; Amalia Damonte. Jorge en Amalia waren 12 of 13 en waren heel verliefd. Hij heeft haar een brief geschreven waarin hij haar ten huwelijk vroeg, en indien ze nee zou zeggen dat hij priester zou worden – en hij heeft woord gehouden.

Toch heeft het lange tijd geduurd eer hij tot priester gewijd is. Dat heb je ervan indien je priester wordt omdat ... ik ben er zeker van dat hij nog steeds verliefd op haar is.
...
Indien je je afvraagt waarom hertrouwden zo hoogstnodig communie moet ontvangen is hiermee alles gezegd. Bergoglio is een onverbeterbare romanticus die zelf nog verliefd is met een meisje uit zijn kindertijd. Hij gedraagt zich als een klein kind. Hij praat als een klein kind. Hij is een klein kind dat er op een goede dag nog als een hangoor konijn uitziet ook. Maar bovenal is hij een theologisch vedergewicht. Geen kwaad opzet in het spel, alleen te onnozel om paus te spelen.

...
Ik zou zeggen dat die Argentijnen allemaal praatziek zijn – om enkel vorm van discretie zo overboord te gooien wanneer ze over de paus praten.

Maar ik ben ook alleen maar beginnen te graven omdat Kardinaal Kasper zijn bek voorbij gesproken had, met dank aan Rorate Caeli;

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/kasper-xenophobic-synod-master-pope.html

“ The Pope also told me that [such problems exist] also in his family, ... “

Anoniem zei

Tegelijkertijd met het publiceren van het commentaar van Danneels op kerknet verschenen op de traditievriendelijke duitstalige website www.katholisches.info het vernietigend artikel van Prof. De Mattei over de Synode totnutoe én -helemaal bij Danneels passend- een uitgebreid commentaar van Kasper met rassistische uitspraken over de afrikaanse bisschoppen en de gelovigen/denksfeer/situatie van de buitenwestelijke landen.
Voor 10 jaar hielden de franse marinesoldaten versterkt met de territoriale divisies uit Algeriê en Senegal bij Diksmuide, tesamen met het belgisch leger aan de Ijzer/spoorweg Nieuwpoort-Ieper de stormaanval van het duitse leger op.
In memoriam mijn grootvader bij Stuivekenskerke en mijn overovergrootouders in Reninge-In fide constans.
(DE lindebomen op het Hof in Reninge overleefden overigens WO I)

Anoniem zei

Ondertussen is een groot deel van de bisschoppen op de barrikaden gegaan;
Kard. Kasper heeft een ophefmakend en taktisch uiterst dom interview gegeven waarin hij rassistische uitspraken over afrikanen doet.
Danneels heeft op kerknet ook zijn figuurlijke duit in het zakje gedaan.
En nu begint de ganse wirwar eerst goed: zoeven liet Kasper vermelden dat hij niet gezegd heeft wat hij zou gezegd hebben (en door een opname van het tijdschrift Zenit ook gezegd heeft) en is de website van Zenit nu opeens lamgelegd.
Dit is een affaire "Bugnini2": het beste zendt men Kard. Kasper direkt als apostolische vicaris naar Kobane in Noordoostsyriê- tenminste als martelaar kann hij dan de Kerk van nut zijn.
Stuivekenskerke: hier schijnt me niet de theologie, maar wel Kasper op de knieên te liggen.
Ance Deus nunca sera eroe anonimo.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer