zaterdag 18 oktober 2014

29. Raymond Kardinaal Burke: "Paus Franciscus schaadt de Kerk"

Kardinaal Burke: ook een paus kan de Leer van de Kerk niet veranderen


Kardinaal Raymond Burke, die al als een van de duidelijkste critici naar voren is gekomen op de gang van zaken op de Bijzondere Synode voor het Gezin in Rome, stelt nu dat die opgezet lijkt te zijn om "de Leer en praktijk van de Kerk te verzwakken" met de zegen van paus Franciscus. [Dit is dus een complot!]

De kardinaal deed dat in een telefonisch interview, waarvan BuzzFeed News een transcript heeft gepubliceerd. Als de paus bepaalde kardinalen heeft geselecteerd om de synode te sturen in de richting van zijn eigen opvattingen over scheiding en de behandeling van gays, dan zou de paus volgens Burke daarmee het mandaat van zijn leiderschap van de katholieke Kerk te buiten gaan.

"Naar mijn opvatting van de Leer en discipline van de Kerk, nee, zou dat niet correct zijn", aldus Burke, eraan toevoegend dat de paus "een hoop schade" heeft aangericht door niet "openlijk te verklaren wat zijn eigen positie is". De paus heeft de indruk gewekt dat hij enkele van de meest controversiële passages van het tussenrapport onderschrijft, vindt Burke, en speciaal als het over scheiding gaat, door kardinaal Kasper, die een belangrijke toespraak hield om hertrouwd gescheidenen tot de communie toe te laten, de synode te laten openen.

"De paus is meer dan wie dan ook als herder van de universele Kerk gehouden de waarheid te dienen", zei Burke. "De paus is niet vrij om de Leer van de Kerk te veranderen met betrekking tot de immoraliteit van homoseksuele daden of de onontbindbaarheid van het huwelijk of enig ander leerstuk van het geloof."

Burke bevestigde in het telefoongesprek met BuzzFeed News voor de eerste keer openlijk dat hem te verstaan gegeven was dat paus Franciscus hem ging ontslaan als de belangrijkste bewaker van het kerkelijk recht, en dat hij het daarmee vergeleken onbeduidende ambt van patroon van de Soevereine Militaire Orde van Malta kreeg. Burke, die overigens nog geen bevestiging van zijn demotie ontvangen heeft, betreurt die, maar vindt dat een priester altijd bereid moet zijn elke taak te aanvaarden die de Kerk hem geeft. "En dus vertrouw ik door deze taak te aanvaarden dat God mij zal zegenen, en daar gaat het uiteindelijk om."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6413-kardinaal-burke-paus-franciscus-schaadt-de-kerk

1 opmerking:

Anoniem zei

De orde van Malta heeft alles te maken met de vrijmetselarij.

Cor.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer