woensdag 15 oktober 2014

3. 'Pro-Life' en 'Pro-Family' Groepen noemen het Synode-rapport "VERRAAD"!

Pro-family Catholics reject Synod mid-way report, calling it ‘a betrayal’


ROME, 13 October 2014: An international coalition of pro-family groups has rejected the mid-way report of the Extraordinary Synod on the Family, calling it “a betrayal”.


Bron: Voice of the Family

Link:

http://voiceofthefamily.info/wordpress/?p=344Het tussenrapport van de Buitengewone Synode over het gezin is niets minder dan "verraad" aan Katholieke waarden en gezinswaarden.


Dat zegt de invloedrijke pro-gezinsgroepering Voice of the Family, een internationaal verband van organisaties voor het gezin.


Zonder er omheen te draaien zegt Jon Smeaton van het Voice of the Family in Engeland dat "zij die de synode bepalen katholieke ouders hebben verraden. Het tussenrapport van de synode is een van de ergste officiële documenten in de geschiedenis van de Kerk." "Gelukkig", aldus Smeaton, "is het rapport slechts eerder een voorbereiding voor het debat dan een definitief voorstel".

Op dezelfde manier veroordeelde de Ierse vertegenwoordiger Patrick Buckley het rapport als een "aanval op het huwelijk en het gezin" door "in feite een stilzwijgende goedkeuring te geven aan overspelige verhoudingen". Bovendien "ondermijnt het rapport de definitieve leer van de Kerk tegen contraceptie, en laat het na te onderkennen dat de homoseksuele neiging objectief ongeordend is", aldus Buckley.

Patrick Craine. woordvoerder voor Voice of the Family in Noord-Amerika, zei dat het rapport "geen getrouwe afspiegeling is van de discussies op de synode. Veel synodevaders hebben de leer van de Kerk moedig verdedigd binnen en buiten de synodehal, maar hun positie komt nauwelijks in het document terug."

"Het rapport heeft gelijk dat het oproept tot pastorale inspanning", zegt Craine, "maar zoals kardinaal Ratzinger benadrukt kan dit alleen in waarheid gebeuren. Op deze manier ondermijnt het rapport echte pastorale zorg en kan het grote schade aanrichten, in deze wereld en in de volgende, juist bij wie het beoogt te helpen."

"Het zou valse genade zijn om de H. Communie te geven aan mensen die geen berouw hebben van doodzonden", zegt Maria Madise van Voice of the Family. Zij stelt dat het rapport katholieke gezinnen ondermijnt. "Moeten katholieke ouders gedwongen worden hun kinderen te vertellen dat er positieve aspecten zitten aan doodzonden als het gebruik van voorbehoedsmiddelen, samenwonen of het leiden van een homoseksueel bestaan?"

"Echte genade zit hem in het geven van een rein geweten aan mensen door middel van het boetesacrament en dus herstel van de eenheid met God", besluit Madise.

"Het is van wezenlijk belang dat ook de stemmen van lekengelovigen die oprecht leven vanuit de katholieke leer meegenomen worden", zegt Smeaton. "Voice of the Family dringt er bij katholieken op aan niet lijdzaam te blijven of toe te geven aan een valse gevoel van gehoorzaamheid tegenover aanvallen tijdens de synode op de fundamentele beginselen van de natuurwet."

Bron: LifeSiteNews/Katholiek Nieuwsblad

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer