zaterdag 4 oktober 2014

Priesterraad bisdom Brugge feliciteert bisschop Johan Bonny

De priesterraad van het bisdom Brugge feliciteert mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en afkomstig uit het bisdom Brugge, met zijn nota “Synode over het Gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop”.

Waarom verwondert ons dit niet???

Bisschop Bonny verlangt dat binnen de Kerk een open gesprek gevoerd wordt over huwelijk en gezin. Hij verwijst naar de synode over het gezin die zondag 5 oktober 2014 aanvangt. De priesterraad herkent zich goed in de boodschap die bisschop Bonny wil doorgeven [Nogmaals, waarom verwondert ons dit niet???]. Gezin en huwelijk zijn heel belangrijk voor christenen. De Kerk wil mee op weg gaan met getrouwde mensen. Ze wil luisteren naar hun vragen en problemen. Ze heeft een boodschap van hoop en vertrouwen. Elke mens is door God gewild en geschapen om geluk te vinden in het leven [Dit is niet katholiek.]. De Antwerpse bisschop pleit voor een collegiale kerk die in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie [Zijn de leden van de priesterraad ook al bisschop?], een open debatcultuur hanteert en vrijmoedig het evangelie verkondigt [Dat ze in het parlement gaan 'debatteren'!]. De leden van de priesterraad, die deze week samengekomen zijn, hopen en bidden dat de Synode over het gezin mag slagen. De nota van mgr. Bonny is alvast een stevige voorzet voor een rijk inhoudelijk gesprek. [Hoogmoedige grootspraak!]

Bron: Kerknet Bisdom Brugge

Link:


http://www.kerknet.be/bisdombrugge/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=126090
Enkele bedenkingen:

De West-Vlaamse 'priester-godsdienstleraar' Pieter Delanoy is hét paradevoorbeeld van de neergang van de Kerk in Vlaanderen in het algemeen en in het Bisdom Brugge in het bijzonder, voor wat betreft zowel de kwaliteit van hun personeel als van de inhoud.

Delanoy werd in 2008 als enige priesterwijding voor het Bisdom Brugge door de beruchte pedofiel Roger Vangheluwe 'gewijd'. Dat onder Vangheluwe het grootseminarie sterk homofiel doordrenkt was, is allang bekend. Roger, die belast was met zijn eigen 'zonden', tolereerde alles of moest het tolereren.

Delanoy deed zichzelf de strop om door vlak voor zijn priesterwijding in interviews met de gazetten (natuurlijk naar het celibaat vragend) grootsprakerig te verklaren dat hij "persoonlijk daar geen problemen mee had, maar wist dat voor vele collega's het verzaak aan een echtgenote een grote hindernis en belasting was".

De kennis van het Latijn van Delanoy is zo gering, dat hij onder 'caelebs' "zonder vrouw" verstaat, daar waar het toch "alleen levend" beduidt. Dus "alleen" en niet met twee of drie.

Wanneer men de enorme hoop van foto's van hem als 'padre84' op Instagram beziet,

http://instagram.com/padre84

stelt men vast dat :

1. Delanoy zichzelf graag fotografeert en altijd lachend,

2. Delanoy uiterst dikwijls omarmd en/of omhelzend zit met andere jonge mannen tesamen "op enge ruimte",

3. Delanoy seer graag bij Zuid-Afrikaanse seer jonge 'vrienden' zit.


Wij raden Bisschop Jozef De Kesel en ook Vicaris-generaal Koen Vanhoutte sterk aan om deze foto's eens nauwkeurig te bestuderen, omdat ze naar onze mening niet van die aard zijn, dat ze het respekt voor de priester in het algemeen en van Delanoy in het bijzonder vergroten.

Hierbij niet te vergeten dat de 'vlotte' Delanoy in het onderwijs (St.-Lodewijkscollege Brugge) wordt 'ingezet'.

Na zijn 'wijding' door nonkel Roger trad Delanoy eerst groot op in het Kortrijkse. Destijds onder Deken Marc Gesquière van de 'roze dekenij', die destijds een 'Grote Kring' met de kenmerken van een commune huisvestte.

Dan de samenwerking met John Dekimpe, priester van Hoog Kortrijk/Heule, vroeger nog 'studenten-pastor' van de  Kulak, zeer gedifferentieerd beoordeeld door de gelovigen.


Dan in 2009 de rebelse oproep van Delanoy tégen de benoeming van Mgr. Léonard door Paus Benedictus XVI.

Dan de ketterse actie "Gelovigen nemen het woord":

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/vrijdag-10-februari-2012-de-ketters.html


De verderfelijke "Oosterhuis-club"...

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/11/blijkbaar-komen-er-barsten-in-de-falanx.html


In het kader van het Vangheluwe-schandaal, de explosie van de pedofilie in Torhout (Tordale), de morele harakiri van Danneels, de zelfmoord van Deken Marc Gesquière, het pedo-schandaal Eric Dejaeger van Roeselare:

http://www.cbc.ca/news/canada/north/eric-dejaeger-found-guilty-of-24-out-of-68-sex-related-charges-1.2763590


en het wederopduiken van Roger Vangheluwe...

http://www.hln.be/hln/nl/6916/Kindermisbruik-in-katholieke-kerk/article/detail/1486140/2012/08/14/Van-ontslag-tot-relatietje-en-nieuwe-klacht-overzicht-zaak-Vangheluwe.dhtml


Dan het holderdebolder 'verdwijnen' van Roger Vangheluwe, het afschuimen van de pedofiele beer in West-Vlaanderen, de zelfmoord van Gesquière en de benoeming van De Kesel tot bisschop van Brugge. Hallo! Er zaten daar toch zoveel hoge 'geestelijke' heren: door verstrikking en collaboratie waren ze klaarblijkelijk allemaal ongeschikt!

Als langjarige medewerker van Danneels was De Kesel ook goed met alle achtergronden vertrouwd, werd de dekenij van Kortrijk, de homo-hoofdstad van het bisdom Brugge, met wel wat tegenstribbelingen uiteindelijk toch uitgemest... De nieuwe deken woont apart bij zijn oude moeder...

De "Grote Kortrijkse Kring" bleef verweesd achter... Men probeerde de kerkraad enigermate tot nieuwe liturgische discipline op te roepen. Toen zat Delanoy opeens hoofdzakelijk in Brugge aan 'het college' en was hij 'alleen' maar hulppastoor voor Hoog Kortrijk.

Bart Pieters, de rechterhand van Gesquière, die destijds bij de plotse dood en het vinden van het verdronken lijk bij bepaalde geruchten de uitspraak deed: "Gesquière was zeker geen h....; wanneer wel, had ik het zeker moeten weten..." Zeer merkwaardige uitspraak... Maar ook hij heeft ondertussen zijn matten in Kortijk opgerold.

Dit alles is geen achterklap, het staat allemaal op de lokale parochiale homepages, etc.
 

http://www.humo.be/humo-archief/31108/de-roze-deken-de-mysterieuze-verdwijning-van-marc-gesquiere-update


Of Pieter Delanoy nu wel de meest geschikte persoon is om godsdienstles te geven, is natuurlijk de grote vraag.

In het bisdom Brugge is dat echter niet belangrijk.

Tot verleden jaar was Arseen Devisch, één der redakteurs van Roeach 3, bij het OLV-college van Oostende werkzaam...

En Ludovik D., de directeur van de vrije lagere School in Vleteren, ontdekt met tiendzuizende pedo-foto's, notabene juist gearresteerd als Roger in St.-Sixtus zat, staat nog altijd op het internet op de "Vleternaore" als "grootste crack van de gemeente" (dd 2009):

http://www.vleteren.be/images/filelib/vleternoare_2_2009.pdf  

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1276425/2011/06/09/Schooldirecteur-met-kinderporno-krijgt-jaar-voorwaardelijk.dhtml


Kortom:

Het bisdom Brugge ligt afgewrakt op de bodem.

De Kesel verstopt zich in zijn bisschoppelijk paleis.

Hij zal ooit voor God rekenschap moeten afleggen.


De fotokes van 'priester' Pieter op Instagram illustreren de toestand in het Bisdom Brugge op een perfecte wijze: 

1. dogmatiek: nul
2. fundamentaaltheologie: nul
3. moraal: nul
4. Katholiciteit: nul!

Met andere woorden; 'priesters' en 'bisschoppen' van mijn voeten!

TOT ZOVER DE 'MENING' VAN DE 'PRIESTERRAAD' VAN HET BISDOM BRUGGE OVER DE KETTERIJEN VAN JOHAN BONNY.

BONNY ZELF TROUWENS OOK AFKOMSTIG UIT MOERE BIJ GISTEL.

DUS OOK UIT HET 'ROZE' BISDOM BRUGGE...

EN OUD-STUDENT VAN DE GREGORIANA IN ROME...

"Homosexuality was a known feature of student life there." 


'Bruges la Morte' (Rodenbach)


'
'Priester' Pieter tijdens het examentoezicht die blijkbaar ook de leerlingen stiekem fotografeert...

Nog een foto door 'priester' Pieter gemaakt...
"Ledigheid is des duivels oorkussen"


8 opmerkingen:

Anoniem zei

Als u denkt dat u een betere priester zou zijn, waarom trekt ge dan niet naar het seminarie? Antwoordt daar eens op, beste Guardian Angel. Natuurlijk zult ge dat niet doen, daarvoor zijt ge te laf!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Als u nu werkelijk denkt, dat een gelovige tiener zich zou kunnen accorderen met dit soort van types, dan bent u werkelijk naïef!

"Join the club or leave"
is het motto in de seminaries!

Maar, Katholieken zijn daar nauwelijks!

Anoniem zei

Kan men niet zonder meer stellen dat huwelijk en gezin als functie hebben met volledige aandacht en overgave kinderen naar God te leiden ?
Moest men dat werkelijk willen kreeg men dan niet een andere soort parochieraad en bisschopsraad dan nu ?
En kreeg men dan ook niet een andere soort economie, die werkelijk leefbaar zou zijn ?
Zou de samenleving dan niet de beste kansen hebben om klassiek traditioneel en Waar te worden en zou er dan niet voortdurend opening zijn naar en vanuit de geestelijke wereld ?

Wie anders nog heeft behoefte aan een 'open debat cultuur' met krokodilletranen in de ogen "ik wil uw vriendje zijn, snik snik, luister naar mij", dan de duivel ? (prentje uit een album van Willy Vandersteen)
Dreigt men niet verloren te lopen in een geheel ver-duivelde samenleving ?
Hoe moet men in een ver-duivelde samenleving nog bidden ? Wordt dat niet ontzettend moeilijk ? Zelfs in een gebedsgroep ? Begint een inktzwarte wolk ons in te dekken ? Hoe weinigen beseffen dat ?

Ite ad Joseph.

Anoniem zei

"een open debatcultuur hanteert en vrijmoedig het evangelie verkondigt..."

Leugens.

Je moet er eens met een Oude Mechelse Catechismus in de hand gaan debatteren.... en het evangelie verkondigen komt er niet bij kijken.


Ze doen eigenlijk zo een beetje als ISIS of Zionisten; politieke beesten die een smerige agenda uitvoeren en zich zo losweg met een of andere religie associëren.

Anoniem zei

Aan anoniem 04 0ktober 2014 08:27

(Deel 1)
Mijnheer, als men één milligram gezond verstand heeft, zet men geen voet in een vlaams-belgisch seminarie binnen.

Op de kerkelijke website voor de roepingen wordt bij de oudere kandidaten eerst een kleine gecastreerde historiek gegeven- dat er destijds namelijk een CPRL (Centrum voor priesterkandidaten op rijpere leeftijd) bestond, maar dat alles nu overgeheveld werd naar Nederland.
Dat de CPRL (1985-1999) in het bisdom Antwerpen gehuisvest was (Bisschop Vandenbergh), dat de latere roze kortrijkse deken M. Gesquiere daar de langjarige directeur was (en er zich sacerdoteel zwaar verbrandde), dat de CPRL weldra één der hotteste h...-trefs van Antwerpen werd,dat er aldra zer vele schandalen optraden (bvb. de zaak Rudy Borremans en zijn vroegere vrienden en bekenden, daarnaast de tragische ziektegevallen) en dat Godfried en kornuiten obnder het Motto "Zand erover, we weten van niets" de boel halsoverkop opdoekte, wordt niet gezegd.
Hoeveel priesters er daar uiteindelijk opgeleid werden, hoeveel er gewijd werden, waar die priesters nu zitten, daar bestaat absoluut geen informatie over.
Ik ken er ondertussen maar 2: Rudy Borremans en de door Bonny voor kort benoemde proost voor de landelijke diensten, "Boeren-en Boerinnenbond" in het antwerpse (stond voor kort zeer lang op kerknet/bd. Antwerpen)
Zeer illustratief is echter wel dat de vlamingen naar het oorspronkelijk zeer verketterende Nederland (de jaren 1966-1978 heb ik nog zeer goed in het geheugen); Nederland heeft echter door het deugdelijk bewind van de Kardinaals H.E. Simonis en Van Eyk doortastende Reformen gehad en vergeleken met Vlaanderen, in een nog veel moeilijkere situatie, veel Meer deugdelijk resultaat gehad.
Hier te lande zijn het de grootste krotters- iedere dag leest men in de pers en op deze formidabele homepage de grootste camelot van deze tisten: ze zijn zelfs niet dom, ze zijn- spijtig genoeg om het te zeggen maar door continue obervatie steeds Meer bevestigd- door de duivel bezeten.

Anoniem zei

Nu wil ik niet zeggen dat het elders beter is, maar in Groot-Brittannië zou Delanoy van zijn leerkrachtvergunning al lang kwijtgespeeld hebben omdat:

1/ GSM staat aan
2/ neemt foto’s met GSM in school
3/ neemt foto’s van kinderen in school
4/ neemt foto’s van kinderen zonder toestemming van kind noch ouder.
5/ publiceert foto’s op sociale media
6/ publiceert zonder toestemming van noch ouder (kind kan die toestemming niet geven zolang het minderjarig is)
7/ Delanoy heeft sociale media profielen die toelaten hem te identificeren. Leerkrachten moeten voorzichtig zijn en tenminste onder pseudoniemen opereren.

En het ergste van alles,

8/ Hij geeft zelfs de naam van de klas waarin hij die foto’s genomen heeft.

Dit laat toe de kinderen te identificeren.

In Groot-Brittannië zou hij al in het hoog-gerechtshof terecht gekomen zijn.

Groot-Brittannië is een beetje misselijk van zichzelf sinds Jimmy Saville, Rolf Harris, Max Clifford, Gary Glitter, etc, en een paar high-profile systematische schandalen vanwege gemeentelijke overheden, maar Groot-Brittannië weet ook hoezeer het internet bespioneerd werd, omdat ze het zelf zo hard doen.


Delanoy gaat er met zijn voeten door. Echt ongelooflijk wanneer je het ziet. Dat zoiets les mag geven.

Je moet je daarom vragen stellen bij diegenen die hem les laten geven, en diegenen die hem ergens kortbij een minderjarige laten komen.

Te beginnen met de directeur van de school, en dan hogerop natuurlijk. Niet te vertrouwen.

Maar ze zullen wel weten wat ze doen. Vangheluwe is er zonder kleerschuren vanaf gekomen. Dutroux ook eigenlijk, want hij is niet voor pedofilie veroordeeld.

Pedofilie in Belgie. Dat Mag.

Roeach, Werkgroep pedofilie.

Maak je niet ongerust.

Anoniem zei

Aan anoniem 4 Oktober 2014 08:27
(Deel 2)

Een goede schoolvriend van mij is in de jaren '70 in een noordbelgisch seminarie binnengegaan.
Hij stamde uit een zeer brave christelijke familie, was ook zeer vroom.
We gingen tesamen naar het college, een zeer befaamde School, van zeer hoge kwaliteit, met fantastische leraars (één ervan, later een zeer goede vriend van mij, zei achteraf dat het voor vele vlaamsgezinde leraars en scholieren oorspronkelijk een "strafcollege" was- we hebben er echter niets van gemerkt).
Pedo: nul; bij het bisdom niet zeer aangezien (ook te verstaan).
Een uitstekende voorbereiding op het verdere onderwijs, met voorstelling van vele beroepen- en een beetje vreemd voor ons: geen één van de gedegen priester-leraars heeft ooit 1 woord gerept over een mogelijke roeping bij ons: men wou ons beschermen tegen deze perverse bandieten.
Uit financieel-economische gronden leerde ik iets om mijn brood te verdienen, was weldra in het buitenland; van mijn vriend hoorde ik lange tijd niets.
Veel later troffen we ons opnieuw: in het seminarie is zoveel gebeurd, ook met hem, dat hij helemaal doormekaar eruit gekomen is, vies van zichzelf en van al deze tisten.
Hij is nu predikant van een protestantische splintergroep.
Exoriatur ex ossibus ultor

Overigens: @The Guardian Angel is niet laf;
Als man alleen de interessantste homepage van de Kerk in Vlaanderen bedrijvend (een kritikaster schreef hier voor een paar maanden: "voor drie man en een paardekop"), en dit tegen de ganse hoop journalisten van de bisdommen, van kerknet en van THOMAS en hoe ook al de parakerkelijke organisaties daar ook mogen heten, dat is dapper!
DE anderen zijn toch Maar slappelingen en om nu de stam "laf" te verwewnden, toch echte labbekakken, om nog eens een echte westvlaamse term te gebruiken.
Overigens: naast de seminaries alhier zijn er zeer goede in het buitenland (wel met verbanningsoekaas van Godfried Danneels,maar toch veel attraktiever als de noorbelgische brol) en natuurlijk ook de abdijen; en de roeping van een monnik-broeder of een zuster is niet minder aan te zien als die van een priester (U schijnt mij een zeer kleikalistisch beeld te hebben_ Jongen, dat ziet Paus Franciscus helemaal niet graag!
Direkt berouw doen!)


Anoniem zei

Het bisdom Brugge is o.A. door 25 jaar ontkerstening en verloedring, bijzonder van de klerus, door en door rot.
Dat er zeer veel liturgische frevels zijn,is klaar; dat ze groot en breed in het Internet gezet worden, is ook waar- het is weer de typische theatraliek en het histrioniek gedrag waarmee deze tisten altijd weer opvallen.
Een bijzondere parel is overigens te zien op de website www.parochie-olv-middelares-ieper.be, en wel rechts op "fotoreportages" aanclicken en dan verder op "Eucharistieviering met Ernest Ndumuraro als gast" op 19 maart 2011.
(Onder het Regime van DEKesel en van Koen Van Houtte(laatste heeft er overigens later ook een feestmis voor Pater Boni gemeeconcelebreerd):
Op de vele foto's, chronolosche geordend, ziet men hoe de gast uit Boeroendi met de priester de kerk betreedt, met op de kop en de schouders een vierhoekige witte doek (een soort "pallium") en met een herdersstaf en een trommel in de hand; de trommel landt dan naast de bloemen op het altaar.
Zeer interessant wordt het dan bij de "Dienst van het Brood": inderdaad houdt de gast in een bruine pullover hier de kelk vast terwijl de priester de hostischaal vasthoudt,en dan ziet men hoe de gast hier de kelk presenteert, sprekend en dan daarop ook nog de orantehouding aanneemt aan het altaar; tussendoor nog de vredesgroet (met herdersstaf aan het (gelukkig zeer geringe en zeer oude) publiek);
De communieuitdeling (onder de 2 gestalten) door 2 lekenpersonen (daaronder de gast) met nietactiefzijn van de Priester en dan achteraf ook weer een slotwoord/gebed door een dikke oudere heer met een anorak en een roodgecarreerd houtvellershemd.

Mij besluipt meer als het oppervlakkige verdacht dat de consecratie hier mee door een leek wird uitgevoerd en dat de ganse "ceremonie" hier niet met de novus Ordo in overeenstemming is.
(Dit werd ondertusen al internatioinaal gepost en zwaar gecritiseerd.)
Apostolische visitatie nú!
(Ze zal bij alle homo- en pedoverstrikking wel nooit komen-dat is alleen iets voor de Franc. der Immaculata en Ciudad del Este)
Wat werd er eigenlijk in de seminaries van Danneels en vanGheluwe geleerd? Welke boeken werden er daar gebruikt? Wat heeft Frans Lefevre, eens één der twee hoofduitgevers van Roeach, daar allemaal verteld?
Inderdaad: van de duivel bezeten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer