woensdag 8 oktober 2014

Donald 'kardinaal' Wuerl van Washington is een leugenaar en een ketter:UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:


1415 - Wie in de eucharistische Communie Christus wil ontvangen, moet in staat van genade zijn. Wie zich van een doodzonde bewust is, mag niet tot de Eucharistie naderen zonder eerst de absolutie ontvangen te hebben in het Sacrament van de Boete.

1457 - Volgens het gebod van de Kerk is "iedere gelovige, wanneer hij tot de jaren van het verstand gekomen is, verplicht minstens eenmaal per jaar zijn zware zonden oprecht te belijden". Hij die zich ervan bewust is een doodzonde bedreven te hebben, kan de Heilige Communie niet ontvangen zonder eerst de sacramentele absolutie verkregen te hebben, zelfs wanneer hij diep berouw heeft, tenzij hij een ernstige reden heeft om te communiceren en het hem niet mogelijk is zich tot een biechtvader te richten.Nu weet 'kardinaal' Wuerl te melden dat het ontvangen van de Communie niets met de doctrine
en het verleden van de Kerk te maken heeft!

Dit zijn werkelijk hallucinante uitspraken!

Wuerl is een uiterst gevaarlijke man!

ECHTER, DE WIJZE VAN ONTVANGEN VAN DE HEILIGE COMMUNIE IS NIET ENKEL KERKELIJK RECHT,
MAAR OOK GODDELIJK RECHT!


CONCILIE VAN TRENTE

SESSIO XIII - DECRETUM DE SS. EUCHARISTIA

13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie


12 - Als het niet past, dat iemand tot wat voor heilige handelingen dan ook zou naderen, tenzij hij heilig is, zo moet, hoe meer bekend is aan een christenmens de heiligheid en goddelijkheid van dit hemels Sacrament, zich iemand op des te gewetensvoler wijze er voor hoeden, om te naderen tot het ontvangen van het Sacrament. Vooral omdat wij bij de Apostel deze te duchten woorden lezen: "Wie onwaardig eet en drinkt, eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet het Lichaam van de Heer weet te onderscheiden." (1 Kor. 11, 29) Daarom moet bij diegene die te communie wil gaan, in gedachten zijn gebod in herinnering worden teruggeroepen: "De mens echter moet zichzelf onderzoeken." (1 Kor. 11, 28)

13 - De gewoonte van de Kerk echter verklaart dat dit onderzoek noodzakelijk is, zodat niemand, die zich van een doodzonde bewust is, ook al toont hij zich nog zo berouwvol (contritus) moet naderen tot de heilige Eucharistie, zonder voorafgaande sacramentele Biecht.
Uit de Heilige Schrift:


1 Co 11:27  Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.
1 Co 11:28  Laat dus een ieder zichzelf onderzoeken, en dan eerst eten van het brood en drinken van de kelk.
1 Co 11:29  Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.
1 Co 11:30  Daarom zijn er onder u zoveel zwakken en zieken, en zijn er zovelen ontslapen.
1 Co 11:31  Zo we onszelf naar waarheid hadden beoordeeld, zouden we niet geoordeeld worden. 

1 Co 11:32  Welnu, als we door den Heer worden gèoordeeld, dan is dat voor ons een les, om niet met de wereld vèroordeeld te worden. 


MET ANDERE WOORDEN,

WIE OP ONWAARDIGE WIJZE HET BROOD EET OF DE KELK DES HEREN DRINKT, 
WORDT ZIEK EN STERFT EN ZAL GEOORDEELD WORDEN!

WIE IN STAAT VAN DOODZONDE VERKEERT EN TOCH COMMUNICEERT,
EET ZICH DUS EEN WEG NAAR DE HEL!!!


Canon XI van het Concilie van Trente:

"Wie het Eucharistisch Sacrament onwaardig ontvangt, zal dood en verdoemenis over zich afroepen!"

1 opmerking:

Anoniem zei

Hoe tijdeloos heerlijk is het, zoals Benedictus XVI, als aan een kind eenvoudige woorden van zuivere en oprechte liefde in krediet te geven in Christelijke opvoedkunde wetende dat dit voor beide partijen een liefdevolle intrest zal opleveren en de ziel bij gelegenheid hult in een levende geur van lelies, zelfs in het hartje van een duistere winter.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer