vrijdag 17 oktober 2014

17. Ketter Walter 'kardinaal' Kasper is een racist

Kasper: 'Afrikanen moeten ons niet vertellen wat wij moeten doen'


Kardinaal Walter Kasper heeft in een interview de suggestie gewekt dat de westerse synodevaders niet naar de Afrikaanse standpunten over homoseksualiteit zouden moeten luisteren.

In een interview met Zenit zegt hij dat het voor westerse bisschoppen "onmogelijk" is om over Afrikaanse problemen te spreken, en dat Afrikaanse bisschoppen omgekeerd "ons niet te veel zouden moeten vertellen wat wij moeten doen".

Voorstel
Kardinaal Kasper werd door Zenit gevraagd naar zijn voorstel om hertrouwd gescheidenen onder bepaalde omstandigheden toch toe te laten tot de sacramenten. Hij suggereert opnieuw dat hij in de lijn van de paus zou denken, en dat een "groeiende meerderheid" van de synodevaders het met zijn voorstel eens is.

'Totaal verschillend'
"Het probleem", antwoordt Kasper, "is ook dat er verschillende problemen van verschillende continenten en verschillende culturen zijn. Afrika is totaal verschillend van het Westen. Ook Aziatische en islamitische landen zijn erg verschillend, vooral over homo's. Je kunt hierover niet spreken met Afrikanen en mensen uit islamitische landen. Het is niet mogelijk. Het is een taboe. Voor ons, wij zeggen dat wij niet zouden moeten discrimineren, wij willen op bepaalde vlakken niet discrimineren."

'Een taboe'
Gevraagd of er op dit vlak naar de Afrikaanse synodevaders geluisterd wordt op dit vlak, zegt Kasper: "Nee, de meerderheid van hen [die deze standpunten hebben willen er niet over spreken]. (...) In Afrika [wordt natuurlijk naar hun opvattingen geluisterd], waar het een taboe is."

'Onmogelijk'
Als hij de vraag voorgelegd krijgt, wat voor hem veranderd is aan de methodologie van de synode, stelt de kardinaal: "Ik denk dat er uiteindelijk een algemene lijn moet zijn in de Kerk, algemene criteria, maar daarbij, de vragen van Afrika kunnen wij niet oplossen. Er moet ook ruimte zijn voor de lokale bisschoppenconferenties om hun problemen op te lossen, maar ik zou zeggen dat het met Afrika onmogelijk is [voor ons om ze op te lossen]. Maar zij zouden ons niet te veel moeten vertellen wat wij moeten doen."

'Groeiende meerderheid'
Verder is er volgens Kasper een "groeiende meerderheid" van de synodevaders voor zijn voorstel om sommige hertrouwd gescheiden katholieken toch tot de sacramenten toe te laten. De paus zou volgens de Duitse kardinaal in zijn eigen familie getuige zijn geweest van dergelijke problemen, en zou "naar de leken hebben gekeken en de grote meerderheid gezien hebben voor een redelijke, verantwoordelijke opening".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6399-kasper-afrikanen-moeten-ons-niet-vertellen-wat-wij-moeten-doen


http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2014/10/cardinal-kasper-you-cant-talk-to-africans-about-homosexuality-whoops/

1 opmerking:

Anoniem zei

Eén van de Synodevaders merkte op, dat er in Afrika al bisschoppen waren toen ze in Duitsland nog in de bomen zaten!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer