dinsdag 21 oktober 2014

'Kerknet' over de Gezinssynode:

De bisschoppensynode over het gezin in Rome vindt grote weerklank in de media, die in hun analyse heel verschillend reageren. 'De Kerk heeft de afspraak gemist met de moderniteit', klinkt het in verschillende commentaren [Wat is dé 'moderniteit'? Na een Franse Revolutie tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, nu de Oktoberrevolutie?]. Anderen, onder meer de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, wijzen erop dat kwesties als de communie voor hertrouwde echtgescheidenen of het homohuwelijk een hoofdzakelijk westerse aangelegenheid zijn, waarvan kerken in Afrika of Azië niet wakker liggen. Verschillende media beklemtonen dat het debat nog niet is afgesloten. Uiteindelijk heeft paus Franciscus, als hoofd van de Katholieke Kerk, het laatste woord. [Had men de slottoespraak van Bergoglio gelezen, dan had men geweten dat Bergoglio daar zelf zei: "De paus is, in dit verband, niet de opperste heer, maar eerder de opperste dienstknecht - de servus servorum Dei". We zien hier dat Bergoglio weer één van zijn 'afgeschafte' titels oprakelt! De Paus is inderdaad het hoofd van de Kerk SAMEN met alle bisschoppen die in communie met hem zijn, de levenden en de doden! Een Paus is dus de baas zolang hij de Ware Leer verkondigt, maar vanaf het moment dat hij één letter wijzigt aan die Ware Leer, is het een ketter! In het geval van Bergoglio is dit al herhaaldelijk aangetoond.]

De Italiaanse krant 'La Repubblica' schrijft in een commentaar: "Het slotdocument wijst de weg voor verdere studie en overleg. Het debat is nog niet afgesloten." [Het is inderdaad de onzalige 'verdienste' van Bergoglio dat hij erin geslaagd is, om discussies die in het verleden al afgesloten waren, weer te openen. Dit opent de weg naar nieuwe ketterijen!] De Franse krant 'Le Figaro' benadrukt dat het al tijdens de synodedebatten duidelijk was dat de bisschoppen verdeeld zijn over de vraag of de Katholieke Kerk zich barmhartiger moet opstellen [De gelovigen waarschuwen voor de realiteit van de hel is véél barmhartiger, dan de kop in het zand steken!]. "Verschillende bisschoppen vinden dat de Kerk haar visie over huwelijk, trouw, gezin en kwesties als homoseksualiteit nog duidelijker moet articuleren. Het debat is nog niet afgesloten, maar ook in de voorbereiding van de volgende synode zal de weerstand blijven aanhouden." [We zien eerder een verstrenging van de interpretatie van de Leer dan een versoepeling!]

De Britse krant 'The Guardian' schrijft dat men de dynamiek van de voorbije bisschoppensynode onrecht aandoet door de synode te reduceren tot een debat tussen verschillende fracties over kwesties als hertrouwen of homoseksualiteit. "De dynamiek was veel complexer en heel verscheiden. De fundamentele kerkelijke leer over het gezin stond nooit ter discussie. Paus Franciscus heeft ook nooit aangestuurd op een verandering van die leer [De Engelsen weten het weer...], maar hij drong wel erop aan om die met een pastorale dimensie aan te vullen [De pastorale praktijk kan de Leer niet tegenspreken.]." De Britse kwaliteitskrant vestigt er nog de aandacht op dat de drie paragrafen, die de trouw aan de traditionele kerkelijke leer benadrukten, maar waarin tegelijk werd aangedrongen op meer barmhartigheid, slechts bij een groep van 25 tot 30 van de 191 synodevaders geen genade vond [Waar gaat dit over?].

De 'Süddeutsche Zeitung' noemt het de verdienste van paus Franciscus dat hij begrepen heeft dat de Katholieke Kerk dreigde vast te lopen in een binnenskamers debat over dogmatiek, dat ver boven het hoofd van de gelovigen wordt gevoerd [Dit gaat niet over "een binnenskamers debat over dogmatiek". Dit gaat over essentiële geloofspunten die voor de individuele gelovige weldegelijk uitermate belangrijk zijn! Zijn zieleheil staat op het spel.]. "De synode in Rome heeft net als destijds het concilie wel degelijk de deuren en ramen geopend, al is het heel voorzichtig. Deze synode heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw licht en lucht binnendrong in een ruimte die veel te lang was afgesloten. Maar bij verschillende bisschoppen was de angst dat het gebouw zou instorten groter dan de moed." [Allemaal gebakken lucht, zoals zo vaak in de krant. De kans dat de 'Süddeutsche Zeitung' eerder 'instort' dan de Katholieke Kerk is beduidend groter!]


Vlaamse kranten

'De Morgen' stelt vast dat wij voor het eerst in de geschiedenis een paus hebben die zich uitdrukkelijk uitspreekt voor gelijke rechten tussen hetero's en homo's [Pure nonsens! Wat zijn gelijke rechten? Wat zijn hetero's? Wat zijn homo's? Wat hier vergeten wordt, is dat elk kind recht heeft op één vader en één moeder!]. Maar tegelijk hebben de synodevaders de kans gemist waardoor gelovige holebi's [Wat zijn holebi's?] zich echt welkom kunnen voelen in hun kerk. 'De Standaard' schrijft dat de deur op een kier blijft staan: "Er was een 'pastorale aardbeving' voorspeld, maar de lat lag te hoog voor de deelnemers van de synode. De frase 'homoseksuelen welkom heten' bleek er te veel aan." [Waarschijnlijk zijn er eerder te veel homoseksuelen in de Kerk dan te weinig. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de pedo-bisschop Roger Vangheluwe of de pedo-kardinaal Keith O'Brien of de pedo-pater Erik Dejaeger! Neen! Het gaat niet over "welkom zijn". Bepaalde lieden willen hun schanddaden gelegitimeerd zien door de Kerk, hetgeen natuurlijk een absurde eis is. Het volstaat om even de Heilige Schrift te lezen.] Dat de synode niet verder kwam, wordt door de krant toegeschreven aan de invloed van de conservatieve vleugel binnen de kerk, aangevoerd door de Amerikaanse kardinaal Jonathan [?] Burke [Het is Raymond Leo Burke. Zelfs de feiten krijgen ze niet op een rijtje, laat staan de interpretatie!] en de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller. Maar minstens zo beslissend was in de discussie de rol van de Afrikaanse bisschoppen. "Het resultaat is een tekst die de kool en de geit spaart", zegt Hans Geybels, theoloog en gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels in 'De Standaard. "Het is een document dat de eenheid probeert te bewaren." [Het document zegt helemaal NIETS nieuws!]

'Gazet van Antwerpen’ schrijft dat moderne bisschoppen het in het Vaticaan hebben moeten afleggen tegen de conservatieve krachten: "Bisschop Bonny was na afloop van de synode niet helemaal teleurgesteld. Meer dan de helft van de 191 aanwezigen schaarde zich achter de, zij het afgezwakte, teksten over meer openheid voor holebi's, samenwoners en hertrouwde gescheidenen. Een groter compromis, een tweederde meerderheid, is niet gevonden. Nog niet." [Bonny heeft natuurlijk nog niet gelezen waar men zich 'achter' schaarde! Uiteindelijk werd alles verworpen! Zelfs de termen "homoseksueel" en "communie voor de hertrouwde gescheidenen" zelf.]

'Het Belang van Limburg schrijft: "Als de bisschoppensynode over het gezin, die het voorbije weekend werd afgesloten, ons iets heeft geleerd, dan is het hoe verdeeld de katholieke Kerk is als het gaat over homoseksualiteit en de plaats van gescheiden en hertrouwde mensen in de kerk [Het is nu zelfs een taboe! De Afrikaanse en Aziatische bisschoppen weigeren om er over te praten! TABOE! Géén verdeeldheid!]. Het conservatieve kamp haalt - voorlopig - zijn slag thuis. Paus Franciscus, die bekendstaat als een voorstander van meer openheid in de Kerk, was zichtbaar ontgoocheld. De stemming toont de impact van vroegere pausen, die decennialang vooral behoudsgezinde bisschoppen hebben benoemd." [Zo hoort het ook!]

Bron: Kerknet

3 opmerkingen:

Anoniem zei

"Het resultaat is een tekst die de kool en de geit spaart", zegt Hans Geybels,... "

Welke tekst?

De stemming heeft de tekst (welke vorm deze ook gehad moge hebben) van tafel geveegd. Het resultaat is daarom NUL.

Er is niets gespaard, zeker geen kolen of geiten, de tekst bestaat niet meer.

Maar Bonny is niet helemaal teleurgesteld. Johan... luistert eens hier jong... Indien men zelfs niet eens de afgeslankte teksten kon goedkeuren... Die teksten waren een verstrenging van de huidige praktijk.

Dat België de stal van Danneels is wisten we al. Vandaar dat de media in België zich nog steeds hoopvol fantaseren.

Maar in de rest van de wereld schrijven journalisten niets meer de algemene platitudes. Natuurlijk, indien journalisten zouden schrijven dat de synode op een fiasco is uitgedraaid zou Kardinaal Kasper hun hoofdredacteur onder druk zetten om die journalist te ontslaan, zoals hij met die journalist van Zenit gedaan heeft – en daarvoor niet eens voor absurde leugens terug te deinzen.

Anoniem zei

Interessanter zijn de web-statistieken van het Rorate-Caeli blog die net gepubliceerd zijn.

Het handelt over de rangschikking van de bezoekers op basis van de stad van waaruit ze het blog bezoeken. In de voorbije twee weken had het blog voor het eerst een niet-engels-sprekende stad op de tweede plaats van meeste bezoekers. Londen zal altijd op de eerste plaats staan, omwille van voor de hand liggende redenen.

Nog interessanter is de rangschikking van niet-engels-sprekende steden.

Meeste bezoekers vanuit Rome – het Bergoglio effect
Tweede plaats: Warschau – het JPII effect
Derde plaats: Buenos Aires – het Bergoglio effect
Vierde plaats: Parijs – het Manif pour Tous effect

Het Sandro Magister schandaal zal veel met de interesse vanuit Rome te maken hebben omdat Rorate-Caeli de racistische Kasper eens goed de les gelezen heeft. De slotnota op de blogpost zal hem dan ook pijn doen:

“The top city in Africa was Lagos and the top city in Asia was Singapore. Thankful greetings to readers in all cities, nations, and continents!”

Anoniem zei

Om natuurlijk niet de prestatie van Guardian Angel te onderschatten.

Recht in het hol van Danneels haalt hij een 300 unieke bezoekers, met een 1000 pageviews per dag. Voor een landje dat kleiner is dan een grote stad, waar de helft niets eens Nederlands spreekt is dat enorm.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer