zaterdag 18 oktober 2014

KERKELIJKE 'DEMOCRATIE'


Link:

http://www.lastampa.it/2014/10/18/italia/cronache/sinodo-sulla-famiglia-il-messaggio-conclusivo-la-chiesa-aperta-non-escludere-nessuno-Jkk6cMrrkL0HQ8oPFOtTWL/pagina.html
 NOOT:


  • Over de Communie - nr. 52:

"The eventual access to the sacraments should be preceded by a penitential path under the responsibility of the diocesan Bishop.

De bisschop zou de hertrouwde gescheidenen moeten gaan begeleiden... 

Hoe belachelijk is dit?

Denk je nu werkelijk dat iemand die zich niet bij de officiële regeling wil neerleggen, zich door de bisschop zal laten begeleiden? Hoe zou die 'begeleiding' moeten gebeuren?

Het volstaat om eens een eerste-communie-'viering' of een vormsel-'viering' bij te wonen, waar de hertrouwde gescheidenen als gescheidenen links of rechts van hun zoon of dochter zitten!

Géén van allen zou de Communie mogen ontvangen, ook al waren ze niet gescheiden, aangezien ze sowieso op 20 jaar tijd nooit in een kerk komen!

Maar, ALLEMAAL gaan ze ter Communie!

Dit alles is dus grote nonsens!

Het gaat niet over 'pastorale' bijstand, maar over ideologie!

Men wil de Kerkelijke Leer onderuit halen!

Dat is het doel!

 


  • Over het homo-standpunt - nr. 55:

Het betrof NIET de tekst van maandag!

Men heeft letterlijk de tekst genomen van Joseph Card. Ratzinger:

"There are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God's plan for marriage and family." Nevertheless, men and women with homosexual tendencies must be welcomed with respect and gentleness. "Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided." (Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons, 4)
 

Deze formulering kreeg geen tweederdemeerderheid.

Dit is een totale nederlaag voor Bergoglio!

Dit is een bestaand kerkelijk document,
dat géén tweederdemeerderheid krijgt!!! 

Hallucinant!

Dit betekent zelfs een verstrenging van het bestaande beleid!

NATUURLIJK IS IEDEREEN 'WELKOM',
MAAR WAT IS HET VERBAND MET EEN 'GEZINSSYNODE'???


WAT DOET DIE PARAGRAAF HIER???

DAT IS HET PUNT!


1 opmerking:

Anoniem zei

'Gevestigde' Kerk of gevestigd modernisme ? Dominicaan Jean René Bouchet (1936-1987) schreef:

Het ontstaan van het monachisme valt o.a. samen met de politieke erkenning en de vrede die de Kerk vanaf de vierde eeuw ten deel vallen. De monastieke exodus kan dan begrepen worden als een profetisch protest tegen het verdwijnen van het primitieve ideaal, tegen een 'gevestigde' Kerk. Dat zou verklaren waarom de monniken van de vierde eeuw, anders dan de asceten van de vorige eeuwen, zo uitdrukkelijk en massaal naar de woestijn trokken. In dit verband is het goed te weten dat de woestijn niet alleen een wijkplaats was voor spirituelen, maar ook voor rovers en dienstweigeraars - die door hun contact met de spirituelen soms echte monniken werden (bv. abba Mozes).
Monachisme :
-- ontstaat als een soort 'meerwaarde' in het leven van de Kerk.
-- al dan niet bewuste vorm van martelaarschap: alles voor het Rijk Gods op het spel zetten.

"Naar de bronnen van het monastieke leven - aantekeningen" - Jean René Bouchet
Altiora Averbode 2004 - ISBN 90-317-2022-4

-- Het zou Bergoglio veelvoudig profijt opleveren de woestijn in te trekken; eerdere pausen ruilden de Stoel van Petrus voor een nederige kluis.
-- Vastroestend en invretend modernisme lost op in profetisch protest. De dan ontstane gaten kunnen professioneeel hersteld worden met de tijdeloze waarden van de tien geboden en het Evangelie.
-- Traditionalisme is roestvrij zoniet is het geen traditionalisme. Het kan ontwaarden door laksheid als gevolg van talloze elementen van wereldse welvaart.
-- Alle elementen van wereldse welvaart bevatten sporen van giftige en agressieve atoomstructuren.
-- Roestvorming kan bestreden worden door gebruik van poestmiddel "Waakzaam": Matt 24:42, 25:13 . Marc 13:33,35,37 . 1 Luc 21:36 . 2 Luc 20:31 . 1 Kor 16:13 . Efez 6:18 . Kolo 4:2 . 1 Petr 1:13, 5:8.
-- "Waakzaam" heeft maximale werking in de woestijn.
-- Sedert 1750 heeft men geleidelijk de waakzaamheid verleerd.
-- 'Vooruitgang' en 'evolutie' inherent aan Industriele Revolte hebben een buitenmatig invretende kracht.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer