vrijdag 31 oktober 2014

Jozef De Kesel: "Iedereen verdient een tweede kans!"

Pedopriester neemt benoeming in Middelkerke niet op:


Priester Tom Flamez heeft bisschop Jozef De Kesel van Brugge laten weten dat hij in de gegeven omstandigheden zijn benoeming tot pastoor in de parochiefederatie Middelkerke niet kan opnemen. Met begrip voor zijn situatie heeft de bisschop dit aanvaard.

Bisschop De Kesel laat in een korte mededeling weten zich ervan bewust te zijn dat de benoeming slachtoffers van seksueel misbruik heeft gekwetst. Dat was uiteraard niet zijn bedoeling. Hij biedt hiervoor uitdrukkelijk zijn verontschuldigingen aan. [Vijgen na Pasen! Geen vijgenblad is groot genoeg om de schande daar in Brugge te bedekken!]

Bron: Kerknet


Uit de Heilige Schrift:

Mar 9:42  Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is eigenlijk heel simpel. Vanhoutte is destijds door Vangheluwe benoemd, en probeerde nu de beste vriend van Vangheluwe tot priester te benoemen. Een wederdienst dus.
De wereldvreemdheid van het Bisdom Brugge kent geen grenzen.

Anoniem zei

Het wordt echt eens tijd dat er een grote kuis gehouden wordt in dat bisdom (en niet enkel daar). Echt schandalig wat er daar allemaal gebeurd. Als gelovige ben ik zwaar geshockt. Ik bid dat er daar terug spoedig een bischop moge komen die terug orde op zaken zet. Terug het ware geloof herstelt.

Anoniem zei

De zaak Tom Flamez is een paradevoorbeeld voor de pedo-en homofiele doordrenking van de kerkelijke structuren in het bisdom Brugge, en wel ook(en waarschijnlijk niet in het minst) op de hoogste niveaus.

Tom Flamez voerde in 2008 een scholier van het college in Ieper dronken om hem daarbij onzedelijk te bepotelen.
Hij zat daarvoor een maand in de cel; de zaak werd (we schreven 2008: Nonkel Roger vanGheluwe was bisschop en de ganse pedoboel nog niet helemaal bekend)vrij rustig geregeld.
Tom Flamez werd niet buitengesmeten maar kreeg een administratieve taak op het bisdom (ze moeten hem dan toch goed kennen), en nog wel met behoud van wedde (van gay- en pedomafia gesproken);
hij werd zelfs deeltijds ingezet in Beernem, waar naar verluidt ook iets voorgevallen is.
Flamez komt dan 2010 werkelijk in de kijker als hij na het barsten van de bom van het pedofiel misbruik van de brugse bisschop Roger vanGheluwe eerst Roger en zijn bagage naar de abdij Sint-Sixtus te Westvleteren brengt;
in de pers destijds is te lezen dat hij de "enige vriend" van Roger vanGheluwe is.
Een maand later (Roger vGheluwe heeft ondertussen weer een geldoverwijzing gedaan naar een slachtoffer van misbruik) brengt hij de ex-bisschop van Brugge met bagage naar een onbekende bestemming (NB: een kloostertje in Westfrankrijk van de Fraternités Monastiques de Jérusalem, een nieuwe gemeenschap, zeer braaf en liturgisch geînspireerd, maar ook een beetje simpel en candide; het is zeer onwaarschijnlijk dat Flamez zelf op dit idee/deze orde gekomen is).
Een jaar later meldt RogervG zich dan uit zijn schuiloord met een afstotend interview, om nadien helemaal uit de circulatie te verdwijnen.
Flamez was in de tussntijd niet braaf: hij zocht per internet contact met de jeugd (klassiek recidiveren);
en sedert een klein jaar verscheen hij zeer regelmatig in de Sint-Willibrord-parochie te Middelkerke: een uitstekend terrein voor hem:
een oudere en niet zeer gezond uitziende pastoor (Pollet), een ouder en niet zeer hoogintelligent kerkpubliek (de vele foto's liegen er niet om); hij toonde hoe goed hij kon zingen, hij was intensief met de blogsite bezig, hij maakte vele foto's, hij kwam bij de restauratieviering van de Theresiakapel in contact met de vlaamse ministerpresident Geert Bourgeois en natuurlijk met bisschop DeKesel- en als klap op de vuurpijl: wanneer ik me niet vergis, ziet men zijn hoofd op de foto van de vormelingen.
Voor de rest: veel begeleiding van Lourdesbedevaarten (was overigens ook een hobby van Eric Dejaeger) en een eigen mapsite met uitvaartteksten (een geweldige hoop rommel-stapelzot)
Dat is nu juist de typische cocktail van deze persoonlijkheidsstoring:
veel theatraliek en in de kijker lopen, misbruik van kinderen, recidiveren, geen empathie voor de slachtoffers en zeer beredeneerd naar nieuwe mogelijkheden zoekend.
typisch dat hij eerst na een shitstorm en massief protest van de middelkerkse horeca-sector (het toerisme zou lijden) zijn ontslag aan DeKesel aanbood.

Anoniem zei

-Waar en wanneer was Flamez seminarist?
-Wie heeft hem gewijd?
-Welke leerboeken werden bij zijn opleiding gebruikt?
-Wie waren zijn professoren?
-Kreeg hij onderwijs van Lefevre?van Jef Bulckens? van VanGheluwe? van Bonny? van VanHoutte?
-Wie waren zijn medeseminaristen?

Anoniem zei

Men moet spijtig genoeg daarvan uitgaan dat een zeer groot deel van het priesterkorps in het bisdom Brugge homo-en deels ook ephebo-/pedophiel is.
25 jaar verdoling onder vanGheluwe werden nooit gecorrigeerd.
Merkwaardig is overigens het vele her en der springen van vele naturen: de oude kameraden van de roze dekenij Kortrijk zitten nu opeens elders, padre84 zit in Brugge, een capucijn zit opeens in Antwerpen, zoals kerknet vermeldt is een kerkjurist uit Westvlaanderen nu opeens ook voor een deel in Antwerpen bezig, enige reizen graag naar Brussel (Centrum),...kortom: de bende wordt onrustig.

The Guardian Angel zei

Patrick DEGRIECK is met behoud van zijn functies tevens benoemd door mgr. Johan Bonny tot juridisch raadgever bij de dienst voor canoniek recht van het bisdom Antwerpen.

The Guardian Angel zei

Maar ook:

Matthieu JOTTIER heeft eervol ontslag bekomen als pastoor in de federatie Oostkamp. Hij gaat een sabbattijd in tot 1 januari 2015.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer