maandag 6 oktober 2014

Is Walter 'kardinaal' Kasper geestesgestoord?
Als een gescheiden katholiek een nieuw, burgerlijk huwelijk aangaat, zou men niet van overspel moeten spreken.


Dat bepleit kardinaal Walter Kasper in een video-interview met Catholic News Service. Het interview verscheen op 2 oktober.

Walter 'kardinaal' Kasper promoot bigamie!

Kasper erkent dat in deze situaties, de tweede verbintenis "geen sacramentele" is. "Dat is duidelijk. Ze is niet op hetzelfde niveau als de eerste." [Een burgerlijk 'huwelijk' is nooit sacramenteel!]

'Huwelijkselementen'
Maar er kunnen volgens de kardinaal wel "essentiële huwelijkselementen" in gezien worden [Bij overspel zijn er ook "essentiële huwelijkselementen".], "waarin een stel samen leeft en er "liefde is, er is toewijding, er is exclusiviteit, het is voor altijd, er is gebedsleven [!], er zijn kinderen, ze zijn goed onderwezen in het christelijk geloof [!]". Er is sprake van een "een nieuwe situatie van getrouwd zijn" [!].

Uitspraak van Jezus
Hij dringt erop aan om niet in termen van overspel te spreken [!]. Het gebruik van die term wordt in deze context over het algemeen gebaseerd op de uitspraak van Jezus dat wie van zijn vrouw scheidt en een ander huwt, overspel pleegt.

Jezus heeft zich kennelijk vergist...

'Gegriefd'
Om in bovengenoemde gevallen, als mensen "op een verantwoordelijke manier" leven, "hen te vertellen dat dat overspel is, permanent overspel, ik denk dat ze zich beledigd en gegriefd zouden voelen", aldus Kasper, die erop aandringt "voorzichtig" te zijn in het taalgebruik. [De waarheid kan inderdaad kwetsen.]

'Positieve waarden'
"Een dergelijke seksuele relatie tussen een stel heeft ook zijn positieve waarden, het zijn niet alleen negatieve waarden." Om in zulke gevallen "te zeggen dat iedere seksuele daad zondig is, dat is anders", voegt hij toe. [!][!][!][!][!]

'Volwassen geweten'
Het belangrijkste is volgens Kasper mensen te begeleiden in hun situatie, "en zo kan ik hen aanmoedigen te handelen volgens hun geweten [!], als dat een zeer volwassen geweten is". Men moet zich volgens de kardinaal realiseren dat geen enkel mens God en zijn naaste zo liefheeft, zoals hij zou moeten.

Verzacht
In de aanloop naar de synode die vandaag in Rome begint, heeft kardinaal Kasper herhaaldelijk gesuggereerd dat de Kerk weliswaar niet haar leer kan veranderen, maar dat die wel op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden[!][!][!]. Ook zou taal moeten worden verzacht als die beledigend overkomt[!][!][!].

De sacramenten
Zijn voorstel om in bepaalde gevallen hertrouwd gescheidenen toch toe te laten tot de sacramenten, is bekritiseerd door verschillende van zijn collega-kardinalen. Onder hen is kardinaal Raymond Burke. Op dezelfde dag dat het interview met Kasper verscheen, publiceerde CNS ook een video-interview met Burke. Die zei daarin te hopen dat de synode Kaspers voorstel van tafel haalt.

Bron: Katholiek Nieuwsblad 

Wat een geperverteerde en gefrustreerde oude vent is me die Kasper!

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat indien, de nieuwe partner van de ex-vrouw niet wil dat de kinderen katholiek opgevoed worden, terwijl de rechtbank geen voogdij aan de biologische vader verleent, tenzij alleen in het weekend of zoiets. Mag een dergelijke man hertrouwen? Waarschijnlijk niet want hij kan zijn biologische kinderen niet katholiek opvoeden.

En ga maar het soort zaken na die zich in een echtscheidingsrechtbank afspelen – en zie eens hoe praktisch de nieuwe voorstellen zijn.

Anoniem zei

Waarom kunnen die lui (net zoals Bergoglio) geen zinnetje aan elkaar rijgen zonder zichzelf tegen te spreken?


De "essentiële huwelijkselementen" volgens Kasper

“ een stel “ - niet erg specifiek - een paar schoenen is ook een stel, of je collega’s, je vrienden, of ik en mijn schaap.

“ er is liefde “ – wat is liefde? Seks? Wat indien er geen seks is? Een Josephiet Huwelijk (of Spiritueel Huwelijk naar het voorbeeld van de H. Familie)

“ exclusiviteit “ – en wat met de ex-vrouw? Moet men eerst kerkelijk gescheiden zijn eer iemand opnieuw verliefd mag worden? Er is vaak een overgangsperiode tussen de oude man/vrouw en de nieuwe man/vrouw. Een periode waarin men de nieuwe man/vrouw kent , maar voor men van de eerste man/vrouw wil scheiden.

“ Er is een gebedsleven “ – Wat bedoelt hij? Dat ze dagelijks de Rozenkrans bidden?

“ Er zijn kinderen “ – en wat wanneer die er niet zijn? Homo’s bijvoorbeeld. Zouden homo-koppels moeten adopteren eer ze mogen trouwen? En wat met surrogaat moeders? Of donorzaad en IVF bij lesbienne koppels? Mag dat?

“ ze zijn goed onderwezen in het christelijk geloof “ – ja, wat wil je dat ik hierop zeg wanneer vormelingen moeite hebben een Onze Vader op te zeggen.


!!! En het leukste van alles:

“het is voor altijd”

Is het eerste huwelijk dan niet meer voor altijd – maar alleen het tweede huwelijk – maar geen derde, want het tweede is voor altijd?

Anoniem zei

... als mensen "op een verantwoordelijke manier" leven, "hen te vertellen dat dat overspel is, permanent overspel, ik denk dat ze zich beledigd en gegriefd zouden voelen ...

Op verantwoordelijke wijze overspel plegen – prachtige zinsnede

Wanneer iemand een nieuwe seksuele partner ontmoet, zijn ze vaak nog steeds met de eerste getrouwd. Is dat wat Kasper bedoeld met verantwoord overspel?

Als men zich voorneemt dat de tweede partner permanent gaat worden, pleegt men eigenlijk overspel met de eerste, zolang men met de eerste getrouwd is.

Anoniem zei

“Ook zou taal moeten worden verzacht als die beledigend overkomt.”

Bedoelt hij, net zoals die rijkswachter die mij mee op café nam en een paar moppen vertelde nadat hij mijn rijbewijs ingetrokken had omdat ik tegen 180km/h voorbij gescheurd kwam. Zo een vriendelijke rijkswachter...

Of stelt Kasper voor dat hij alleen rijkswachters met dyslexia aan de snelheidscontroles zou inzetten?

Want zelfs Kasper beweert dat de doctrines niet veranderen, alleen de interpretaties.

Anoniem zei

Kasper heeft niet eens een voorstel dat op tafel gelegd kan worden dat door de synode van tafel geveegd kan worden.

Is Kardinaal Kasper geestesgestoord?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Die man heeft hulp nodig.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:01,

Ik begrijp de context niet.

De regel is wie Katholiek gehuwd is, kan niet Kerkelijk hertrouwen.

Een burgerlijk huwelijk kan natuurlijk wel, met de gevolgen die bekend zijn.

Anoniem zei

Man en vrouw, getrouwd, met kinderen, en dan scheiding.

Ik verwijs naar het lijstje onder huwelijkelementen.

Maar wat wanneer een rechtbank oordeelt dat de kinderen bij de moeder wonen.

Vader ziet kinderen alleen elk ander weekend.

Vrouw neemt nieuwe man, maar nieuwe man wil niet dat kinderen katholiek opgevoed worden. Dus dat gebeurd dan ook niet.

Man neem nieuwe vrouw, en deze willen hertrouwen.

Volgens Kasper zou dat mogen indien de kinderen katholiek opgevoed worden, maar deze man kan zijn kinderen niet katholiek opvoeden omdat ze niet bij hem wonen.

Mag ,man met zijn nieuwe vrouw toch ter communie gaan?

Kasper kan geen antwoord geven of voorspellen welke scenario's zich tijdens echtscheidingen afspelen en dat dan in zijn voostellen opnemen. Hij moet zich laten leiden door de rechtbanken ten einde een keuze te maken een hertrouwde de communie te geven of niet.

Anoniem zei

Ik kann mij zeer goed voorstellen dat Koning Herodes en zijn "bijzit" en haar dochter Salome "gegriefd "waren door de woorden van de Hl. Johannes de Doper.
Of dit nu wel verzachtende gronden zijn voor zijn gevangenname en zijn onthoofding?
Voor de joodse bevolking van destijds was dit klaar: hier werde de laatste profeet van de Oude Bond onthoofd.
Kasper is naar mijn bescheiden mening helemaal zot geworden.
Zijn vroeger bisdom Rottenburg-Stuttgart is door zijn activiteiten nu ook niet florerender geworden.

Anoniem zei

Ik heb mijn grottste bedenken dat de Hl. Kerk altijd eerst een "yes" zou moeten uitspreken en ook het goede in sexuele akten zou moeten zien.
Ik herinner mij een uitspraak van bij de VSKO (Vlaams Sekret. Kath. Onderwijs) dat " Porno mt mate geconsumeerd niet a priori slechts is- het kann ook ontspannend werken" (Welke onzin toch onder Mieke van Hecke geproduceerd werd!).
Ik ben niet zeker, maar Kard. Kaspers' uitspraken schijnen mij helemaal in overeenstemming met de brol in de belgische bastaardkerk.
Hoe langer hoe meer ben ik ervan overtuigd dat ze hier Onze Heer Jezus Christus in het ongelijk willen stellen bij zijn veroordeling van de porneia en van de echtscheiding.
Triestig: herders met neiging tot veel theater en het gemoed van hoogverraders.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer