dinsdag 7 oktober 2014

Iraaks-Amerikaanse bisschop: 'Nageslacht zal dit Europa vervloeken'

Mgr. Habash: "We moeten naties en beschavingen niet op een absurde manier door elkaar husselen!"

Europeanen gaan vechten in Irak, terwijl ze hun eigen landen laten islamiseren, aldus de bisschop in gesprek met de Franse website Boulevard Voltaire: "Help moslims in hun eigen landen." Zelf is Habash afkomstig uit Qaraqosh in Irak. Deze oude, nagenoeg geheel christelijke stad, "een christelijke eilandje in een islamitische oceaan", is in minder dan 24 uur door ISIS ontvolkt. De bisschop heeft geen idee hoe zijn talrijke familie er inmiddels aan toe is. Toch wijst hij ieder medelijden of bescherming af.

Vervloeken
"Weet u, de christenen en Irak en het Midden-Oosten hebben geen bescherming van Europeanen nodig", aldus mgr. Habash. "Bescherm liever uzelf! Wij weten hoe we ons lijden moeten dragen, maar u, Europeanen, bent arm. U heeft geen idee hoezeer de komende generaties u zullen vervloeken. Zij zullen hun grootouders vervloeken omdat de Europeanen vandaag zonder wijsheid hun naties en toekomst beheren. Als ze werkelijk de vrede en hun land willen dienen, moeten ze de moslims onderwijzen en helpen in hun eigen land, niet in Frankrijk. We kunnen wel een wereld construeren met onafhankelijke landen die elkaar kunnen helpen, maar we moeten naties en beschavingen niet op een absurde manier door elkaar husselen."

'Christenen van goud'
De bisschop zegt alleen maar trots te kunnen zijn op de christenen in het Midden-Oosten. "Ze zijn glorieus trouw gebleven aan hun christendom. Door moslim te worden hadden ze vredig kunnen leven, maar dat hebben ze geweigerd uit trouw aan Christus, ondanks doodsbedreigingen. Ze hebben willen leven en sterven voor Jezus. Ze hebben hun huizen, hun nagedachtenis , hun herinneringen, hun rust, alles verloren. Hoe groots is de glorie van de Iraakse christenen, van de moed van Ninive. Het is vandaag niet gemakkelijk christen te zijn, maar wij hebben christenen van goud, ongelofelijke christenen, sterker dan de dood. De liefde is sterker dan de dood, en daar hebben wij een mooi voorbeeld van in de christenen van Irak", aldus mgr. Habash.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6354-iraaks-amerikaanse-bisschop-nageslacht-zal-dit-europa-vervloeken

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer