vrijdag 10 oktober 2014

Hoe lang nog eer hét Schisma zich binnen de Novus Ordo kerk voltrekt?

De post-conciliaire kerk op de rand van de chaos

Het zieke geleuter van Walter 'kardinaal' Kasper...
De ketterijen van 'kardinaal' Wuerl...
De ketterse en weinig collegiale brief van Johan Bonny...
De tirannie van Bergoglio ten overstaan van de Franciscanen van de Immaculata...
De invitatie van de schandaal-kardinaal Godfried Danneels door Bergoglio...
De Vrijmetselarij die de synodedocumenten al in handen heeft...
Het nieuwe boek It's Not Francis van Antonio Socci waarin bewezen wordt dat Bergoglio géén paus is...

En nu Dr. Kelly Bowring, een Amerikaanse Novus Ordo professor theologie die een 'Open Brief' naar Bergoglio stuurt en brandhout maakt van zijn domme beleid:
Het is duidelijk, Bergoglio zaait verdeeldheid binnen de Kerk!!!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hooggeachte @Guardian Angel,
Zoals de toestanden in de kerk in Noordbelgiê tonen (spijtig genoeg één van de meest afgewrakte ooit eens sterkkatholische gebieden- causa Suenens&Danneels en consoorten)zal er helemaal geen schisma optreden:
Een Schisma, v.h. oudgriekse schizein (scheiden, doorsnijden,splijten- verwant overigens met "scheiden"), treedt op als iets in 2 delen gesneden wordt.
Dat is hier nu niet het geval;
de modernistische bastaardkerk heeft geen dogmatiek, geen fundamenteeltheologie,geen sacramenteel begrip, geen eenheid van wijdingsambt en sacrament, ggen zin voor liturgie.
God is zoek, overal verplivchte twijfel, het offer van Jezus Christus uiteindelijk belangloos omdat de vergeving er is voor iedereen, overal en voor allen genade en geen plaats meer voor zonde en berouw.
In de modernistische kerk "verpuint het geloof tot stuivend gruis" om de grote vlaamse dichter Anton van Wilderode te citeren;
die zaak zakt als een lege ballon tesamen- wat men overigens iedere dag meer merkt bij de objektieve observering van kerknet en de daar ten gronde liggende struktuur.
De echte zuivere Kerk, de Heilige Rest, trouw aan de traditie en de Hl. Schrift, zal levendiger dan ooit blijven bestaan en floreren.
Het andere deel wordt poeder, verstuift, verdampt (zo levndig en aantrekkelijk is de Danneelskerk nu eenmaal niet) en is op zeer korte termijn tot de ondergang gedoemd.
Het einige wat belangrijk is: dat de traditievriendelijken de fakkel van het geloof van hun voorvaderen hooghouden, warm en lichtgevend houden, en zonder beschadiging aan de volgende generaties doorgeven.
Moge het Motto "Tradidi quod accepi" voor ons gelden en ons later tot ere rijken.
Goede moed!

Anoniem zei

Benoît Standaert, benediktijnenmonnik van de abdij van Zevenkerken (Deel I en II, Lannoo).
De monastieke traditie van het gebed, de "ruminatio" of herkauwen van de woorden van de Hl. Schrift, het zorgvuldig lezen en zingen van de psalmen bij het getijdengebed zijn een continue opvoeding van de ziel en geest.
Zeer terecht wordt dit boek besloten door de lofzangen:
"...het Magnificat van Maria"(NVDR: op kerknet zonder Hl. en zonder bijvoeging), de "lofzang van Zacharias" (NVDR dat dit Benedictus heet wordt door kerknet verzwegen)en (nu komt de flater): "die van Simenon" (sic!).
Dat hier op de semiofficiêle Website van de belgische bisschoppen het "Nunc dimittis", het lofgezang van de wijze Simeon, als van "Simenon", de auteur van de kriminaalromans met commisaris Maigret, verhaspelend beschreven wordt, is typisch voor deze klungelaars.

Deus ad adiuvandum me festina; de ore leonis libera me.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer