donderdag 23 oktober 2014

Flater van de Week: Bert Claerhout in "Kerk & leven":

"Niet-commerciële bladen behouden eigen identiteit"

"De Vereniging van de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers (VUKPP), waar ook 'Kerk &leven' is bij aangesloten, heet voortaan 'Medianetwerk Plus'."

Nog een club die haar identiteit verloochent!


Zeer cynisch schrijft Claerhout dan ook terecht: 

"Je weet dat die bladen door een bepaalde bril kijken,
maar je weet vooraf tenminste door welke bril."


Wel, de bril waardoor 'Kerk & leven', 'KerkNet' en 'Tertio' kijken,
is die van het modernisme!

Het zijn spreekbuizen van de vrijmetselarij!

Mene, Mene, Teqel, Upharsin!

Gewogen en te licht bevonden!

God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt...

3 opmerkingen:

Anoniem zei

“Niet-commerciële bladen behouden eigen identiteit”

Dat klopt.

Maar wie betaalt zijn loon? En zijn onkosten?

Anoniem zei

Je ruikt de verrotting van het politiek systeem in België tot aan de andere kant van de maan.

Steven Vanackere; een bankier die adviseur voor toppolitici was.

Een adjunct stafchef van een Brusselse minister die tegelijkertijd directeur-generaal was van Haven van Brussel, en dan adjunct directeur-generaal van de Brusselse vervoersmaatschappij. Werd 'verkozen' tot het Vlaamse Parlement en heeft zijn directeurschappen opgezegd, maar ging boeken schrijven over "Vergrijzing en Verkleuring" van de bevolking. (typisch maconniek racisme) Natuurlijk is Vanackere zeer sterk geassocieerd met Van Rompuy, de niet-verkozen voorzitter van de Europese Raad. Toen hij Vice-Premier af was, ging hij in homo-T-shirts rondhollen. Nu hij geen minister meer is en gecoöpteerd senator als troostprijs ontvangen heeft, kan hij wat voor Tertio schrijven.

En dan zegt Claerhout; "Niet-commerciële bladen behouden eigen identiteit"

Tertio mag misschien niet commercieel zijn, maar wat dan met belangenverstrengeling?

Anoniem zei

Ondanks al deze onzin nu toch iets positiefs:
Bert Claerhout leest kavlaanderen.blogspot en laat er zich zelfs (spijtig genoeg Maar ten dele) door inspireren.

Op zaterdag 18 oktober werd hier het kersverse nieuws over de eindigende synode gepubliceerd en direkt gecommenteerd als de slag van Spioenkop No2; en op 21 october wird hier geschreven dat Franciscus met Schönborn op 16 oktober zijn Langemark beleefde.
En ziedaar, het bedremmelde kerknet bracht gisteren donderdag 23 Oktober 2014 de reklamemelding dat volgens Bert Claerhout "Paus Franciscus zijn vuurdoop had ondergaan bij deze synode".
Nu stam ik wel uit de westhoek, en zelfs uit "Bachten de kupe", en ben militair gevormd; en ook is Belgiê nu met de vele gedenkfeesten en -manifestaties voor de Eerste Wereldoorlog over zijn toeren.
Dat nu zelfs de toch zeer irenische, om niet te zeggen zeer slappe en wankelmoedige modrnisten nu opeens van een "vuurdoop" berichten, spreekt boekdelen.
Het is het beste bewijs dat er gevochten werd, geen kleine schermutseling, geen raid, geen laffe sluikmoord of geen concentratie zoals bij de Franciscanen der Immaculata, neen: een echte grote veldslag, in open veld, voor vol publiek, en wel met een zo geweldig Effekt dat nog 2 dagen later onklaar was of er wel een rede van de paus zou komen.
De ontreddering bij de modernisten is enorm groot- nog altijd proberen ze vanboven te beschonigen, te vertroosten, op een nieuwe poging te hopen; de vlaamse persorganen zwijgen voor het grootste deel, haken deze geweldige nederlaag in stilte af, wuiven Bonny nog een kleine zwanezang na- in werkelijkheid is hij voor de hele wereld gebrandmerkt als een aanstichter tot hoogverraad aan de kerkelijke leer- en in het bisdom Antwerpen, waar einige speciale tisten zich taktisch veel te vroeg geoutet hebben, is een echte stoelendans uitgebroken.
De run op de ziekenhuispastoraal in de grootstad is uitgebroken en het platteland wordt in alle rust alleen gelaten.
Lokaal een afgrijselijk schouwspel: eerst worden door tientallen jaren indoctrinatie van onzin, buitenjagen en verstoren van oprechte gelovigen en homofilisering van een groot deel van de clerus de fundamenten van het geloofsbeleven door het volk kapotgemaakt en een geweldige ontkerstening teweeggebracht.
En dan, als verzet tegen deze homoclub en zijn gepromoot optreedt, geeft men de brui aan de lokale pastoraal.

Een walgelijke boel; en even walgelijk zijn de chefs- die hebben de "commanding authority".

Voor Bonny deze uitspraak van de Hl Cyprianus van Carthago: "Uw bisdom is een vuilnisbak(dat geldt voor een groot deel van de clerus) en gij zijt er hat passende deksel op".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer