vrijdag 31 oktober 2014

De toelichting van Jozef De Kesel aangaande de benoeming van de pedopriester:

Bisschop Jozef De Kesel van Brugge heeft vanavond een korte verklaring afgelegd over de benoeming van een West-Vlaamse priester, die 5 jaar geleden schuldig bevonden werd aan aanranding van een minderjarige, in Middelkerke. "Ik heb kennis genomen van de reacties op het bekend worden van mijn beslissing om priester Tom Flamez te benoemen in de federatie Middelkerke", laat mgr. De Kesel in een communiqué weten. "Bij het nemen van deze beslissing heb ik volgende elementen in overweging genomen. De rechtbank van Ieper heeft Tom Flamez in januari 2009 opschorting van uitspraak van veroordeling verleend. Gedurende een proefperiode van vijf jaar stond Tom Flamez onder permanente controle van het Justitiehuis te Kortrijk. Reeds tijdens die periode had de probatiecommissie geen bezwaar tegen een eventuele benoeming tot pastoor. Anders dan sommige media berichten, heeft hij de probatievoorwaarden nooit geschonden. In januari 2014 besliste de probatiecommissie van de rechtbank van Kortrijk dat de proefperiode kon worden beëindigd. Tot op heden volgt Tom Flamez op duurzame wijze een deskundige begeleiding."

"Ondertussen heb ik dit dossier ook aan de hogere kerkelijke overheid voorgelegd. De Congregatie voor de Geloofsleer ging akkoord met een eventuele benoeming vanaf 15 januari 2014 [!][!][!][!][!] [Ook Bergoglio de Apostaat is medeplichtig!]. Sinds september 2011 werkte Tom Flamez occasioneel in de parochie Middelkerke mee. Zijn inzet daar kreeg een positieve evaluatie. Dit alles deed me na overleg in de bisschopsraad [!][!][!][!][!] besluiten om Tom Flamez te benoemen tot pastoor in de federatie Middelkerke. In de overtuiging dat iedereen die aangetoond heeft daartoe in staat te zijn, een tweede kans verdient, hoop ik dat Tom Flamez de kans krijgt de hem opgedragen taken naar behoren te vervullen."

Bron: Kerknet1 opmerking:

Anoniem zei

We hebben hier een priester die schuldig bevonden is aan de meest ernstige misdaad, misschien zelfs erger dan moord. In plaats van hem levenslang op te sluiten, heeft het gerecht zo goed als niets gedaan. Ze hebben zelfs het vonnis niet willen uitvoeren. Hoe is dat mogelijk?

Dan gaat de bisschoppenconferentie (van wie we al lang weten dat het pedo-kring is, maar ze kunnen het zich “niet herinneren”) aan het gerecht vragen of deze veroordeelde pedofiel terug aan de slag kan als parochiepriester.

Die vraag op zich is ongelooflijk hallucinant. Ten eerste, wie beslist over de geschiktheid van een priester?

Volgens de bisschoppenconferentie is het feit dat hij een veroordeelde pedofiel is, geen moreel of theologisch bezwaar om hem terug als priester aan de slag te laten gaan. Ze twijfelen er aan nog aan of het gerecht moreel even verziekt als zijzelf en ze gaan het hen vragen. Over scheiding tussen Kerk en Staat gesproken. Elders in de wereld zou die priester op slag gelaïceerd zijn, maar niet in België.

In België is een veroordeelde pedofiel de perfecte kandidaat om als parochiepriester een herder voor zijn kudde te zijn, een vader voor zijn gemeenschap, en een moreel kompas.

Is dat wat Jurgen Metterpenningen bedoelde toen hij zei, dat hij de “Morele GPS” voor aartsbisschop Leonard wilde zijn?

Graag had ik antwoorden op deze vragen gekregen van Mgr. De Kesel.

Maar ze zijn zo pro-pedo dat ze er echt geen bezwaar in zien dat iemand een kind aanrandt. “Ze moeten een tweede kans krijgen”. Een tweede kans voor wat eigenlijk?

Mgr De Kesel heeft zijn naam niet gestolen. Mgr. Dek Ezel.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer