zondag 19 oktober 2014

De Conciliaire Revolutie van vrijmetselaar Roncalli en vrijmetselaar Montini:

Johannes XXIII de Goedmoedige riep het Concilie samen een beetje zoals de Franse koning Lodewijk XVI in 1789 de Staten-Generaal bijeenriep. Met dezelfde 'naïviteit' wilden zij allebei hun volk oproepen om hun rijk samen met hen te besturen, om het te hernieuwen en zo elke vorm van oppositie of wantrouwen te ontwapenen.

Het Concilie moest “een essentiële bijdrage tot de innerlijke vernieuwing van de katholieke Kerk” leveren, en moest zo “de hereniging met de afgescheiden broeders verhaasten”; het moest zelfs proberen “alle mensen van goede wil” aan te halen. Lodewijk XVI verkoos zijn ogen te sluiten voor het gewicht van de ideologieën en de ondermijnende macht van de politieke clubs: hij werd meegesleurd. Iedereen weet hoe de Staten-Generaal de richting van de revolutie uitging, omdat de leden van de grondwetgevende vergadering gegrepen werden door de machtswellust en de drang om alles te veranderen. Zij bezaten het gezag, maar nog niet de moeilijker te verwerven zin voor verantwoordelijkheid en evenmin het aanvoelen van de reële mogelijkheden van de macht. Ze wilden een nieuwe en rationele wereld scheppen, maar slaagden er slechts in om de oude wereld aan scherven te gooien en de puinhopen op te stapelen.

Hét Concilie evolueerde op dezelfde wijze, des te meer omdat de wil tot vernieuwing een signaal van sympathie leek te zijn, bestemd voor de meest roekeloze nieuwlichters, en een oproep gericht tot de extremisten die in de Kerk al zoveel macht veroverd hadden.


Met 'de groten der aarde' op de koffie...

Paus Paulus VI en zuster Lucia in Fatima op 13 mei 1967, kort na de H. Mis. De boodschapster van de Hemel drukte haar verlangen uit om een persoonlijk onderhoud met de Paus te hebben. "Ik wil een gesprek onder vier ogen met u hebben", herhaalde ze keer op keer. Maar Paulus VI wees haar verzoek af: "Het is nu niet het moment. Bovendien, als je me iets wilt meedelen, zeg het dan tegen je bisschop; hij zal het me laten weten. Zorg dat je altijd gehoorzaam bent aan je bisschop."

In 1964 met patriarch Athenagoras van Constantinopel.
Van de verhoopte toenadering met de orthodoxen
is achteraf weinig of niets terechtgekomen.
In 1966 met Dr. Ramsey, 'hoofd' van de Anglicanen.
De afstand met de op drift geslagen en intern
hopeloos verdeelde Anglicanen is groter dan ooit.


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer