donderdag 30 oktober 2014

De broederlijke en liefdevolle Bergoglio schuift weer een traditionele bisschop aan de kant. Dit keer is het Mgr. Mario Oliveri, de bisschop van Albenga-Imperia

Blijkbaar wordt er nu een 'apostolisch administrator' naar het bisdom gestuurd. Zo ééntje zoals bij de Franciscanen van de Immaculata.

De vermeende reden is: een priester die een relatie had met een vrouw.

Van een 'priester met kind' [zoals in het bisdom Antwerpen] is geen sprake.


Bron: Il Giornale

Link:

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/scandali-e-abusi-sessuali-bergoglio-commissaria-diocesi-1061936.htmlBlijkbaar worden traditionele bisschoppen gestraft en modernistische ketters zoals een Johan Bonny straffeloos gelaten! Twee maten en twee gewichten dus! 

De reacties in het Bisdom Albenga-Imperia zijn heftig. Meer dan tien priesters hebben zich intussen tegen de beslissing van Bergoglio openlijk verzet en de gelovigen laten zich ook niet onbetuigd.

De 'liefde' van Bergoglio strekt zich blijkbaar alleen maar uit naar homoseksuelen die hij naar eigen zeggen niet kan oordelen!

Na de Franciscanen van de Immaculata en Raymond Kardinaal Burke kan Bergoglio nu ook Mgr. Mario Oliveri van zijn hit-list schrappen. 

Wie is de volgende?

De wraak van Bergoglio naar aanleiding van zijn nederlaag bij de Gezinssynode zal vreselijk zijn!

De échte reden voor het opzijzetten van Mgr. Mario Oliveri is natuurlijk een andere en wel deze:


Raymond Kardinaal Burke en Mgr. Mario Oliveri

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Mgr. Mario Oliveri heeft wel meer op zijn kerfstok.

Basil Kardinaal Hume en Aartsbisschop Derek Worlock van Londen hadden ingestemd om een publiek debat over contraceptie toe te laten tijdens het National Pastoral Congress in Liverpool in 1980 – 12 jaar nadat Humanae Vitae het verbod herbevestigd had.

Het Congress in Liverpool was zich wel bewust van de Synode voor de Familie (lees; seks) van JP II die in het najaar van 1980 in Rome gehouden zou worden - hetgeen tot “Familiaris Consortio” leidde; een herhaling van de doctrine zoals het altijd al geweest is; een synode die nu ook de oorzaak is van veel gevloek, getier, en haat vanwege Kasper en Forte.

In der tijd hebben traditionelen, en niet alleen katholieke traditionelen, het Congress constant in Rome aangeklaagd onder de beschuldiging dat het een liberale samenzwering was om de kerkelijke leer omtrent contraceptie omver te werpen.

Aartsbisschop Bruno Heim, de nuntius in Groot-Brittannië had zich algemeen positief opgesteld, en steunde het Congress, maar de vice-nuntius, Mgr. Mario Oliveri wantrouwde het zaakje. Toen Aartsbisschop Heim afwezig was omwille van ziekte heeft Mgr. Mario Oliveri van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Congress bij Franjo Kardinaal Šeperin (Congr vd Geloofsleer) en de paus in diskrediet te brengen. De belangrijkste beschuldiging was dat Mgr. Oliveri beweerde dat het Congress getrokken werd door diegenen die positief ten aanzien van contraceptie stonden en diegenen die niets met de Kerk te maken hadden. Hij riep de paus ook op Engeland een bezoekje te brengen (*) om “de Engelse Katholieken te helpen het geloof van hun vaderen te verdedigen omwille van hun kinderen.”

Aartsbisschop protesteerde dat Mgr. Oliveri naar Rome geschreven had, zonder dat de bisschop de kans gekregen hadden ze te becommentariëren.

Mgr. Oliveri antwoordde dat hij “een ernstige aanklact vanwege de gelovigen serieus genomen had.”

Het hele gedoe betekende dat het Congress in Liverpool op niets uitgedraaid is, en dat Aartsbisschop Worlock een meer traditioneel standpunt heeft moeten innemen.

Wel, nu weten we waarom de heterodoxen hem levend willen villen – en het zal niet aangenaam worden – ze hebben al 34 jaar op wraak moeten wachten. Ongelooflijk toch, he Godfriedje, dank de Goede God maar dat Hij toegelaten heeft dat je dit nog mag meemaken.

___
(*) JP ii heeft inderdaad een bezoek aan Groot-Brittannië gebracht. (28 Mei – 2 Juni 1982) maar dat verliep tegen de achtergrond van de Falklands Oorlog. Twee weken eerder had een Exocet Raket, die door Argentinië met geheime transacties via de Vaticaanse Bank van de Fransen gekocht was, een Britse oorlogsbodem gekelderd. En natuurlijk, de moordaanslag op JP ii en Ronald Reagan in 1981, de bom in Bologna. Het waren woelige tijden. Iran-Contra, erkenning Soldarinosj, Propaganda Due – Allemaal 1980-1981.

Anoniem zei

Wat ook het vermelden waard is dat Franjo Kardinaal Šeper, in zijn rol als prefect van de Congretatie van de Geloofsleer (1968-1981), niet veel meer gedaan heeft dan het constant herbevestigen van de kerkelijke moraal: over abortus, over contraceptie, over ethiek van seks, over de wijding van vrouwen, over euthanasie.

Je ziet hoe ze constant zijn blijven proberen Humanea Vitae uit de weg te ruimen. In 1981 is Joseph Kardinaal Ratzinger prefect geworden, en die heeft ook niet veel meer werk verricht dan de constante herbevestiging van de kerkelijke moraal.

Ik stel voor dat we katholieken niet meer als traditionele en modernisten onderscheiden, maar vanaf nu over biddende katholieken praten versus de neukende katholieken praten.

Lex Orandi, Lex Credendi

Anoniem zei

Nederlaag van Bergoglio? Welke nederlaag???

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer