vrijdag 31 oktober 2014

Bruges-la-Morte

'Pedopriester' mag weer aan de slag


Tom Flamez (40), de West-Vlaamse priester die ontslagen was nadat hij in 2008 een minderjarige had aangerand, is weer welkom in de kerk. De bisschop van Brugge benoemde hem tot pastoor in Middelkerke.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/-pedopriester-mag-weer-aan-de-slag-a2106584/Middelkerke wil 'pedopriester' niet


In een brief aan het bisdom heeft kustgemeente Middelkerke gevraagd om het benoemingsbesluit van de nieuwe pastoor ongedaan te maken. Dat meldt de kustgemeente, net voor een overleg met de vicarissen. De pastoor kreeg in 2008 een veroordeling met uitstel na het aanranden van een minderjarige.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/middelkerke-wil-pedopriester-niet-a2107993/Kerkjurist over benoeming 'pedopastoor': "Bisschop is medeplichtig"


Bisdom overtreedt zijn eigen regels


"Wat moet er meer zijn om een pastoor na misbruik van een minderjarige weg te houden uit een parochie?", vraagt professor kerkelijk recht Kurt Martens zich af. Hij snapt niet dat het bisdom Brugge de ontslagen pastoor Tom F. (40) een nieuwe kans geeft nadat hij bekende een minderjarige te hebben aangerand. "Leren ze het dan nooit?"

Dat Tom F. vanaf morgen officieel benoemd wordt tot pastoor van de federatie Middelkerke is eerst en vooral daar hard aangekomen. "Die man is gezien zijn verleden niet welkom in onze jeugdige en levendige gemeente", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). Ongeruste burgers klampen haar aan of bellen haar in paniek. "Als de pastoor wordt benoemd, dreigen sommigen hun kinderen weg te halen. Die man kan hier nooit nog gezag uitoefenen. Hij moet weg. Ik zal alles wat in mijn macht ligt, gebruiken om hem uit Middelkerke weg te houden."

Maar dan moet ze wel het bisdom Brugge overtuigen. En daar zien ze nog altijd niet het probleem [!]. Woordvoerder Peter Rossel: "De bisschop heeft zijn beslissing genomen en komt daar niet meer op terug. Tom F. krijgt een nieuwe kans als pastoor."

Tegen de afspraken

"Is men daar in Brugge de pedalen helemaal kwijt?" [!], vraagt Kurt Martens, professor kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit van Amerika in Washington. "Als een pastoor in Amerika zo'n dossier heeft, mag hij in het beste geval nog in een ziekenhuis de sacramenten toedienen."

Volgens Martens had de benoeming van Tom F. in Middelkerke nooit mogen gebeuren [!]. "Die beslissing gaat in tegen de afspraken die de Belgische bisschoppen maakten na de crisis van 2010. In hun brochures 'Verborgen verdriet' en 'Van taboe tot preventie' staat letterlijk dat een dader nooit meer met minderjarigen in contact kan komen [!][!][!][!][!] [Nu zie je wat het woord van een modernistische 'bisschop' waard is.].

"Zijn de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn vicaris-generaal dit vergeten? Ze overtreden hun eigen regels en afspraken. Dit is geen schuldig verzuim, maar medeplichtigheid." [!][!][!][!][!]

Congregatie voor de geloofsleer

De kerkjurist wijst er ook op dat de kerk haar eigen procedure heeft voor clerici die minderjarigen seksueel misbruiken, naast de procedure voor de strafrechter. "Sinds 2001 moeten dit soort delicten worden gemeld aan de Congregatie voor de geloofsleer in Rome. De Congregatie beslist wat er moet gebeuren met de priester: dat kan gaan van een soort permanente schorsing in de zin van een leven van gebed en boete tot zelfs de strafrechtelijke wegzending uit de klerikale staat, na een kerkelijk proces of ambtshalve door de paus.

"De vraag hier is: heeft het bisdom van Brugge deze zaak ooit naar Rome gestuurd? Indien ja, wat is het antwoord geweest van Rome? En indien men de zaak naar Rome heeft gestuurd, welke info heeft men dan overhandigd? Het hele dossier of hebben ze de zaak geminimaliseerd? Het zou me ten zeerste verbazen dat in een zaak als deze Rome zou aanbevelen om de priester een nieuwe benoeming te geven, integendeel. [!][!][!][!][!]

"De benoeming van die pastoor in Middelkerke typeert het beleid in het bisdom van Brugge: geen respect voor de slachtoffers [!], alle begrip voor de daders [!]. Het is een flagrante ontkenning van de publicatie van de Belgische bisschoppen 'Verborgen verdriet', waar men in de eerste plaats beloofde aandacht te hebben voor de slachtoffers [!]. De vraag is hier niet alleen of deze geestelijke opnieuw kan worden benoemd als pastoor, maar of de bisschop en diens vicaris-generaal in deze omstandigheden nog kunnen functioneren" [!][!][!][!][!], zegt professor Martens.

Bisschop Jozef De Kesel verkoos gisteren het stilzwijgen. Deze ochtend is er een vergadering gepland op het bisdom in Brugge.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/kerkjurist-over-benoeming-pedopastoor-bisschop-is-medeplichtig-a2107853/En welke liturgische kleur is dit, Monseigneur Jozef De Kesel?

Bent u ook lid van de Roze-Brigade, Monseigneur?

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Eventjes laten weten, ik ken tom f. (Spijtiggenoeg). Ik wil ook nog melden dat tom f. nog regelmatig jonge mannen (18+) over de vloer heeft, en niet bepaald om te kaarten.

Anoniem zei

Mgr Dekesel, ik ben diep bedroefd!! Diep bedroef over de 2 de kans die U als Bisschop hebt gegeven.
Iedereen verdient een tweede kans, maar de persoon die een tweede krijgt kan hervallen, de ene zonde en fout is de andere niet ……….sommige mensen zijn zo ziek in hun hoofd dat ze niet nadenken en het handig weten aan boord te leggen en pas wanneer ze de foute daad hebben gedaan denken en beseffen dat ze in de gevangenis kunnen geraken, pas dan slaat hun de schrik toe en zijn ze in staat om al de sporen van hun foute daad te doen verdwijnen…….dan denken ze weerom aan hun zelf, hun eigen ik, hun eigen overlevingsdrang ….hun eigen mooipraterij...Het leed dat ze andere erdoor veroorzaakt hebben raakt hun niet….
MGR Dekesel, Zonden vergeven???? ja dat kan, 7 tot 10 maal, maar tussen zonden is er een verschil, maar als Jezus zegde tegen zijn leerlingen toen hij die onderwees zie LUC :17-1….Hij zei tegen zijn leerlingen: 'het is onvermijdelijk dat mensen ten val komen, maar wee degene die dat veroorzaakt. (2) Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleinen ten val brengt …
Ik zou me persoonlijk zelfs niet in het ziekenhuis of rusthuis op mijn gemak en veilig voelen …….zelfs niet in de fabriek waar het handwerk is…...
IK vraag me soms af hoe groot het geloof is van vele Godsgewijde dienaren…..geloven ze wel echt in de woorden die in bijbel staan. Geloven ze wel degelijk in de Maagdelijkheid van Maria de moeder van Jezus Christus…..geloven ze wel degelijk in Jezus Christus zelf of werden ze priester om varia andere reden …..
Mgr Dekesel, Tom Flamez is zelfs in die parochie lesbegeleider van het leerhuis " In het spoor van Jesaja. tp://sint-willibrordmiddelkerke.blogspot.be/2014/09/leerhuis-2014-2015_14.html
Ik denk dat ik ook daar zou rechtgestaan hebben en vervoegd de 1ste les verlaten hebben.Maar ik blijf vurig geloven in God, Jezus Christus en zijn moeder de Maagd Maria.
Annie

Anoniem zei

DeKesel is met deze affaire in zijn bisschoppelijke functie onherstelbaar beschadigd.
Maritiem gesproken heeft hij een torpedovoltreffer in de flank gekregen- hij zal nog wel een tijdje doelloos ronddobberen en zwalpen, maar hij zinkt onherroepelijk en gaat in de kelder.
Hij heeft in deze zaak alles fout gemaakt, wat men fout kann maken.
Hij heeft in de laatste 5 jaar als bisschop van Brugge continu de grote fout gemaakt niets aan de sexuele doordrenking van zijn priesterpersonaal en zijn bisdomstructuren gedaan te hebben.
EN dan zijn volmondige uitspraak van dondrdagavond 30.10.2014: "De bisschop komt op zijn beslissing (NvdR: Flamez te benoemen)niet terug" en de volgende morgend dan: "De bisschop aanvaardt ..."

Trap het af, Jef DeKesel.
Dit debakel heeft Westvlaanderen, heeft zelfs de bastaardkerk in Vlaanderen niet verdiend.

Toon voor éénmaal een beetje karakter en bied Uw ontslag aan om U in totale afzondering terug te trekken.

Anoniem zei

De belgische kust is qua pedofilie in kerkelijk milieu inderdaad iets zeer speciaals:
op minder als 25 km waren er pedofiele verwikkelingen.
In het centum Oostende, waar zeer lange tijd aan het OLV-college een godsdienstleraar les gaf, die medeauteur van het beruchte godsdienstboek Roeach was (met pedofiele afbeeldingen); klaarblijkelijk zonder problemen voor zijn carrière, was hij daar toch tot veleden jaar werkzaam en gaf dan daar achteraf nog een cursus voor de ouders.
Hij gaf overigens ook in een kerkelijk huis een voordracht "In het huis van de profeet/Slaapkamer".
In Blankenberge stond tot 2012 de schoolbibliotheekcatalogus van het St.-Jozefscollege in het Internet; niet lachen, waarschijnlijk uit lokale fierheid stond daar ook nog het beruchte pedofiele godsdienstboek Roeach (en wel nu juist het beruchte boekdeel Nr.3) vermeld (overal in Vlaanderen opgespoord en uitgeroeid, maar lokaal overgebleven)
En nu ook Middelkerke.
Jongens, jongens!

(En Gistel ligt ten zuiden van Oostende; en een geborene uit Gistel zit in Antwerpen en is de Chef van Jef Barzin (Kerk&Leven 1984))
Something is rotten in the diocese of Bruges.

Anoniem zei

interessant pectoraal

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer