zondag 5 oktober 2014

Bisschoppensynode betekent 'vuurdoop' voor paus Franciscus

De bisschoppensynode over het gezin [Hoe kan men over het 'gezin' spreken, indien men het over nieuw-samengestelde gezinnen heeft??? Men heeft het dan over stiefouders, plusouders etc. Dat zijn dus géén gezinnen in de Katholieke betekenis van het woord!], die zondag in Rome begint, wordt volgens vele Vaticanwatchers de vuurdoop voor de hervormingen die paus Franciscus al van bij het begin van zijn pontificaat heeft aangekondigd [Welke 'hervorming' heeft Bergoglio eigenlijk al doorgevoerd?]. De Argentijnse kerkleider [!] voerde eerder met succes, maar ook met de nodige tegenkanting, al een hervorming door van de financiën van het Vaticaan [Bergoglio voert enkel uit wat Wallstreet en de City hem influisteren!]. Intussen is de hervorming van het bestuur van de Kerk gestart, met de aanstelling van een adviesraad van kardinalen (de zogeheten ‘K9’ [Voorheen bekend als 'K8'. De 'kroonraad' zoals Kerknet vaak schrijft. De 'kroonraad' van de 'paus' zonder kroon.]) en de aankondiging van de fusie en de hervorming van enkele pauselijke raden en congregaties [Schokkend! We 'hervormen' om te 'hervormen'.]. De bekroning daarvan wordt wellicht de oprichting van een Congregatie voor de Leken. Niet toevallig staan die leken, op initiatief van paus Franciscus, ook centraal tijdens de dubbele bisschoppensynode over huwelijk en gezin, die dit en volgend jaar in Rome plaatsheeft [Als het over het 'gezin' gaat, is het logisch dat het over 'leken' gaat.].

De verwachtingen voor de bisschoppensynode zijn groot. Hier een daar trekken waarnemers de parallel met de sfeer van vlak voor het Tweede Vaticaans Concilie. Nochtans zorgde ‘Humanae vitae’, de encycliek van paus Paulus VI in de nasleep van Vaticanum II, voor vervreemding tussen de leiding van de Kerk en de gewone gelovigen [Het waren niet zozeer 'de gewone gelovigen' die zich vervreemd voelden, maar eerder figuren zoals een Leo Jozef Suenens.]. Niet ten onrechte wordt daarom nog voor het begin van deze synode gewaarschuwd voor overdreven hoge verwachtingen. De kerkelijke leer over huwelijk en gezin is geen kwestie van consensus en kan al evenmin het resultaat zijn van een bevraging bij gelovigen wereldwijd [Oops... Het was dus maar allemaal om te lachen.]. Bovendien raakte eerder al bekend dat er na deze synode uitzonderlijk geen apostolische exhortatie komt met de afkondiging van de besluiten van de synode. Aanpassingen en mogelijkerwijze een herziening van de pastorale praktijk kunnen pas na de bisschoppensynode van 2015 worden verwacht [De 'pastorale praktijk' moet met de doctrine van de Kerk in overeenstemming zijn!].

Dat alles neemt niet weg dat al van lang voor de synode een fel, soms verbeten debat heeft plaatsgevonden [Het is Bergoglio die om dit 'debat' gevraagd heeft en hij heeft het ook gekregen.]. Daartoe werd een belangrijke aanzet gegeven door de vragenlijst ter voorbereiding van de synode ook voor het eerst naar de ruimere kerkgemeenschap open te trekken. Dat gaf de ‘gewone’ gelovigen de kans hun verzuchtingen ter sprake te brengen [De ‘gewone’ gelovigen hebben die lijsten niet ingevuld. Wel natuurlijk de 'activisten' en modernisten 'binnen' de Kerk.]. Ook bij de kardinalen zelf zijn er voor- en tegenstanders van hervormingen [De voorstanders van de hervormingen zijn ketters.], die vooraf een soms verbeten debat - soms ook via de media - voerden ['Kardinaal' Kasper is daar zelf mee begonnen. Zijn werkdocument zou een geheim, intern rapport blijven, maar hij heeft het in de media gegooid.]. In ons land was er de opmerkelijke brief van bisschop Johan Bonny van Antwerpen [Bonny is een dwaas die verdeeldheid zaait.], die tot in het buitenland een grote respons kreeg [Vooral negatieve reacties.].

'Kerk & leven' schreef eerder deze week dat de synode, de eerste sinds het begin van het pontificaat van Franciscus en ook de eerste uit de geschiedenis waaraan ook dertien gehuwde koppels deelnemen, nu al historisch is [So what?]. Zelden was de belangstelling voor een bisschoppensynode bij de 1,2 miljard katholieken wereldwijd zo groot. Doorgaans behandelen die synoden thema's als de Kerk in een of ander continent of onderwerpen waarmee de doorsnee gelovige zich veel minder verbonden weet. Met het huwelijk en gezin ligt de synode heel dicht bij het leven van mensen, die van de Kerk niet alleen regels en richtlijnen, maar ook hoop en steun verwachten. Dat roept bij sommigen ook sterke emoties op [Nu zal definitief blijken of 'Rome' schismatiek is of niet!]. Mogelijks zinspeelde paus Franciscus daarop toen hij eerder deze week zei dat de Kerk niet zozeer de terreur van IS, maar geruchten en onderlinge verdeeldheid moet vrezen [Als Bergoglio iets te zeggen heeft, dan moet hij het zeggen en zich niet achter raadsels verstoppen.]. De komende twee weken zal blijken hoe ervaren de stuurman is en of die ook de stormen kan doorstaan en zijn schip in een veilige richting kan sturen [Bergoglio is vooral een gevaarlijke despoot die altijd gelijk wil hebben.].

Bron: SIR/Kerknet

BERGOGLIO WILDE EEN DEBAT...

WEL, HIJ HEEFT GEKREGEN WAT HIJ GEVRAAGD HEEFT!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Laten wij hopen en bidden dat het nodige schisma zich inderdaad dezer dagen mag voltrekken en het handvol aartsconservatievelingen à la Müller zich afscheuren van de Kerk, zodat die eindelijk onbevangen eigentijdse wegen mag gaan. Vaarwel, Guardian Angel! Het ga je goed met je zieleheil.

The Guardian Angel zei

Nota;

De anti-paus met zijn volgelingen zijn schismatiek, niet zij die zich aan de Leer van de Kerk houden.

Anoniem zei

Hopen en bidden voor een schisma.... zijn jullie niet mans of vrouws genoeg om zelf een schisma uit te roepen?

The Guardian Angel zei

Wie zichzelf van de Kerk afscheurt, is schismatiek en gaat naar de hel.

Ook pausen kunnen schismatiek zijn of worden, wanneer zij zich niet aan de Leer van de Kerk houden.

In het Heilig Evangelie, in het Kerkelijke Recht en in de Catechismus bijvoorbeeld staat dat burgerlijk hertrouwde gescheidenen NIET ter Commmunie kunnen gaan.

Wanneer Bergoglio nu zou zeggen dat ze wél ter Communie kunnen gaan, dan is Bergoglio schismatiek.

Op dat ogenblik onttrekt Bergoglio zich aan de overgeleverde Leer van de Kerk, daardoor wordt hij ongehoorzaam aan Christus. Hij verwijdert zich van Christus en wordt dus schismatiek.

Een paus kan de Leer van de Kerk niet veranderen. Dat kan hij NIET!

Anoniem zei

Een katholiek hoopt en bidt dat dat schisma zich nu net niet gaat voltrekken.

Ik bedoel het schisma waar de afvalligen en ongelovigen de Kerk gaar verlaten.

Anoniem zei

Inderdaad. De Ware Kerk, de Kerk die trouw blijft aan Christus zal de Kerk zijn met als hoofd Christus zelf én Benedictus XVI, die nog altijd paus is. De Tegenkerk, met de tegenpaus is dan de bergogliokerk met al haar ketterijen. Wie trouw wil blijven aan Christus en Zijn Ware Leer zal zich moeten afscheuren van Rome om trouw te KUNNEN blijven, of moet men de leugens en ketterij zomaar slikken "om geen schisma te veroorzaken?" Dat kan niet. Derde geheim van Fatima: "Satan zal de hoogste top in de Kerk bereiken!" Wel, dat is nu!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer