vrijdag 17 oktober 2014

14. 'Relnicht' Godfried 'kardinaal' Danneels weet van geen ophouden:


Bekijk meer video's van vtmnieuws op 


"Kardinaal Danneels vindt dat de Kerk meer respect moet tonen voor samenwonende homo's en gescheiden koppels. De Kerk moet ophouden met mensen te veroordelen, zegt hij. Daarmee zet Danneels zich ferm af tegen de conservatieve bisschoppen die vasthouden aan de traditionele leer. De bisschoppen bezinnen zich op dit moment in Rome over de leer van de kerk over het huwelijk en seksualiteit."

Echtgescheidenen kunnen wél de Communie krijgen, maar Danneels gaat verder:

Danneels: "Ge kunt nooit iemand de Communie weigeren" GROVE LEUGENS!!!

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:


1415 - Wie in de eucharistische Communie Christus wil ontvangen, moet in staat van genade zijn. Wie zich van een doodzonde bewust is, mag niet tot de Eucharistie naderen zonder eerst de absolutie ontvangen te hebben in het Sacrament van de Boete.

1457 - Volgens het gebod van de Kerk is "iedere gelovige, wanneer hij tot de jaren van het verstand gekomen is, verplicht minstens eenmaal per jaar zijn zware zonden oprecht te belijden". Hij die zich ervan bewust is een doodzonde bedreven te hebben, kan de Heilige Communie niet ontvangen zonder eerst de sacramentele absolutie verkregen te hebben, zelfs wanneer hij diep berouw heeft, tenzij hij een ernstige reden heeft om te communiceren en het hem niet mogelijk is zich tot een biechtvader te richten.


Danneels steunt natuurlijk ketter Bonny!

Blijkbaar kan Danneels niet helemaal volgen wat er allemaal op de Synode gebeurt...

Danneels leeft niet meer in de realiteit!

Zo een figuur is daar aan het paraderen in de tuinen van het Belgisch College in Rome.

Drie weken gratis vakantie in Rome op kosten van de Belgische gelovigen!!!

En nog is het niet goed!

Alleen maar complotteren tégen de Kerk!Citaat:

"Niets toont beter de hang naar theatraal gedrag, dan de zotte woordmeldingen van deze bietekwiet, internationaal als één der meest met pedofilie en homofilie omgeven bisschoppen ter wereld bekend."

"Een langzame dikkerd heeft in de vuurlijn niets verloren."  INDERDAAD,

INDIEN BERGOGLIO EEN 'VERBRANDE' KARDINAAL UIT BELGIË LAAT OVERVLIEGEN, OM 'DE ZAAK' TE KOMEN BEPLEITEN...

DIT ALLEEN AL TOONT AAN HOE RADELOOS DE MODERNISTEN ZIJN!!!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ondertussen wordt de zaak altijd maar bonter:
Eerst geeft hij totaal wetend en zeer enthoesiast een interview, en als dit dan gepubliceerd wordt en direkt onder geconcentreerd vuur komt, wordt hij kwaad en zegt dat hij geen interview gegeven heeft; dan heeft hij wel een interview gegeven , maar het was vervalst; dan wordt Zeni zwaar onder druk gezet om dit van de website te nemen; dan wordt bewezen dat het interview voor getuigen gegeven werden en niet vervalst werd.
Elk uur worden er nieuwe uitspraken gedaan;
de internetfora lopen heet, de meest brave en meest oprechte en trouwe katholieken doen hun afkerende mening over dit gekluns in luide tonen kond.
Krotters+++
Ik moet hier -en nu werkelijk on-Topic- aan de interviewspecialist No 1 denken, aan onze oudbekende Godfried Danneels, die in de laatste 15 jaar zeer vele gesprekken voerde en interviews gaf;
het meest bekende en met doorslagend effekt zeker dat van 8 April 2010, in de toenmalige benediktijnenabdij van Steenbrugge (ondertussen in een ouderentehuis voor de nog levende monniken veranderd),met het slachtoffer (de neef) v. Roger vGheluwe, en nadien de confrontatie met de dader Roger vGheluwe; aanstichting tot doofpotting van sexueel misbruik in de hoogste graad, empathie nul, pastoraal: een totale catastrofe; zin voor gezinsproblematiek nul.
De Danneelstapes werden dan in de Standaard gepubliceerd (28.08.2010) en op 8 december 2010 verklaarde Danneels dan een totale mediastilte.

Zoals Danneels echter zelf zei (interview in 30 Giorni 05/2006, deels herhaald 2012 in Kerk&Leven) heeft hij "een slecht historisch geheugen", dwz hij heeft hier klaarblijkelijk alles vergeten en loopt zeer veel sprekend op de synode rond.
En dit is inderdaad zeer typisch en ook spijtig voor deze tisten: het geweldig hoog recidiverisiko en het theaterachtige gedrag.

Vexilla regis prodeunt

Anoniem zei

Wie in zonde leeft sluit zichzelf uit van de katholieke gemeenschap, die excommuniceert zichzelf, en zoals het woord 'excommunicatie' al aangeeft : die komt niet meer in aanmerking om de communie te ontvangen.
Autist Danneels moet ophouden met onze Kerk zo te besmeuren.

Anoniem zei

Uiterst interessant is wat kerknet over het fiasco van het omineuze interview van Kasper schreef: NIETS!
Geen woord over het interview, niets over de druk uitgeoefend op Zenit, niets over zijn valse beschuldiging van vervalsing, leugens, geen interview gegeven te hebben, niets over zijn ontmaskering als leugenaar.
En nu ook niets over Godfried, zijn oude vriend, die nu ook weer met commentaar hierover voor de pinnen gekomen is.
-Daarentegen schreven ze nu wel over de 56 buitenlandse priesters in Vlaanderen- niet slecht, was het toch het grote stokpaardje van Godfried Danneels en vooral van Roger vanGheluwe (ook weer met mooie interviews, destijds zelfs op THOMAS) dat er hier genoeg priesterkandidaten waren en het probleem zich voor ons niet stelde (Naja, Pieter Delanoy?)
- En ook over de vrouwelijke orden in de USA werd bericht (ongelooflijk!), en wel dat het aantal der leden daar van 181000 tot knap 56000 teruggegaan is (dwz een verlies van 66%- militair gezien de tquasi totale vernietiging), en dat alles na het 2e vaticaans concilie gebeurde(ochgottekens toch).
En nog meer: dat de congreagaties hierop zer verscheiden reageerden en zeer verschillende Resultaten boekten.
Zeer juist.
Wat ze echter niet schrijven: dat de modernistisch getinte congregaties sedert tientallen jaren bijna geen intredes meer hebben, zeer blank en angelsaksisch geverfd zijn, bijna totaal op socio-economisch gebied georiênteerd zijn, zeer antirooms (de Congreg. v.d. Geloofsleer onder Kard. Ratzinger en vooral Kard. Müller heeft hier zware robbertjes gevochten met de LCWR (Leaders Conference of Women Religious)), Maar ook en vooral hopeloos verouderd.
DE traditievriendelijke gemeenschappen, met hun herbronning op de eigene en oeroude spiritualiteit, floreren, groeien en zijn jong.
De modernisten sterven uit, de traditie leeft.
Dat zien velen in het Establishment niet graag, ook op het hoogste niveau- daarom ook de vervolging van de Franciscanen der Immaculata.
Zij zijn na de nederlaag van Kasper (een echt Cannae) met zekerheid de onschuldigen waaraan de modernisten hun woede zullen koelen.
Stemus iuxta crucem.
Deo iuvante vincimus.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer