woensdag 15 oktober 2014

13. Intussen houdt de praatzieke Bergoglio de lippen stevig op elkaar...

Bergoglio is duidelijk géén Katholiek.

Daarom is hij géén lid van de Katholieke Kerk en moet hij beschouwd worden als een ongelovige ketter.

Bergoglio is géén paus en géén Vicaris van Christus.

Kardinaal Burke, Kardinaal Müller en de andere gelovige Kardinalen zullen dan ook tevergeefs wachten op een verklaring van Bergoglio ter verdediging van het Katholieke Geloof!

Bergoglio is de vijand van het Katholicisme;
de vijand binnen de poort,
van wie de Heilige Schrift zegt:


Kla 4:12  Nooit konden de koningen der aarde geloven,
Nooit iemand ter wereld:
Dat de verdrukker en vijand binnen Jerusalems poorten zou rukken.

Kla 4:13  Het was om de zonden van de profeten,
Om de schuld van zijn priesters,
Die binnen zijn muren onschuldig bloed hadden vergoten.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer