maandag 15 september 2014

De Antwerpse bisschop Johan Bonny vraagt meer inspraak van de plaatselijke bisschoppenconferenties voor het onderricht over huwelijk en seksualiteit...

"De vrijmoedigheid waarmee bisschop Johan Bonny van Antwerpen de problemen benoemt, is ongezien in de recente geschiedenis van de Kerk. Dat schrijft hoofdredacteur Bert Claerhout in zijn column in 'Kerk en leven', naar aanleiding van de recente brief van de bisschop over de gezinssynode."

"De Antwerpse bisschop slaat volgens Claerhout spijkers met koppen..." schrijft Bert Claerhout in 'Kerk en leven'.

Zowel de Antwerpse bisschop als Bert Claerhout zouden beter hun mond houden!


De 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' in 'Kerk en leven'


LINK:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/de-oecumenische-werkgroep-pedofilie-in.htmlLINK:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/de-oecumenische-werkgroep-pedofilie-in.html

http://community.dewereldmorgen.be/blog/werner-derboven/2010/08/31/seksueel-misbruik-door-geestelijken-oecumenische-werkgroep-pedofilie


Vicaris Selderslaghs, Bisschop Bonny en Deken Barzin van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'...
Zo te zien is het bisdom Antwerpen in veilige handen...


In de jaren tachtig nodigde 'Kerk en leven' gelovigen uit om 'pedofielen beter te leren kennen'

Toen kindermisbruik in de kerk de gewoonste zaak was: De Oecumenische Werkgroep Pedofilie

'Als uw zoontje of dochtertje de band met de pedofiel als fijn aanvoelt, maak die dan niet kapot.' Dat was het soort adviezen dat katholieke ouders halverwege de jaren tachtig te verwerken kregen van de Oecumenische Werkgroep Pedofilie. Er was niks geheims aan die werkgroep, die in een oproep in 'Kerk en leven' meldde dat hij een ontmoetingsplaats wilde zijn voor gelovige pedofielen, zodat die elkaar konden 'bemoedigen'. Een van de stichtende leden was pastoor Jef Barzin, vandaag deken in het bisdom Antwerpen. 'Het is wel iets van heel veel jaren geleden, hè.'

door Douglas De Coninck

Op 9 augustus 1984 verscheen op pagina 8 van 'Kerk en leven', mooi naast een bijdrage over de nieuwe film over het leven van moeder Theresa, volgend bericht: "Sinds enkele jaren bestaat er in Vlaanderen een oecumenische werkgroep pedofilie. Deze werkgroep, die bestaat uit katholieken en protestanten, wil de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen. Tevens wil de werkgroep zich informeren over alles wat er op het gebied van pedofilie verschijnt. En ten slotte wil de werkgroep een ontmoetingspunt creëren voor pedofiele mensen om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen. Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen, onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt."

Je kunt niet zeggen dat er in 1984 grote geheimzinnigheid heerst omtrent de oecumenische werkgroep pedofilie. Het artikel verschijnt in de nationale editie van 'Kerk en leven'. Daarvan belanden in die tijd wekelijks meer dan een half miljoen exemplaren in Vlaamse brievenbussen. Het door de Vlaamse bisschoppen uitgegeven weekblad is het meest verspreide van het hele land. Het heeft een lezersbereik waar andere uitgevers slechts van kunnen dromen.

Volgens de oproep vindt op zaterdag 8 september tussen 10 en 14 uur een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep plaats in kapel De Olijfboom in Brasschaat. "Graag eigen lunchpakket meebrengen", staat er. Er worden openlijk drie namen genoemd van contactpersonen, met hun adres en telefoonnummer erbij. Twee van hen zijn geestelijken.

OOK DE ANTWERPSE DEKEN


De oproep in 'Kerk en Leven' van 9 augustus was niet de enige waarmee de werkgroep naar buiten kwam, wel de meest expliciete. De oproep verscheen tussen een reeks zomeradvertenties voor scholen als het Sint-Maria-instituut in Geel en het Mater Dei-instituut in Brasschaat. Tot in 1987 stond 'Kerk en leven' onder leiding van hoofdredacteur Felix Dalle, een priester-romanschrijver uit Brugge. Hij was erg goed bevriend met de in dat jaar tot bisschop benoemde Roger Vangheluwe.

Dat er ooit zoiets heeft bestaan als een werkgroep voor pedofiele geestelijken werd onlangs in een verkiezingsfolder onder de aandacht gebracht door Vlaams Belang-politica Alexandra Colen. Zij ziet het initiatief als een exponent van de eind de jaren zestig door het Tweede Vaticaans Concilie gekomen "alles kan, alles mag-mentaliteit". Colen is nu lijstduwer voor de Senaat. Ze belooft dat ze, als ze wordt verkozen, in het parlementaire halfrond een gebedsgroep zal oprichten.

De tekst in 'Kerk en leven' lijkt op zijn minst aan te geven dat de oecumenische werkgroep langer dan achttien maanden actief is geweest. Er is sprake van "enkele jaren" en ook deze passage roept vragen op: "Met ingang van het nieuwe seizoen zal aan de werkgroep ook meewerken Eerw. Heer Pastoor Jef Barzin." Jef Barzin (63) was in die tijd pastoor in de Seefhoek. Hij werd in 2007 benoemd tot deken voor Groot-Antwerpen. Die benoeming maakt van hem de hiërarchische overste van alle pastoors in de stad Antwerpen en de eerste ondergeschikte van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die profileerde zich in de nasleep van het schandaal omtrent bisschop Vangheluwe als witte ridder.

Volgens Jef Barzin bestond de werkgroep "vier à vijf jaar lang" en deed hij vooral aan hulpverlening. "Er zijn nogal wat mensen met pedofiele neigingen", zegt deken Barzin. "Dat is ook zo bij gelovigen. De werkgroep was er om die mensen te helpen om op een goede manier met die gevoelens om te gaan. Het was een soort hulpverlening."

In de tekst is sprake van 'vooroordelen wegnemen' en 'bemoedigen'.

Jef Barzin: "Ik weet het, als u dat leest in de context van vandaag, klinkt dat erg intrigerend. Maar wij bedoelden het meer in de zin van 'openlijk over die gevoelens praten en bemoedigen om er op een goede manier mee om te gaan'. Het is wel vele jaren geleden, hè, en het ging eigenlijk in eerste instantie om een protestants initiatief."

Waren er ook kinderen aanwezig op die bijeenkomsten?

"Ab-so-luut niet."

Bron: Community

Link:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/werner-derboven/2010/08/31/seksueel-misbruik-door-geestelijken-oecumenische-werkgroep-pedofilie
Intussen kan Bergoglio de gay-lobby in het Vaticaan nog steeds niet vinden:

"Poi lei parlava della lobby gay. Si scrive tanto della lobby gay. Io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la carta d’identità, in Vaticano."

"Vervolgens sprak u over de gay-lobby. Men schrijft zoveel over de gay-lobby. Ik heb in het Vaticaan nog niemand gevonden die mij zijn homo-identiteitskaart gaf..."
Link:
http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/godfried-kardinaal-danneels-gaat-voor.html

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is de oude Danneelstruc bij het laten voortsudderen van de Roeachpest van 1995 tot 1999 en tegelijkertijd de doofpotting van dit en andere pedofiele en homofiele schandalen in de vlaamse kerk.
Bonny treedt hiermee in de voetsporen van Danneels op zijn slechtste momenten- een fantastische illustratie dat het belgisch kerkelijke establishment van de voorbije zwaarste misbruiks- en sexschandalen niets geleerd heeft.
Bonny weet zo goed als ik kleine mens dat de kerkconstitutie Lumen Gentium de pastorale doelmatigheid der bisschopskonferenzen vaststelt maar tegelijkertijd de theologische Status ervan open laat.
Op het 2e vat. concilie kon hierover geen eenheid bereikt worden- die aanvragen van 1985 en het antwoord der curie van 1988 met sterke discussie brachten geen verandering.
De vele sexuele misbruiken en misdrijven, bijzonder welig tierend in afgeschotte diocesen (Westvlaanderen is daar een echt boegbeeld van, nietwaar Bonny?), de verdolingen bij b. Gaillot in Frankrijk en in Zuidamerika, hebben het gevoel en de ervaring gescherpt voor de gevaarlijkheid alleengangen van bepaalde gebieden.
Ik denk hier aan Roger vanGheluwe, die nog voor 8 jaar zei dat hij in Westvlaanderen geen buitenlandse priesters moest hebben omdat ze er zelf genoeg hadden en die ondertussen ganse dekenijen roze liet evolueren.
De tibetaanse afschotting, de omerta bij problemen, het indoctrineren van een abstruze nieuwe leer voerden tot een geweldige homo- en pedorommel; het is geen wonder dat de massendoding van de diaken IP en de sexuele massacrering van zoveel eskimo's door Eric Dejaegher eveneens door Westvlamingen begaan werden.
Het ambt van de bisschop is dogmatisch verankerd: (LG 18/24): het is broederlijke dienst aan en in het godsvolk, tot welks wel het moet uitgeoefend worden.
Deze uitspraak ten gronde gelegd kann men de vlaamse bisschoppen der laatste 40 jaar toeroepen: trap het af! Doe inkeer en oefen berouw!
Hou eindelijk op de antichrist te laten woeden in onze contreien!
(Dat Pollefeyt de toespraak van AB Léonard zo snel van de Homepage van THOMAS wegnam, is ook een bijzonder teken)
(En dat er nog altijd zoveel rommel van Danneels en Roger vanGheluwe tussen zit, ook)
Èén zaak is wel klaar:
wanneer men de buitenlandse kerkelijke internetsites leest, stelt men vast hoe uitvoerig en degelijk over deze beerput bericht wordt.
En een paar zeer gedegen reacties zijn ondrtussen al gekomen: bijzonder uitvoerig vandaag Bisschop Stefan Oster van Passau (op www.kath.net, in het duits)en op www.katholisches.info.
Wat de belgische bisschoppen betreft: "Dum tacent consentiunt"-Meine meine tekel u'pharsin.

Anoniem zei

Bijzonder opvallend is de geringe reactie, niet zelden ijzig zwijgen en stilte na de publicatie van het papier van Bonny.
En het was toch zo mooi uitgedacht en georchestreerd:
Bonny's schrijven wird direkt vertaald in het engels, duits,frans en italiaans met het doel een zeer groot aantal der bisschoppen, kerkelijke medien Enz. te bereiken (een geweldige logistieke inzet voor Vlaanderen);
reeds tevoren werden geselekteerde internationale persorganen op de hoogte gebracht (in de eerste plaats de Frankfurter Allegemeine Zeitung waar de modernistische kerkredakteur (en ex-Seminarist) Daniel Deckers direkt maar liefst 3 Artikels op één dag (04.09.2014 verschenen) schreef.
Direkt daarop volgend heftige fundamentaaltheologische reactie van kath.net; hier werden ook de strukturen en achtergronden van de kerkelijke geschiedenis geanalyseerd.
(Barzin, Bonny, Schellekens, de affaire Roeach, Halewijn, Kerk&Leven, Toon Osaer,enz. Enz)
In de vlaamse media's eerder weinig reactie (tamelijk slap in De Morgen).
De andere bisschoppen zwegen oorverdovend (geen wonder bij deze uitspraken die de aloude leer van de Kerk op dit gebied tegenspreken).
De eerste positieve Kommentaren op kerknet kwamen dan van (natuurlijk) het VSKO met Lieven Boeve (reeds sedert Mieke van Hecke de ontkersteningsorganisatie van Vlaanderen Nr.1 en nu ook geen beoordelingsorgaan voor rechtgelovigheid) en 2 dagen later door het IPB (idem);
eerst in het weekeinde meldde zich dan nog Didier Pollefeyt kort; einige dagen later Bert Claerhout en Hans Geybels, een zeverend blogje van Mark Van De Voorde en eergisteren een reklamewimpel voor de frisse uitgave van tertio (klaarblijkelijk ook met een sterk dalende oplage).

De Danneelsboys zijn eensklaps weer terug en de herinneringen aan de pedo/homoschandalen in Vlaanderen en de doofpotting worden weer wakker.
De belgische bisschoppen weten dit zeer goed; het buitenland weet dit ook zeer goed (Roomskatholiek Nederland kijkt geînteresseerd toe, de nederlandse bisscoppen zijn vol in beeld, de traditionele internetblogs informeren zeer uitvoerig).
Zelfs op kerknet/bisdom Antwerpen wordt dit papier maar klein geannonceerd (met het logo "Onder stroom").

Nu ook nog in deze dagen Eric Dejaegher in Nunavut veroordeeld werd voor afschuwelijkste pedo- en bestialiteitsmisbruiken en de ganse kerkelijk-vlaamse beerput opengedaan werd,ligt de erbarmelijkheid van de vlaamse bastaardkerk iedereen voor ogen.

Zeer waarschijnlijk heeft Bonny zich hierbij zwaar geêlektrokuteerd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer