dinsdag 2 september 2014

Bergoglio de Onverschillige: "Als het onderwijs van een kind katholieken, protestanten, orthodoxe of joden oplevert, MIJ INTERESSEERT DAT NIET!"


"Si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí NO ME INTERESA!"

"Se l'educazione di un bambino la danno i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, o gli ebrei, a me NON MI INTERESSA!"


"Als het onderwijs van een kind katholieken, protestanten, orthodoxe of joden oplevert, MIJ INTERESSEERT DAT NIET!"
Vade retro satana!!!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Zou het hem interesseren of ze moslim werden?

Nee, waarschijnlijk interesseert hem dat evenmin.

Het enigste dat hem wel interesseert is wat ze in hun portefeuille hebben.

Anoniem zei

De armen. De armen. De armen.

In 1910 heeft Paus Pius X de Encycliek “Notre Charge Apostolique” gepromulgeerd, een veroordeling van ‘Le Sillon’, een religieus-politieke partij in Frankrijk die katholicisme korter bij de idealen van de Republiek en socialistische idealen probeerde te brengen. En er natuurlijk grove fouten op nahield.

Elke waarschuwing in die Encykliek staat is waarheid geworden, behalve dan, dat Pius X niet geweten heeft, of niet heeft durven zeggen, dat de filosofie van ‘Le Sillon’ (en anderen die een soortgelijke filosofie volgden) tot Apostatie zou leiden. Nu is de zelfs de ‘paus’ een apostaat.

Een paar citaten.

...at the root of all their fallacies on social questions, lie the false hopes of Sillonists on human dignity. According to them, Man will be a man truly worthy of the name only when he has acquired a strong, enlightened, and independent consciousness, able to do without a master, obeying only himself, and able to assume the most demanding responsibilities without faltering. Such are the big words by which human pride is exalted, like a dream carrying Man away without light, without guidance, and without help into the realm of illusion in which he will be destroyed by his errors and passions whilst awaiting the glorious day of his full consciousness.

Het is vandaag zelfs erger: de ‘paus’ beweert dat alleen indien iemand voldoende geld in ze portemonnee heeft, dat hij echt waardig is mens genoemd te worden. Dat is niet alleen apostatie, maar ontkenning van het bestaan van religie, (en nog veel meer – de waarde van een mens gaat iets verder dan alleen zijn bankrekening)

...

It [Le Sillon] recognized but one moral force - Catholicism; and the Sillonists were wont to proclaim that Democracy would have to be Catholic or would not exist at all. A time came when they changed their minds. They left to each one his religion or his philosophy. They ceased to call themselves Catholics and, for the formula "Democracy will be Catholic" they substituted "Democracy will not be anti-Catholic", any more than it will be anti-Jewish or anti-Buddhist. This was the time of "the Greater Sillon". For the construction of the Future City they appealed to the workers of all religions and all sects. These were asked but one thing: to share the same social ideal, to respect all creeds, and to bring with them a certain supply of moral force.

Tja de interreligieuze dialoog. Dit is precies waar de ‘Bergoglio paus’ zich schuldig aan maakt. Het interesseert hem alleen dat ze niet anti-katholiek, anti-joods, of anti-boeddhist worden.

...

We fear that worse is to come: Daar had H. Pius X gelijk in...


the end result of this developing promiscuousness, [een mooi synoniem voor interreligie; promiscuïteit.]

the beneficiary of this cosmopolitan social action, can only be a Democracy which will be neither Catholic, nor Protestant, nor Jewish. [ waar de Bergoglio ‘paus’ hier voor pleit] It will be a religion (for Sillonism, so the leaders have said, is a religion) more universal than the Catholic Church, uniting all men become brothers and comrades at last in the "Kingdom of God". - "We do not work for the Church, we work for mankind."

...

And now, overwhelmed with the deepest sadness, We ask Ourselves, Venerable Brethren, what has become of the Catholicism of the Sillon? Alas! this organization which formerly afforded such promising expectations, this limpid and impetuous stream, has been harnessed in its course by the modern enemies of the Church, and is now no more than a miserable affluent of the great movement of apostasy being organized in every country for the establishment of a One-World Church ...

Als het inderdaad niet om te huilen, zou ik zeggen dat Pius X het heel ‘mooi’ zegt. Natuurlijk, dat de anti-katholieken zich meester gemaakt hebben van de seculiere Kerk. Ze hebben nu zelfs hun man, die zich ‘paus’ noemt in Rome.

Anoniem zei

THE BOOKS OF THE MORALS

OF ST. GREGORY THE POPE,

OR AN EXPOSITION ON THE BOOK OF JOB.


Hier, een willekeurig paragraaf:


VOLUME I - THE SECOND PART - BOOK VIII.

St Gregorie legt deel van het 6de hoofdstuk van het boek Job uit, vanaf vers 27, en de hele 7de en 8ste hoofdstukken. Vanaf paragraaf 26 tot het einde van Boek VIII spreekt hij over de zonde van Hypocrisie.


69. But as we have before said, who he is to whom Bildad likens ‘a rush’ or ‘a flag,’ he makes plain at the moment, where he adds, So are the paths of all that forget God, and the hypocrite's hope shall perish. For what does the hypocrite hope for from all his deeds, saving the observance of honour, the reputation of applause, to be feared by his betters, to be called a Saint by all men? But the hope of the hypocrite can never endure, for, from not making eternity his aim, he hastes away from all that he holds in his hand. For the bent of his mind is not fixed in that glory which is possessed without end; but while he gapes after transient applause, he loses in the getting the thing that he toils for, as ‘Truth’ testifieth, Who saith, Verily I say unto you, they have had their reward. [Matt. 6, 2]


Vergelijk deze woorden met de woorden van hedendaagse pausen. Pius X misschien, komt kortbij, maar die ouwe Romeinen, die kort na Christus geleefd hebben... Prachtig mooi geschreven, en inhoudelijk superieur.

______
Inderdaad, de monoloog die Christus in Mattheus 6 voert, is zo zeer op Bergoglio van toepassing dat de evangelist het speciaal voor Bergoglio neergeschreven zou hebben:
- doe geen liefdadigheid in het openbaar, maar houd het stil.
- maak geen vertoning van je gebed, maar sluit de deur.
- stamel niet in je gebed, zoals de heidenen, maar bid een Onze Vader.
- trek geen somber gezicht wanneer jullie vasten
- Men kan geen twee heren dienen.
- Maak je geen zorgen over jezelf

Dit laatste is eigenlijk grappig. Het is belachelijk hoeveel details we van de kleine kwaaltjes van Bergoglio weten, inclusief het geleuter van zijn taoïstische goeroe en diens dieet.

Anoniem zei

UIt de preekin het domus Sanctae Martae op 01.09.2014:
"...De christenmens spreekt niet met wijze woorden..."
Dat is natuurlijk totale onzin.
In de Tenakh, de "Stam" van de joodse gelovigen ten tijde van Jezus, staan de "boeken der Wijsheid"(nisib) naast de "thorah" (de "Wetten"-Gen. Exod., Deut, Lev. Num.) en naast de "profeten" (ketubim).
O Sapientia! (eerste der O-antifonen, in de laatste week voor kerstmis, bij het morgenlof).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer