woensdag 6 augustus 2014

Misselijkmakende woorden van de 'bisschop' van Gent: Luc van Looy

Bisschop van Gent: 'Paus bezoekt florerende Kerk'

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis steunt de Koreaanse Kerk sterk op leken [De 'Koreaanse Kerk' bestaat niet. Het is de Katholieke Kerk in Korea. Leken maken net zoals hier deel uit van de Kerk.]. Dat zegt bisschop Luc van Looy van Gent, die jarenlang leerkracht, provinciaal overste en voorzitter van de hogere oversten van Korea was, aan 'Kerk & leven'. Jaarlijks doopte hij er tweehonderd volwassenen. "Het is echter ook een hiërarchische Kerk [Hetgeen hier ontbreekt!]. De priester geniet veel aanzien en staat hoog aangeschreven [Was hier ook zo, maar men heeft zijn eigen ruiten ingegooid.]. In elke parochie zijn ook zusters actief, vaak van inlandse organisaties. Zij vormen de steunpilaar van de Kerk [Idem.]."

De bisschop gelooft niet dat de breuk en het conflict van Noord- en Zuid-Korea op het voorplan zal staan tijdens dit pausbezoek [Wacht maar...]. "Vraag is of er in Noord-Korea nog wel katholieken zijn [Volgens onze informatie ca. 10.000]. Bij de scheiding zijn ze immers met tienduizenden naar het zuiden gevlucht. Toch zijn er vermoedens dat in Noord-Korea katholieken het geloof nog altijd levendig houden."

De Zuid-Koreaanse Kerk [die niet bestaat] is volgens de bisschop van Gent een zeer bloeiende kerk. Zowat vijf miljoen inwoners, 10% van de bevolking, noemt zich katholiek [De Katholiek Kerk in Korea groeit! Zoals in heel Azië trouwens.]. "De Zuid-Koreaanse Kerk [die niet bestaat] floreert niet enkel in aantal gelovigen, ze floreert ook op intellectueel vlak. In de Koreaanse samenleving staat een katholieke elite op die zich intellectueel ook almaar nadrukkelijker als katholiek profileert." [Ook wij hebben een 'Katholieke elite'. Ik verwijs even naar de Katholieke Universiteit Leuven. Als men bedenkt wat de bisschoppen allemaal in het werk gesteld hebben, om bijvoorbeeld daar die Katholieke elite kapot te krijgen... Ze hebben de universiteit de facto aan ongelovigen overgedragen. Ze hebben alles uit handen gegeven. Hé Suenens! Hé Danneels! En nog steeds gaat de verwoesting door, ook met medewerking van van Looy!]

Bron: Kerknet


Van Looy, waarom hemelt ge daar op, wat ge hier actief kapot maakt?Februari 2006

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 'Thomas' door monseigneur Luc Van Looy namens de Vlaamse bisschoppen; mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Sekretariaat van het Katholiek Onderwijs; de rector van de K.U.Leuven, prof. dr. Marc Vervenne; de decaan van de Faculteit Godgeleerdheid, prof. dr. M. Lamberigts; E.H. Jos Bonroy, directeur van het IDKG; E.H. Louis Van Lommel, vicaris van onderwijs en voorzitter van de Raad van Beheer van Thomas namens de Erkende Instantie.

September 2010

De samenwerkingsovereenkomst 'Thomas' wordt namens de K.U.Leuven ondertekend door rector Waer, decaan Boeve en vicedecaan Pollefeyt. Mgr. Luc Van Looy tekende voor de Vlaamse bisschoppen. Verder werd de overeenkomst ondertekend door Mieke van Hecke en Jos Bonroy, respectievelijk directeur-generaal van het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en directeur van IDKG (Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs).

3 opmerkingen:

Anoniem zei

We zijn er vet mee, met die bloeiende Kerk in Zuid-Korea. Intussen maakt Van Looy onze parochiekerken kapot. Hij doet ze zelfs slopen, tot groot genoegen van zijn vrijmetselaarsvriend en alcoholieker Termont. Onlangs stuurde hij zelfs een brief naar een priester met de vraag om de 2e mis op zondag af te schaffen. Gelukkig heeft de priester dit geweigerd !

Anoniem zei

Officieel is het de “Katholieke Kerk in de Republiek van Korea”. (dat is het Zuiden)

Noord-Korea is officieel de “Democratische Volksrepubliek van Korea”.

Wat bedoeld Mr. Van Looy met “Vraag is of er in Noord-Korea nog wel katholieken zijn”?

De bisschop van Pyongyang is eerder dit jaar als “vermoedelijk dood” verklaard door het Vaticaan en Seoul wil de heiligverklaringsprocedure starten. Er zijn ook ook nog 80 martelaren die omgekomen zijn in de vervolging van de Kerk onder Kim Il Jung. Maar toch weet Van Looy dat de breuk tussen Noord en Zuid niet op het voorplan zal staan.

Wat wel zeker is dat de breuk tussen Seoul en Tokyo op het voorplan zal staan.

Bergoglio gaat ook de Koreaanse troostmeisjes die onder dwang tijdens WO II in de Japanse bordelen tewerkgesteld werden herdenken. Wat hij waarschijnlijk niet gaat zeggen is dat de Koreaanse soldaten in het Japans leger evenzeer troost gingen zoeken bij die meisjes. De 54 overlevende troostmeisjes gaan aanwezig zijn tijdens de mis. (Of ze katholiek zijn weet ik niet). Wat ik wel weet is dat ze al 22 jaar lang elke week voor de Japanse ambassade in Seoul gaan betogen.

Door ze op zijn ‘mis’ uit te nodigen steunt Bergoglio de Republiek Korea tegen Japan teneinde de Japanners dwingen om de oorlogsmisdaad te erkennen. De diplomatieke rel tussen Seoul en Tokyo omtrent de troostmeisjes is onlangs weer opgelaaid, maar Bergoglio gaat “Bruggen bouwen”, met zijn “gebedsdiplomatie”, zoals het Vaticaan het noemt. Het lijkt eerder dat hij de olie op het vuur gooit.

Om de ramp die dat pausbezoek gaat worden compleet te maken, gaat Bergoglio een bezoek brengen aan het opvangcentrum voor geesteszieken in Gyeonggi dat momenteel (voor een tweede keer) door het Koreaans gerecht onderzocht wordt voor corruptie en verduistering van overheidssteun.

Ondertussen blijft Bergoglio de relaties tussen Vaticaan en Volksrepubliek China verwaarlozen.

Anoniem zei

Het antwoord op Uw vraag waarom Van Looy in Korea prijst en ophemelt wat hij hier in Vlaanderen totaal naar e knoppen probeert te krijgen, is zeer eenvoudig:
Omdat hij verwarring sticht en wil stichten (dia-balloo in het oudgrieks: "door mekaar brengen").
Het is het funfamenteel fenomeen van de inconsistentie, het tegendeel von "Uw ja zij ja en Uw neen neen", van de Logos- overigens ook terug te vinden bij zijn groot voorbeeld in het domus sanctae Marthae.
Het interessante is dat er dan ook geen cognitieve dissonantie kann optreden (welks sociologisch begrip tot de stokpaardjes van het ondertussen gans tot zevergazet gemuteerde "Tertio" behoort): er is een totale grabbelton voorhanden, zonder struktuur, zonder referentie naar vroeger (traditie- de Hl. Schrift), her en der in alle richtingen, totaal relativistisch, personalistisch, positistisch, ook en vooral om kritiek- en correctiepunten moeilijker te maken en ipv. daarvan een dictatoriaal heersend systeem te laten heersen.
Om de oude Godfried Bomans (bij zijn cursiefje over Karl May)te parafraseren:
Het riekt hier naar zwavel.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer