maandag 7 juli 2014

Papa-priester geschorst


2 opmerkingen:

Anoniem zei

4 maanden geschorst, en daarna mag hij terug priester worden. Zo gaat dat in het Bisdom Antwerpen. En als ze daar mee beginnen, dan zal de rest van het "Modernisme" heel snel volgen! In ons landen willen ze niet liever! Het Christendom is bij ons voorbij, de bisschoppen en priesters hebben er gewoon de brij aan gegeven! Ze willen alleen nog maar lol maken, die zijn niet bezig met hun eigen ziel en daardoor ook niet met een ziel van een ander! En nu met Paus Fransiscus hebben ze zeker volledig vrij spel, want deze Paus is met zijn moderne gedrag de kerk steen per steen aan het afbreken! Dat was al de denken toen hij zijn naam koos " Fransiscus " ! Deze man had nooit Paus mogen worden, want Heilige Fransiscus koos voor het minste van het minste, en dat past niet in een Paus-functie. Daar zijn genoeg congregaties, religieuzen, missie-werken enz. voor om voor de armen op te komen! Hij had deze congregaties, missiewerkers enz. moeten uitnodigen zodat de wereld weet dat ze er zijn, en wie weet hadden er ook wel nieuwe roepingen gekomen. Maar, hij heeft zoveel hoogmoed dat hij denkt dat hij het allemaal beter en alleen kan! Hij is een slechte Paus, en op zijn ( werelds uitgedrukt) een hele slechte manager! Hij heeft aan de wereld de waarheid van de bijbel te vertellen, maar daar heeft die man geen lef voor, want dat kan weerstand oproepen! Hij is verslaafd aan applaus van de wereld! We zijn goed gebonjourd met deze Paus!

En dat niet alleen: de grootste fout dat de kerk ooit in het verleden heeft gemaakt is hun dialoog met anderen religies, terwijl ze hun eigen liturgie, eucharistie en sacramenten enz in de kast hebben gestoken om zich aan te passen aan de anderen religies!

Ze hebben m.a.w. de waarheid van God overboord gegooid om de dialoog te bewaren! Bidden met andere religieus is gewoon uitgesloten! Samen eten oké, maar een kerkdienst samen vieren is niet van God!
En dat doen al die oecumenische gemeenschappen wel en Paus Fransiscus doet er ook nog gezellig aan mee!

Al deze toestanden is het begin van nieuwe splitsingen binnen de kerk alleen maar door fouten profeten/slechte dienaren. Ze hebben dan wel dialoog met enkele mensen van andere religies, maar hun eigen kerk richtte ze ten gronde! Dat is geen vrede brengen, dat is Satan kussen!

Anoniem zei

Aan anoniem 7 juli 2014 08:41

Ik heb zeer sterk de indruk dat U een "troll", een internet-mol bent.
Een zeer goede kennis van de syntaxis, correct zetten van vele schrifttekens, een zeer goede woordenschat, zeer veel ritme en goede imitering van de gesproken taal, einige kruiding met pseudodialektische ornamenten en dan (dat was nu toch te doorzichtig) de schrijffout in "Franciscus".
1. De geldigheid van een sacrament hangt niet van de waardigheid van zijn toediener af; het kan daarentegen wel in zijn werking behinderd worden.
2. Het tal van priesters met kinderen is legio, vroeger niet zelden ook bij de pausen.
Een grote belasting voor de arme kinderen, uit deze verbindingen ontsproten, en niets om zich op te beroemen.
Bij biecht, oprecht berouw en boete en volkomen verzaak aan de schuldige bekoring en uitvoering kann alles vergeven worden.
Mij is een zondaar die zijn schuld bekend heeft en daar ook openlijk voor uitkomt liever als een schijnheilige die alles verzwijgt en uitzit.
Dat u in Vlaanderen alles slechter ziet worden, is ook fout.
Het kann na Roeach, Barzin, Danneels, vanGheluwe, Bonny enz. niet meer slechter worden- op dit moment groeit verborgen zeer veel traditionalistisch renouveau.
3. Syncretisme is inderdaad een grote fout.
Dat de Waarheid geofferd werd, is eveneens juist, maar niet om te kunnen dialogeren- het is het middel om de boze te laten zegevieren, en de dialoog is daarvoor alleen maar oogverblinding.
Omnia instaurare in Christo

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer