donderdag 24 juli 2014

"Nonnen zot van Tomorrowland"De fans van Tomorowland komen soms uit een wel héél onverwachte hoek. Niemand minder dan de nonnetjes van de Clarissenorde in Boom zijn helemaal in de ban van het festival. "We bidden dagen op voorhand al voor goed weer", klinkt het. De organisatie wil hen graag bedanken met een Tomorrowland-vlag en nodigt hen vanavond uit op het buurtfeest.

Voor de tien Clarissen die verblijven in het klooster in de Gasstraat, is Tomorrowland telkens een van de hoogtepunten van het jaar.

"We zijn Clarissen, maar we zijn zeker niet afgesloten van de wereld."

"De festivalgangers komen op mij over als één hechte familie."

"In onze gebeden vragen we dat alles goed zal verlopen qua veiligheid en qua weer."

Afgelopen zondag trok zuster Benedicte haar stoute schoenen aan en stuurde ze een mailtje naar de organisatie van het festival. Daarin vroeg ze of Tomorrowland misschien nog een vlag had voor de nonnetjes.

De Clarissen krijgen een vlag.

"We proberen zo veel mogelijk van het festival te volgen op tv of in de krant, maar we zijn er zelf nog nooit geweest. Stel je voor, wat zouden de nonnen uit de andere kloosters daarvan denken?" glimlacht zuster Benedicte.

Bron: HLN.BE

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-boom/nonnen-zot-van-tomorrowland-a1954036/De post-conciliaire bastaardkerk?

of domheid en wereldvreemdheid?
Het logo op de vlag van Tomorrowland:


 


Het Luciferiaanse 'alziend oog' van de Vrijmetselarij: 


 
Annuit cœptis

Novus Ordo Seclorum
De eigenaar van Tomorrowland:

Robert F.X. Sillerman van SFX Entertainment; één van de 400 rijkste Amerikanen
Tomorrowland 2014 - Sex, Drogen en Open Air

The Church of Love


En de Clarissen bidden maar voor goed weer... 

Vroeger bad men ter vergeving van de zonden, 
nu om te kunnen zondigen!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Decadente vertoning.
De naam 'cultuur' onwaardig.
Zij spotten met de Kerk en met de religieuzen.
De bejaarde, goede Zusters Clarissen laten zich misleiden.
Dit is een subtiele vorm van kerkvervolging waar 'iedereen eens hartelijk om zou moeten lachen'.
Er is werkelijk geen enkele reden waarom de Zusters Clarissen achter de vlag van Tomorrowland zouden moeten gaan staan, wanneer ze door een groep meisjes belachelijk gemaakt worden.

Anoniem zei

Hierbij het mail adres van de zusters in boom.
Waar men zijn verontwaardig kan laten horen.


zrs.clarissen.boom@skynet.be


Misschien krijgen wij een kijk in hun motivatie, hun gedachtegang,….

Anoniem zei


Mattheus 7,13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan;

14 Want de poort is eng; en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden.

Anoniem zei

Eindelijk eens wat kritiek op dat verdorven Sodom-festival dat zo wordt opgehemeld in de gewone media

Eindtijd christen zei

Uit de visioenen van Deborah Marasco - Manduria (Italië): 23 november 1994. Visioen van de hel. [...] De zielen zijn ondergedompeld in een stroom van lava, in een zee van lava. Het is verschrikkelijk! [...] Anderen zeiden tegen elkaar: 'Ach mochten mijn medezusters aanvoelen wat het betekent de geloften af te leggen maar er slechts oppervlakkig naar te leven. Vertrouwen stellen in de illusie gered te zijn, enkel en alleen omdat zij bruiden van Christus zijn!' [...]

Anoniem zei

Ja, dat is waar deze nonnen zijn zot, ze zijn zot geworden van de stilte!

En dat is door de grote fout van het verleden! Vele traden in kloosters in terwijl ze geen roeping hadden tot religieus leven. Met als gevolg dat vele religieuzen de weg kwijt zijn! Het is ook door religieuzen dat heel dat new-age en oosterse trend in kloosters is binnen gekomen, en daarop hebben dan leken die nog niet gevormd waren door God applaus voor gegeven, terwijl ze blindelings door valse profeten de weg van het ware leven werden afgedreven! En dan heb je bisschoppen die de kennis van de kerkelijke leer op een hoopje willen gooien omdat ze liever mee dansen op de zware pest in kerken.

Ze zouden beter deze pest uitroeien m.a.w. op tafel gaan kloppen, zodat kerken en kloosters terug gezonder worden! Want, als de kerk gezond is,kan er terug nieuw leven komen.

Ik begrijp niet dat ze in België en Nederland nog altijd niet door hebben, hoe dat het komt dat religieuzen gemeenschappen en kerken uitsterven! Heeft de Heer nu nog niet genoeg bewijzen gegeven wat hij van ons verwacht?

Je hebt alleen te kijken naar gemeenschappen die zich houden aan de kerkelijke leer, die o.a. nog een getijdenboek gebruiken, die de rozenkrans hebben omarmt, die niet vuil zijn om op hun knieën te gaan zitten voor het Tabernakel, enz.. en misschien wel het allerbelangrijkste die gezegend zijn met een Heilige Priester, waardoor de gemeenschap de sacramenten op een zuivere manier kunnen ontvangen! m.a.w. waar leken/religieuzen nog respect hebben voor de sacramenten en vooral ook voor het priesterschap!! Als heel het plaatje klopt dan dragen deze gemeenschappen heel veel vrucht, de anderen sterven uit.

In plaats van alles te vernieuwen, zouden ze beter op studiereis gaan naar vruchtbare gemeenschappen en dat ze daar eens goed gaan observeren hoe God in die gemeenschap spreekt! Als ze goed opletten zijn het gemeenschappen die heel veel respect hebben voor Jezus & Maria, de liturgie, voor de sacramenten en voor elkander, enz..

Als er iets ontbreekt, dan zie je aan de rank ( zoals deze nonnen en Tomorrowland ) dat het aan het uitsterven is. Er komen geen nieuwe vruchten meer aan! De bijbel is toch wel heel duidelijk in zijn parabels.

Het kleinste kind weet dat er niets kan groeien als de bron van "het ware geloof" op droog en vuil staat!

En dat is ook maar vanzelfsprekend. God zou wel zot zijn dat hij iets laat groeien waar ze met de waarheid van God de spot drijven!

Anoniem zei

Ik denk dat dit het juiste mail adres.


zrs.clarissen.boom@telenet.be

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer