zaterdag 12 juli 2014

De post-conciliaire bastaard-kerk in Limburg: "Geen eucharistieviering meer bij begrafenissen"

Het bisdom Hasselt schaft vanaf januari 2015 in heel Limburg de eucharistieviering bij begrafenissen af.

“Er zijn steeds minder priesters. In een gebedsviering kan ook de diaken of de opgeleide leek voorgaan” [Een leek mag niet voorgaan!], zegt woordvoerder Clem Van de Broek. “Zo krijgt de priester opnieuw tijd voor andere zaken.” [Welke 'andere zaken'?] In Hamont-Achel kregen inwoners deze week een huis-aan-huisfolder met meer informatie over de wijziging.

Bron: Het Belang van Limburg

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140711_01175125/geen-eucharistieviering-meer-bij-begrafenissen


Eerst was het een requiemmis, toen een mis, daarna een viering en nu een gebedsdienst...

De weg van de 'geleidelijkheid'!

Samen onderweg naar de hel!


CODEX IURIS CANONICI

Codex van het Canonieke recht

230 § 3 Waar de nood van de Kerk dit wenselijk maakt, kunnen bij gebrek aan bedienaren ook leken, al zijn zij geen lector of acoliet, sommige van hun taken waarnemen, namelijk de bediening van het woord uitoefenen, in liturgische gebeden voorgaan, het Doopsel toedienen en de heilige Communie uitreiken, volgens de voorschriften van het recht.


REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie

ARTIKEL 3 - Bijzondere vieringen die bij afwezigheid van een priester plaatsvinden

163 Alle priesters aan wie het priesterschap en de Eucharistie zijn toevertrouwd "voor" de anderen, dienen zich te herinneren dat zij de taak hebben alle gelovigen gelegenheid te bieden om te voldoen aan het voorschrift deel te nemen aan de mis op zondag. Van hun kant hebben de lekengelovigen het recht dat geen enkele priester, tenzij het werkelijk onmogelijk is, ooit weigert de mis ten behoeve van het volk te vieren ofwel dat deze mis door een andere priester wordt gevierd, als het volk anders niet kan voldoen aan het voorschrift om deel te nemen aan de mis op zondag en op andere vastgestelde dagen.

165 Bovendien zal er - bij afwezigheid van zowel een priester als een diaken - de voorkeur aan moeten worden gegeven dat verschillende taken onder meer gelovigen worden verdeeld, dan dat slechts één enkele lekengelovige de hele viering leidt. Het past echter nooit te zeggen dat een lekengelovige in de viering 'voorgaat' of de viering 'voorzit'.


CODEX IURIS CANONICI

Codex van het Canonieke recht

BOEK VI - SANCTIES IN DE KERK

1384 Wie naast de gevallen waarover in de canones 1378, een priesterlijke taak of een andere gewijde bediening op onwettige wijze uitoefent, kan met een rechtvaardige straf gestraft worden.Enkele kerngedachten:

1. Leken die 'voorgaan' in dergelijke 'schijn-missen' zijn automatisch geëxcommuniceerd.
2. Leken moeten van het priesterkoor wegblijven. Zij hebben daar niets verloren.
3. Leken kunnen vanop de eerste bank vooraan de rozenkrans en de litanieën bidden.
4. Het uiteindelijke plan van de vrijmetselarij is om een bastaard-kerk zonder priesters te creëren.
5. Doel is om zoveel mogelijk zielen de eeuwige verdoemenis binnen te leiden. 


Vagevuur:


Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar een zekere bestemming.

De zielen van de overledenen gaan naar de Hemel, het Vagevuur of de Hel. In één van deze drie bovennatuurlijke oorden wachten alle zielen op de ‘Jongste Dag’ wanneer zij met hun verrezen lichamen verenigd zullen worden.

De zielen in het vagevuur zijn van de eeuwige verdoemenis gered maar moeten nog van hun onvolkomenheden worden gezuiverd om Gods licht te kunnen verdragen.

Door gebed en offer helpen de levenden de overledenen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God.

Omdat de eucharistie geacht werd het meest effectieve middel voor dit doel te zijn, de ondersteuning van het louteringsproces van de zielen in het vagevuur, ontstond het gebruik om meerdere missen voor de zielen in het vagevuur op te dragen.

Iedere mis werd en wordt gedaan voor één zogeheten misintentie, bijvoorbeeld het zielenheil van een gelovige.

De begrafenismis is de eerste mis voor het zieleheil van de overledene.

De priester besprenkelt het lichaam met wijwater en bewierookt het lichaam van de overledene.

De priester wijdt ook de grond op het kerkhof waarin de overledene zal worden begraven.

De Katholieke Leer stelt dus dat het opdragen van een requiemmis het verblijf van geredde zielen in het vagevuur zal bekorten.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer