maandag 30 juni 2014

Ter herinnering aan Mieke Van Hecke: "Katholiek onderwijs wil geen voorlichtingslessen door Pro Vita"

Het katholieke onderwijsnet kant zich tegen Pro Vita, de ultrakatholieke vzw die tegen abortus en anticonceptie strijdt. "Wij hebben een eigen voorlichtingsaanbod", benadrukt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

In heel wat stads- en gemeentescholen staan blijkbaar voorlichtingslessen van Pro Vita op het programma. Hoeveel scholen in het katholieke net gebruikmaken van hun diensten, is onduidelijk. "Maar het zou me verwonderen als het er veel zijn", zegt Van Hecke. "Ik ga dat nu wel uitzoeken. Ons net heeft zijn eigen aanbod van voorlichtingslessen en die zijn gebaseerd op onder andere het aanbod van Sensoa en van de visie van ons net."

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1665235/2013/07/08/Katholiek-onderwijs-wil-geen-voorlichtingslessen-door-Pro-Vita.dhtmlReactie van Mieke Van Hecke op alle bezorgde schrijvers

Met veel aandacht heb ik kennis genomen van de inhoud van uw reacties op mijn quote over Pro Vita  in een recent artikel in de krant ‘De Morgen’.  Mijn, door de journaliste, gevraagde opgenomen reactie in de krant was een beperkte weergave van mijn tussenkomst zonder weinig nuances.

Het VSKO wil vandaag samen met haar instellingen onderwijs aanbieden geïnspireerd en geworteld in de evangelische boodschap.  Het is onze uitdrukkelijke opdracht dit ‘visioen’ te hertalen naar de concrete context van onze onderwijsinstellingen, die een weerspiegeling zijn van de samenleving. Dit betekent dat we vanuit onze  christelijke identiteit niet alleen onze gelovige antwoorden aanbieden op existentiële levensvragen, maar ook kennis geven van de andere grote levensbeschouwelijke en filosofische stromingen, die aanwezig zijn in onze maatschappij. We nodigen onze jongeren uit om in dialoog te gaan, om kritisch te reflecteren en een eigen keuze te maken, die zin geeft aan hun leven.

Op diezelfde wijze hebben we rond het thema ‘relationele vorming en seksuele voorlichting’ een visietekst  opgesteld zowel voor het lager als voor het secundair onderwijs. Ik kan enkel betreuren en vaststellen dat u bent overgegaan tot oordelen en vooral te veroordelen zonder ook maar één vraag te hebben gesteld tot inzage van deze teksten. U vindt onze desbetreffende visietekst op de link naar onze website hierna:

http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1599,3189122&_dad=portal&_schema=PORTAL

Bron: Katholieke leken nemen het woord

Link:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/07/reactie-van-mieke-van-hecke-op-alle-bezorgde-schrijvers.htmlEnkele bedenkingen bij de “visietekst” van het VSKO over “relationele en seksuele vorming”

+ Seksuele en relationele vorming wordt uitdrukkelijk in verband gebracht met het christelijke geloof.
+ De visietekst gaat uit van een personalistisch mensbeeld.
+ Liefde, trouw en duurzaamheid worden als ideaal naar voren geschoven.

- De visietekst bevat heel wat goede elementen maar is bijzonder vaag waardoor ze ruimte laat om daar gelijk welke invulling aan te geven.


Bron: Katholieke leken nemen het woord

Link:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/08/bedenkingen-bij-de-visietekst-van-het-vsko-over-relationele-en-seksuele-vorming.html

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer