vrijdag 13 juni 2014

Jean-Pierre Delville, de 'bisschop' van Luik, stelt voor om de kerk van het Heilig Hart en Onze-Lieve-vrouw van Lourdes in de Luikse wijk Cointe om te dopen tot een vredesbasiliek - Anathema sit!

Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, stelt voor om de kerk van het Heilig Hart en Onze-Lieve-vrouw van Lourdes in de Luikse wijk Cointe om te dopen tot een vredesbasiliek. De kerk, die door de Luikenaars (onterecht) 'la basilique du Sacré Coeur' wordt genoemd, ligt op een heuvel van waarop ze met haar hoogte 75 meter neerkijkt op de stad [Het Heilig Hart is blijkbaar een doorn in het oog van deze apostaat.]. De bisschop formuleert het voorstel naar aanleiding van de herdenking op 4 augustus van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarop heel wat leiders van de in de oorlog betrokken landen aanwezig zullen zijn. De dag voor de herdenking, op 3 augustus, gaat mgr. Delville voor in een eucharistieviering samen met mgr. Stephan Ackermann, de bisschop van Trier [Ook nog zo een ketter!].

De basiliek uit 1936 behoort met de er vlakbij gelegen toren tot het 'Mémorial Interallié' van Cointe, waarmee ze een religieus en burgerlijk gedenkteken voor de slachtoffers van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog vormt [De kerk is religieus, de toren is burgerlijk.]. Het memoriaal bevat de herdenkingsmonumenten van Italië, Frankrijk, Roemenië, Spanje, Groot-Brittannië, Polen en Rusland. Mgr. Jean-Pierre Delville zou het een bijzonder symbolisch gebaar vinden als er ook een herdenkingsmonument komt voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland en Oostenrijk, ook al omdat de provincie Luik het Duitstalige Eupen, Malmédy, St-Vith en Waremme omvat waarvan de inwoners in die tijd Duitser waren. Zo zouden alle betrokkenen hun symbool van vrede en verzoening krijgen.

Volgens de Luikse bisschop ligt het project in het verlengde van de oorspronkelijke intentie van het monument. Zo bevat het altaar van de basiliek de inscriptie 'Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra, miserere nobis' (Hart van Jezus, onze vrede en verzoening, ontferm U over ons). Het centrale glasraam bevat de tekst: 'Sacré Coeur, prince de Paix' (Heilig Hart, prins van de Vrede). Na de restauratie kan de basiliek een centrum voor vredesanimatie worden, met permanente en gelegenheidstentoonstellingen, een conferentiecentrum en interactieve documenten die toegankelijk zijn voor jongeren [Typisch 'kerkelijke' activiteiten.]. Er zouden dan ook gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de vrede kunnen plaatsvinden [Geen eucharistievieringen meer natuurlijk.]. De nabijheid van het nieuwe station van Guillemins maakt het monument bovendien makkelijk toegankelijk en als de site permanent geopend zou zijn, wordt ze uiteraard ook veel aantrekkelijker voor het publiek [Er komt inderdaad geen hond!]. Volgens het bisdom Luik kan het project alvast op grote sympathie rekenen van plaatselijke politici [PS], ook al omdat het een tweede leven kan geven aan dit in menig opzicht merkwaardig stuk patrimonium.

Bron: Kerknet

Wij zijn het er natuurlijk niet mee eens.

"Vredesbasiliek" klinkt zo Katholiek.

Maak er meteen een 'tempel van de vrede' van!

Klinkt veel beter in die vrijmetselaarsoren! 

Ik denk dat het vrij duidelijk is vanwaar de wind waait daar in Luik.

Waarom zijn onze bisschoppen toch zulke dweilen?

Psa 22:16 Dan komen honden om mij heen. Een bende boosdoeners houdt mij omlegerd. Ze doorboren mijn handen en voeten. 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ongelooflijk, weeral een belediging aan het hart van Jezus en Maria, en dat is dan de bisschop van Luik! Dat beloofd voor de toekomst. Dat zijn nu toch geen herders meer van de kerk hé.. En volgens mij zijn dat ook geen roepingen van God maar van de Duivel. Geroepen door de duivel om onze mooie kerk en leer kapot te maken. Best wel beangstigend om al die wantoestanden te zien opleven, wat trouwens nog meer en meer afbraak van kerken en kloosters teweeg brengt. Wat is de liefde voor God klein en eigenliefde groot bij deze mensen!

Anoniem zei

Alweer een mooie gelegenheid om hopen belastinggeld te verkwanselen aan een debiel project, waar niemand in geinteresseerd is.

Maar dit keer kan men er een Kerk mee sluiten.

Als ik het track record van beschermde monumenten in het Luikse bekijk, zal de buldozer toevallig, per ongeluk, op een zaterdagnacht zijn graafbak zo heel voorzichtig tegen die kerk laten leunen, tot de kerk invalt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer