woensdag 4 juni 2014

Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren stelt rapport 2012-2013 en nieuwe preventiebrochure voor:

Blijkbaar is, buiten een paar bisschoppen, niemand nog geïnteresseerd in de misbruikschandalen binnen de Kerk in Vlaanderen... De verbetenheid waarmee de Vlaamse bisschoppen het probleem te lijf gaan, begint masochistische trekjes te vertonen... Maar, nog steeds geen algemene cijfers, nog steeds geen overzicht van wat er eigenlijk gebeurd is, nog steeds is het niet duidelijk wat er allemaal van aan is. Nog steeds worden er geen oorzaken benoemd. Nog steeds worden er geen verantwoordelijkheden vastgesteld en verantwoordelijken aangeduid. Nog steeds géén antwoord op de vraag hoe dit allemaal is kunnen gebeuren...

Op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat in Brussel, is vanmiddag in aanwezigheid van de bisschoppen referent mgr. Johan Bonny en mgr. Guy Harpigny het rapport 2012-2013 over de werking van de tien contactpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk voorgesteld. Tegelijk werd de pas verschenen brochure ‘Van taboe naar preventie. Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren’ toegelicht.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=123505


Ter vergelijking:

Al 500 meldingen van misbruik door Jimmy Savile

Het schandaal rond de voormalige BBC-presentator Jimmy Savile blijft uitbreiden. Minstens 500 mensen zouden al aangegeven hebben dat ze als kind misbruikt werden door de presentator. Dat meldt de National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Savile wordt ervan verdacht gedurende vijftig jaar honderden mensen te hebben aangerand of verkracht.

Savile, die in de jaren 1970 en 1980 zijn hoogdagen kende, was onder meer de presentator van het programma "Top of the pops". In 2011 stierf hij op 84-jarige leeftijd, een jaar voor zijn misdaden openbaar bekend raakten.

Hij wordt ervan verdacht gedurende vijftig jaar honderden mensen te hebben aangerand of verkracht. Savile verkrachtte en randde zijn slachtoffers onder meer aan in de gebouwen van de Britse openbare omroep BBC maar ook in scholen en in ziekenhuizen.

De voormalige presentator zou ook patiënten hebben misbruikt in een Britse psychiatrisch ziekenhuis.

De National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), de Britse organisatie voor kinderbescherming, zou ondertussen al zo'n 500 meldingen hebben gekregen van die mensen die als kind misbruikt zouden zijn door Savile.

De vroegste incident zou teruggaan tot het midden van de jaren 40, het meest recente zou plaatsgevonden hebben in 2007. De meeste kinderen die Savile misbruikt zou hebben. De meeste van de vermeende slachtoffers waren tussen 13 en 15 jaar, het jongste kind zou twee jaar geweest zijn.

Bron: De Redactie

Link:

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/20140602-misbruik-Jimmy-Savile


Dit ene BBC-geval is waarschijnlijk erger dan het gehele binnenkerkelijk misbruik in Vlaanderen. Toch besteden de media er nauwelijks aandacht aan...

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Wanneer we over 500 slachtoffers in het Savile schandaal praten, zijn dat 500 serieuze getuigen. Zo kunnen slachtoffers de schilderijen aan de muur van de kamer waar ze verkracht zijn beschrijven, en wanneer de politie het familie album nakijkt, klopt de foto met de beschrijving van het huis door het slachtoffer en dat vermenigvuldigd met 500.

Anoniem zei

Knowl View School in Rochdale, Groot-Brittannië.

Een kostschool voor geesteszwakke jongens. In 1969 geopend en in 1995 gesloten. Verschillende rapporten naar vermeend misbruik onderdrukt door allerlei autoriteiten; de gemeente, het inspectoraat, de politie enz. In de nasleep van het Savile schandaal komen de originele rapporteurs opnieuw naar voor. Advocaten voor de slachtoffers (tot nu toe 2) hebben nu al 21 verdachten tegen wie zeer bezwarend bewijsmateriaal bestaat.

Die jongensschool is het best te beschrijven als een bordeel voor pedofielen. (Is het politiek correct te stellen dat dit homo-seksuele pedofielen zijn?)

http://www.bbc.co.uk/news/uk-27687351

In vergelijking met Groot-Brittannië zijn de pedofilie schandalen in België maar klein bier, waarschijnlijk omdat de pedofilieschandalen in Groot-Brittannië aangepakt worden, terwijl ze er in België maar over praten en zelfs indien ze de handen uit de mouwen wilden trekken, was het maar om met de verjaring van de misdaad te haspelen.

Anoniem zei

Zolang men in België de verjaring van kindermisbruik niet afschaft zal er nooit iets kunnen verbeteren. Tegen de tijd dat het slachtoffer, zijn/haar leven na veel psychotherapie voldoende opgebouwd heeft, om een kruisverhoor te kunnen weerstaan, is het misdrijf allang verjaard. De politici in België spelen zeker dat een pedofiel nooit of te nooit veroordeeld kan worden. Ironisch bijna dat de enigste vermeende pedofiel in België, Marc Dutroux, voor alles en nog wat veroordeeld is, maar niet voor pedofilie. Tot op zijn proces kon de politie het niet laten over autodiefstal te leuteren en een verkrachting in Hongarije. Die andere beroemde pedofiel, Vangheluwe hebben ze laten weglopen, of liever, verbannen, maar mag toch van zijn staatspensioen genieten, van... Hoeveel krijgt hij ook weer?

Wanneer ga die Prinsen van de Kerk hun bek eens opentrekken en hun aanklagers met de vraag confronteren: “Pedofilie mag, of niet soms?”

Maar de Prinsen van de Kerk hebben aan pedofilie een stok waarmee ze de Kerk kunnen slaan. Huichelaars. Door naar de “be-all and end-all” van alle pedofilie in een donker hoekje in de Kerk te zoeken waar er ongetwijfeld wel een paar pedofielen zullen rondlopen, worden de grote schandalen genegeerd. Zo vindt 90% van alle pedofilie plaats in de huiskring, door familie en vrienden. Het institutioneel (buiten-kerkelijk) misbruik, (scholen, ziekenhuizen, sportclubs, enz) wordt ook genegeerd.

Anoniem zei

Herman Cosijns de kapelaan van de Paus in burgerpak.
Waarom willen onze priesters zich niet zichtbaar in de maatschappij staan.

Anoniem zei

(Deel 1)
Deze foto en de kerknet-tekst tonen de ganse schijnheiligheid en oneerlijkheid der kerk in Belgiê betr. het kindermisbruik.
Vooraan Johan Bonny, de vriend en direkte overste van Jef Barzin, 1985 actief bij een ondersteuningsinitiatief voor de interessen der pedofielen (let wel: de daders, niet de slachtoffers!)
(Barzin was de katholieke vertegenwoordiger van de groep, geleid door een calvinistische dominee uit Nederland, in Brussel gedetacheerd); in een grote annonce werd reklaam gemaakt in Kerk&Leven (destijds 630 000 exemplaren, dat is nog veel meer als bij Savile); ondertussen werd Barzin nog tot deken gepromoveerd van "Antwerpen-Noord", ook nog "Warm Noord" genoemd (nomen est omen); Barzin is nu ook nog verantwoordelijk voor de scholen- hier wird de geitebok tot tuinier benoemd!
Schande +++!
Naast hem Herman Cosijns, zeer lang deken van Laken, en in de pastoraal van nederlandstalig Brussel goed bekend; zijn navolger, notabene wonend aan het Kardinaal-Cardijn-plantsoen achter de OLV-kerk van Laken, is Guido Vandeperre, tot voor kort proost van de IJD en dan daar opeens verdwenen na het opduiken van foto's die met de Eucharistische Aanbidding bij de Wereldjongerendagen in Madrid niets te maken hadden.
Bij navraag werden de monden toegeklemd.

Dat is nu de preventie van de bastaardkerk alhier:
- Alles doodzwijgen, geen transparentie, alles vergeten, her en der een paar centjes uitdelen als zwijggeld
- Van de door AB Léonard aangestipte selektie van het kerkelijk personeel is geen sprake: de effektieven zijn ondertussen zo klein dat iedere maboele tist genomen wordt (de rekruteringsoproepen op kerknet voor diakens spreken boekdelen; het debakel van de CPRL ligt ook nog fris in het geheugen)(CPRL: Centrum voor Priesterkandidaten op rijpere Leeftijd- 1985 opgericht, snel zwaar gehomofiliseerd, na schandalen en veel ophef halsoverkop gesloten in 1999; M. Gesquiere, de roze deken van Kortrijk, chef van de "roze dekenij", stierf door zelfdoding in 2011)
-Epuratie (Zuivering) nul; de term komt overigens v. Paus Benedictus XVI persoonlijk.
- Wat catechismus en de kerkelijke leer betreft: vergeet het maar.
De Thomas-affaire en de liturgie met de eend Kwak hebben de laatste illusies hierover genomen.
Conclusie: de boel toemaken!

Anoniem zei

(Deel 2)
Over de ganse voorgeschiedenis wordt geen woord gezegd.
Inderdaad gaan de oorsprongen van deze opeens massaal uitgebroken pedofiele pest terug op modernistische en zeer ongoede tendensen bij de westvlaamse en aartsbisscoppelijk-leuvense clerus op het einde der jaren 50 terug; dezelfde namen vinden we terug in 1966-1967 aan de univ. Leuven, in het bijzonder bij de catechese-specialisten, in het centrum van Westvlaanderen, in het seminarie van Brugge.
De totale leegloop van de seminaries en ordehuizen was de gedroomde gelegenheid om homofilie welig te laten tieren, om de facto de antichrist te promoten in daden, om in woorden deze vuiligheid massief te verspreiden.
Wanneer Jef Barzin dan zegt dat men begrip moet hebben voor de toenmalige tijdsgeest (hij was notabene 35 jaar!), dan schijnt hij dan toch op die middeloude leeftijd goed en kwaad niet onderscheiden te kunnen- wat ieder eerstecommuniekind met 7 jaar wel kann, en de Hl. Theresa von Lisieux met 4 jaar al kon.

De Roeach-affaire in 1995-1999 toont hetzelfde- een geweldige pedofiele indoctrinatie via pedofiel getinte godsdienstboeken (30 000 exemplaren, drie jaar lang in gebruik); ook hier wweer het stramien: zeer lang ophemelen van deze bureaudaders-Jef Bulckens is er het beste voorbeeld van, in 2004 nog groot gevierd, tot voor kort nog actief als "pastor" met voorliefde voor kindervriendelijke en gezinsvieringen in Heverflle en Kessel-Lo.
Overigens alles gweten en gedekt door de kerkelijke overheden.
En dan het seminarie van Brugge waar in 2012 de seminarist VO opeens op de internetsite www.gayromeo.be opdook en dan in alle stilte buitengesmeten wird (dit wat betreft "selectie").
En dan natuurlijk het geval Eric Dejaeger met zijn massaal kindermisbruik in Baker Lake en dan later in Igloolik (daar komt zelfs een eskimohond in het spel- nog sztraffer als bij Savile) en dan het 16-jarige onderduiken in de villa van de Paters Oblaten in Blanden (schuins tegenover hun deur hebben ze dan later een kapelletje gezet); enz., enz.

De beste preventie is de ganse boel te sluiten en al deze bietekwieten buiten te stampen.
Dit is een gevaarlijke bende gemene misdadigers.

Overigens: voor een paar dagen zocht ik op THOMAS naar VanGheluwe: direkt kwam als antwoord 6x iets met "Mieke van Hecke"- surrealistisch en terzeldertijd zeer typisch voor de bastaardkerk.
Wat een beerput- en inderdaad zitten er over het VSKO en kerknet vele politici middenin.


Anoniem zei

Deze Foto toont uitstekend de tweeslachtige gevoelens van de "vlaamse kerk" tov. het kindermisbruik:
enerzijds druist deze pedofiele pest lijnrecht tegen Jezus Christus en de Hl. Kerk in en is Vlaanderen de spijtige eenzame koploper in Westeuropa: dit reusachtig schndaal hangt als een molensteen om de hals van de vlaamse bastaardkerk en verhindert ieder herbegin vooraleer de ganse beerput leeggepompt is.
En anderzijds is er zeer weinig lust en inzet om met de opruimingsacties te beginnen: tevelen ook aan de top zitten tot over hun oren mme verstrikt in deze poel, om te beginnen Godfried die van niets weet, de pulains van RogervG, zijn seminarie, de spitsen van het kerkelijk establishment en natuurlijk de leuvense bende, waar in het instituut voor catechese deze stront uitgevonden werd.
Op de foto tel ik 27 toehoorders, daarbij de redevoerder en de fotograaf vanvoor: maakt 29 personen, waarvan er 4 foto's en film maken.
Echt typisch voor de hedendaagse vlaamse kerk: veel meer met zichzelf bezig als met de redding der zielen der gelovigen.
Dat is geen ecclesia militans, hoogstens photographicans- geen christelijke soldaten maar een kaartersclub bij een uitstapje.
Het is overigens een schande dat na de aankondiging van deze voordracht op kerknet van de ca. 3000 personen die in het kerkelijk raam werken en met jeugd bezig zijn (ijd, chiro, onderwijs, ksa, de vicariaten en bisdommen en dekenijen) er zoweinig mensen opgedoken zijn: 99,5 % van de personen die eten van de vleespotten der kerk zijn afwezend- kortom: interesse nul.
Dat is ook de reden waarom deze handleiding tot niets zal voeren: bedrukt papier en effect: nul.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer