vrijdag 6 juni 2014

De anti-catechese van 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, en hoe ze de Heilige Schrift vervalsen...

Dit is géén citaat van Christus, maar Christus die Hosea citeert:

Mat 9:13  Gaat, en leert wat het zeggen wil: "Barmhartigheid wil Ik, en geen offerande." Ik ben niet gekomen, om de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen.


"Barmhartigheid wil ik en geen offerande." Dit is een citaat van Hosea.

Jezus treedt op tegen de tempel. In de tempel kon je alleen je belasting en de offerdieren betalen met een Tyrische munt omdat daar de beeltenis van de keizer niet op stond. Jezus treedt niet op tegen een uitwas maar tegen de tempel.

Christus wil weldegelijk offers! Géén offerdieren, maar daden van barmhartigheid van mensen!

'Thomas' liegt dus.

1 opmerking:

Anoniem zei

Die Christus op dat kruis in de illustratie laat ook aan de wensen over. Het is erg genoeg wanneer men weigert kruiswonden te tonen, maar om de armen en benen helemaal weg te laten, en een figuur te tonen die amper op een mens lijkt is hallucinant.

En het citaat uit Matt 9; 13 is ingekort.

Het volledige bijbel citaat is:

Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil: “Barmhartigheid wil Ik en geen offer. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

De context is dat Jezus aan het eten was en de tollenaars en zondaars kwamen met Hem mee-eten. De farizeeën, zoals gewoonlijk, stonden toe te kijken, en hadden er moeite mee, en vroegen de apostelen waarom hun meester met tollenaars en zondaars eet. Jezus antwoordt hen dat gezonde mensen niet naar de dokter moeten, alleen de zieken.

En Jezus trekt dan rond; geneest allerlei ziektes, blinden, doven, stommen, en wekt de dochter van een Romeinse heerser op uit de doden en verkondigde het Woord van God. De menigte wordt dol en het begon uit de hand te lopen. “Schapen zonder Herder” (vers 36)

In vers 37 zegt Jezus:

37. ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

___

Laten we daarom voor priesterroepingen bidden, en de bekering van de bisschoppen.

En Thomas, die lui zijn anathema.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer