vrijdag 9 mei 2014

'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, over... 'Aardemannetjes'... en "Schrijf een briefje aan je eigen god..."

Impuls voor kleuteronderwijs en eerste graad lager onderwijs


Link:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/aardemannetjes/CITATEN:

"Kabouters zijn gekend als helpers en beschermers van de natuur." [Hoezo?]

"De ideale gasten in een les over aarde." [Kabouters bestaan niet!]

"Kabouters vinden dat aarde een echt geschenk is. Daarom hebben ze er veel respect voor." [Wat een complete nonsens!]

Een les godsdienst? Neen!

Sleuteltaal:
  • aarde
  • respect
  • zorg dragen voor de aarde
  • Moeder aarde [!!!]
De les godsdienst wordt misbruikt om het heidendom te promoten!


De Thomas-waanzin gaat verder:

"Kinderen weten dat gelovige mensen de aarde beschouwen als Gods schepping" [Hoe zouden ze dat weten?]

"De natuur ervaren als niet door mensenhanden gemaakt." [Lachwekkend! Neen, de mens heeft de natuur zélf gemaakt! Wie verzint dit?]

"Jezus’ geloof in Gods scheppende zorg voor de natuur lezen in Mt. 6, 26-30" [Hier mag Jezus nog eens opdraven.]


Uit de Heilige Schrift:

Mat 6:26  Ziet de vogels in de lucht; ze zaaien noch maaien, en verzamelen niet in schuren; en toch voedt ze uw hemelse Vader.
Mat 6:27  Zijt gij niet meer waard dan zij? En wie van u kan door zijn tobben een el toevoegen aan zijn levensweg?
Mat 6:28  En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze groeien; ze werken niet, en spinnen niet.
Mat 6:29  En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze.
Mat 6:30  Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?


Wat 'Thomas' natuurlijk hoort is: "Zijt gij niet meer waard dan zij?" [Antropocentrisme.]

En dan de cruciale zin:

"Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?"

Thomas insinueert dat God de mens nog beter zal kleden dan het kruid op het veld. "Hoeveel te meer dan u."

Maar, wij interpreteren het als volgt: God werpt dat prachtige kruid in de oven, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?"

'Thomas' zal het hier waarschijnlijk niet mee eens zijn.De Thomas-waanzin gaat verder:

"De vraagjes bij ‘Wereld’ en bij ‘God’ kunnen door elkaar gehaald worden." [Dat zal wel.]

"Aarde voelen: Wij zijn aardemannetjes." [Hallucinant!]

"Sommige mensen zorgen niet voor de aarde. Sommige mensen maken de aarde kapot. Dat zorgt voor veel verdriet van al wie van de natuur houdt." [Stem groen!]

"De Indianen zeggen dat de aarde zoals een moeder, een mama voor hen is. Ze noemen haar Moeder Aarde. Waarom zouden ze dat zeggen?" [Ja, waarom? De vraagt is eerder: "Waarom zegt 'Thomas' dit?" Antwoord: "Omdat het heidenen zijn!"]

"Omdat de aarde zo goed voor ons zorgt, wat doet de aarde voor ons?" [De aarde doet helemaal niets voor ons! God wordt door de aarde vervangen. De aarde wordt god!]

"Jezus vertelt ons dat de aarde voor ons zorgt." [De aarde voor ons zorgt? Wat een leugens!]

"...en toch voedt ze uw hemelse Vader."


De Thomas-waanzin gaat verder:

"Lees of vertel de aangepaste versie van Mt. 6, 26-30." [De AANGEPASTE versie?]

"Welke dingen in de natuur maken Jezus blij?" [Jezus wordt niet 'blij' van de natuur.]
"Zeg een voor een waar je dankbaar voor bent (aan de aarde, aan God, aan je eigen god...; geef de briefjes aan de aarde (stop ze onder de grond)."

...aan je eigen god... ?????

...geef de briefjes aan de aarde (stop ze onder de grond). ???


HEIDENDOM! ZE MAKEN HEIDENEN VAN ONZE KINDEREN!!!!

ZIE DAAR DE RELIGIE VAN DE ANTICHRIST!!!

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Vanaf komend schooljaar is de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs eenvoudiger gemaakt. Men kan anciënniteit meenemen. Toen ik het hoorde overwoog ik om alsnog godsdienstleraar te worden. Maar als ik dan zie welke onzin die godsdienstleraars moeten uitkramen, niet door eigen keuze, maar omdat het ministerie dat zo voorschrijft, dan ontgaat mij iedere zin om mee te draaien in die molen. Het zou beter zijn om in dat geval géén godsdienstonderwijs meer te geven op school. Ouders hoeven hun kinderen dan niet meer te laten hersenspoelen met behulp van een heidens, ketters leerplan.

Anoniem zei

Dat is een prachtige analyse. Nagel op de kop, woord voor woord.

De link naar “Zin in Sport” toont goed dat het een satanische sadistische sekte is. Ik zie onder andere dat de “The Hunger Games” in het godsdienstonderricht op het Vlaams katholiek onderwijs opgenomen is.

Ik zou dat kunnen analyseren, maar het is te verschrikkelijk voor woorden.

“vredelievend België” Ha! Ga ze dat maar vertellen in een oorlogsgebied waar de NAVO actief is, en na een school gebombardeerd te hebben, geef de familie van het slachtoffers een schoendoos met de stukjes die ze van de kinderen teruggevonden hebben, en vertel hen maar dat het een “vredelievende” bom was. Indien met dat letterlijk in realiteit zou doen, zou je nog niet aan het sadistisch niveau van “The Hunger Games” komen. Dat bombardement heeft die kinderen tenminste snel en waarschijnlijk pijnloos gedood. In ‘The Hunger Games’ worden de kinderen eerst psychisch en fysisch gemarteld eer ze elkaar doden. Diegenen die dat verzonnen hebben hebben zelf psychiatrische hulp nodig – Spielberg onder andere.

Anoniem zei

Over welke Thomas gaat het?

De Ongelovige Thomas geloofde eerst niet, maar later wel. Die zijn het dus niet.

Het kan onmogelijkerwijs over Thomas van Aquino gaan, want die sprak over andere dingen.

Thomas More?

Thomas de Locomotief?

Thomas Cook het reisbureau?

Ik ben niet zeker.

Anoniem zei

Arme kinderen. Mogen eerst niet geboren worden. Wanneer ze toch geboren worden, worden ze met dergelijk godsdienst onderricht gemarteld, mogen God niet leren kennen, houden er alleen een haat voor de Kerk aan over, en mogen zichzelf dan laten euthanaseren.

Anoniem zei

Ik heb mijn zoontje van een katholieke school naar een privéschool overgeplaatst, omdat het academisch niveau van de katholieke school aan de wensen over liet. Het levert mij wel problemen dat ik nu alternatieven moet vinden voor zijn eerste communie en vormsel catechese.

Maar,

Sinds de katholieke school hem niet meer met pseudo-godsdienst kan indoctrineren, en er in de privéschool geen enkele soort godsdienst een plaats vindt, vindt hij het nu niet meer zo on-cool naar de mis te gaan. Maar hij heeft nooit een hoog gedacht gehad van de nieuwe mis, hij is veel meer in de Latijnse Mis geïnteresseerd.

Een paar bedenkingen hier;

In de katholieke school leerde ze hem de Kerk te haten omdat het godsdienstonderricht niet over God ging, maar over liefde, vrede, gerechtigheid, milieu, islam, waterpompen, fair trade en andere onzin die zwaar door satanische sadisten geïnspireerd is. Vanaf het moment men daar niet meer aan blootgesteld wordt, kan het Geloof binnen.

In de nieuwe mis leerde ze hem de Kerk te haten omdat het niet over God gaat maar over ... herhaal de zin hierboven ... en al dat op en af gedraaf van en naar het altaar, de lezenaar, door Jan en Alleman maakt iedereen duizelig ... gitaren, vals zingen, drums. De nieuwe mis is een amateuristische vaudeville van deplorabele kwaliteit, indien het theater zou zijn. Maar aangezien het een mis is, is het een blasfemische vaudeville van deplorabele kwaliteit.

In de Latijnse Mis is er een missaal dat woord voor woord gevolgd wordt. Er bestaan vele boekjes die mooi uitleggen wat de gebeden betekenen, waarom de priester links of rechts aan het altaar staat, enz. Handig voor een kind. (En volwassene) Een kind vindt het fascinerend dat te volgen. Een kind beseft dat inhoudelijk een mis meer diepgang heeft dan hij mogelijkerwijs kan weten, maar het kind is gerustgesteld dat hij op zijn niveau de mis kan volgen – en dat de Latijnse Mis te volgen is.

Omdat het over God gaat, is er iets/iemand waarin men kan geloven. Omdat het over heiligen gaat, zijn er echte mensen naar wiens voorbeeld men kan leven. Daar ontstaat ‘liefde’ voor de Kerk, bv. liefde voor de Vader en Moeder van God, want zij zijn ook mijn vader en moeder. Er is iemand die we lief kunnen hebben. Daar ontstaat vreugde omdat er iets is waar men blij voor kan zijn. Niet zoals de vreugde van Bergoglio. Indien God en de heiligen weg-gedacht worden, is er noch geloof, noch liefde, noch vreugde, omdat er niets is waarin geloofd kan worden, of waarvoor liefde en vreugde kunnen bestaan.

Helaas voor de Kerk is de Latijnse Mis nog de enigste plaats waar dat wel kan. En indien dit voor een kind werkt (mijn zoontje in mijn geval) dan zal het wel waar zijn, want kinderen zijn de beste egocentrische critici die je zal vinden. Die zeggen zonder scrupules recht in je gezicht wat ze van nature denken. “Van nature”; geen politiek correcte mening, geen geïndoctrineerde mening, geen comme-il-faut soort mening. Als een kind de Latijnse Mis goed vindt en de nieuwe mis quatsch, zal het wel zo zijn.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 08:16,

Om het nog erger te maken, het leerplan wordt niet door het ministerie opgesteld, maar de door de bisschoppen...

The Guardian Angel zei

Dit hele circus wordt mede mogelijk gemaakt door de bisschoppen.

Johan Bonny en Luc Van Looy zijn nu dé grote schuldigen...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:47,

Ze bedoelen inderdaad Thomas van Aquino.

Dit is natuurlijk cynisch bedoeld.

Ze noemen de site naar hem die ze het meest haten!

The Guardian Angel zei

Op de website 'Thomas' van de KUL worden de leerstellingen van Thomas van Aquino natuurlijk 180° verdraaid!

Anoniem zei

Beste anoniem 12.47

Thomas is een letterwoord en staat voor (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking)

The Guardian Angel zei

Ja, ja...

Anoniem zei

Ik dacht THOMAS een acroniem was voor iets dat ik voor redenen van goed fatsoen beter niet herhaal.

Anoniem zei

Wanneer men objectief de internetsite van Thomas bekijkt, ziet men direct (en voelt men het nog veel meer) dat er hier iets niet pluis is.
Steeds dezelfde woordhulzen, het verstoppen van de verantwoordelijke uitgevers, het sedert 1972 onveranderde gelul over armoede, sociale onrechtvaardigheid (waar hun politieke partij toch sedert Meer als 100 jaar continu aan het bewind is), over de "liefde" waarbij ze hoogstwaarschijnlijk de eros met de charis verwisselen en tussen kinderen, mannen en vrouwen ook niet goed onderscheiden, en anderzijds alle brandende problemen van de kerk in Vlaanderen NIET behandelen.
Daar zijn inderdaad de bisschoppen schuldig;
de Augiasstal van de theologische fakulteit in Leuven wird overigens na het Roeachschandaal nooit gereinigd, ook niet na de weggang van Danneels;
het zijn nog altijd dezelfde tisten die daar rondlopen en hun gift op het vlaamse volk loslaten.
Het is ronduit duivels- en het wordt door de spitsen getolereerd.
Overigens zijn ze in Leuven altijd bijzonder fier op hun omgang met St. Thomas van Aquino geweest; over de Hl. Robertus Bellarminus SI zijn ze veel minder opgetogen, hoewel die daar zeer lang professor was- teveel kerkelijke Dobermannpinscher waarschijnlijk.
En van de Hl. Bonaventura moeten ze helemaal niets hebben, te veel kerkelijke gehoorzaamheid, hermeneutiek van de continuîteit en teveel sensus ecclesiae.
Aan anoniem 14:53: U heeft volkomen gelijk.
Menmag zijn geloof door deze boosaardige snullen niet laten demoleren; en de latijnse mis, bijzonder in de tridentijnse ritus, is een centraal punt bij het grieien in het geloof en bij de herkerstening van onze gewesten.
Pax tecum!

Anoniem zei

Het is tijd dat ze op school weer de Mechelse Catechismus gebruiken en aanleren. Daar staat het allemaal duidelijk in uitgelegd wat de christen mens moet kennen. Vraag 17 bievoorbeeld:

17. Noem enkele geopenbaarde waarheden die in de heilige Schrift niet geschreven staan?

De volgende waarheden staan niet geschreven in de heilige Schrift: dat er maar vier heilige Evangeliën zijn; dat de heilige Maagd Maria onbevlekt ontvangen is en ten hemel werd opgenomen; dat er zeven sacramenten zijn, noch min noch meer.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer