donderdag 15 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, en de vrijmetselaars-leugens die ze verspreiden over Paus Pius XII

LINK naar 'THOMAS':

http://www.kuleuven.be/thomas/page/media/view/48371/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIT IS RONDUIT SCHANDALIG WAT 'THOMAS' HIER FLIKT!

REACTIE OP:


Dirk Verhofstadt: “Pius XII en de vernietiging van de Joden”


In het boek “Pius XII en de vernietiging van de joden” dist amateurhistoricus Dirk Verhofstadt, broer van ex-premier Guy Verhofstadt, een honderden pagina’s tellende “aanklacht” op over de vermeende kwalijke rol van de Christelijke kerken bij het ontstaan van het antisemitisme. Volgens Verhofstadt zouden de Christelijke kerken medeplichtig geweest zijn bij de uitvoering van de massamoord door het Hitlerregime.

Deze merkwaardige en absurde aanklacht mondt uit in een striemende veroordeling van Paus Pius XII. Het hele betoog is ondergebracht in een retorisch schema dat de onontkoombaarheid van de veroordeling van Pius XII moet duidelijk maken.

Zijn boek lijkt echter minder hecht in elkaar te zitten dan de hoofdonderdelen (Strategie, Overgave, Verzuim, Medeplichtigheid, Ontkenning) op het eerste zicht laten veronderstellen. Het hele boek is één lange aaneenschakeling van citaten uit het werk van auteurs die in tegenstelling tot Verhofstadt in veel gevallen wel eigen speurwerk hebben verricht. We hebben hier dus niet met nieuwe informatie te maken. Eerder worden hier nog maar eens oude roddels opgediept, die al vele malen eerder door ernstig onderzoek ontkracht werden.

Met een welhaast satanisch genoegen schept de vrijmetselaar Verhofstadt de citaten op die naar zijn vooraf bepaalde conclusie moeten leiden. In zijn inleiding schrijft Verhofstadt niettemin parmantig dat hij de antwoorden heeft op vragen als: “Heeft de Paus voldoende gedaan om de Katholieke waarden te beschermen?” en “Was de houding van de Rooms-Katholieke Kerk een hinderpaal bij de moord op de joden?”. De bezorgdheid van logebroeder Verhofstadt in verband met de Katholieke normen en waarden is “vertederend”.

Het verdict van Verhofstadt is echter vernietigend. Hij erkent wel dat een kerkelijke minderheid inderdaad wel echt moedig geweest is, maar deze erkenning wordt gebruikt om de “slechtheid” van de kerkelijke hoofdrolspelers beter in de verf te kunnen zetten. De aangehaalde citaten dienen steeds om zijn loze beschuldigingen verder aan te dikken. Nooit wordt er eens een positieve bijdrage van de kerkelijke hoofdrolspelers aangehaald.

Verhofstadt dist de lezer een hele fantasievolle waaier van beschuldigingen, leugens en nonsens op. Zijn methode is wetenschappelijk oneerlijk. Toch slaagt Verhofstadt er zelfs dan niet in om daadwerkelijk verbanden aan te tonen. Voortdurend worden er dingen gesuggereerd zonder dat er echte bewijzen volgen. Voortdurend worden feiten en speculaties met elkaar geassocieerd. Voortdurend wordt alles op een hoopje te gegooid.

Echte, onbevangen vragen worden daarentegen niet gesteld. Hoe zat het nu precies met het vermeende antisemitisme van Paus Pius XII? En waarom protesteerde de Paus ook niet toen vele duizenden priesters en nonnen in Polen en Kroatië werden vermoord?

Daarmee komt ook het voornaamste bezwaar aan het licht tegen de aanpak van Verhofstadt. In plaats van de hele geschiedenis van het Derde Rijk op te dissen om Pius’ rol zo zwart mogelijk te maken, had Verhofstadt zich in het licht van de toenmalige omstandigheden moeten concentreren op het parcours van Paus Pius XII, op diens daden en uitspraken. Hij zou zich hebben moeten verdiepen in de geschiedenis van deze man en in de theologie die hij er op nahield. Verhofstadt is als atheïst daar echter niet in geïnteresseerd. Vaak mist Verhofstadt domweg de competentie om een genuanceerd beeld op te hangen.

De rol van Hitler, Himmler, Goebbels en hun naaste trawanten onder wier verantwoordelijkheid de genocide op de joden werd uitgevoerd, laat Verhofstadt totaal onderbelicht. Ook het feit dat er meer dan 60 miljoen Christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog door deze satanisten vermoord werden, lijkt Verhofstadt niet interessant te vinden.

Onder een flinterdun laagje vernis van objectiviteit gaat er namelijk een hard, propagandistisch oogmerk schuil. Dat blijkt zonneklaar uit het voorwoord van het boek. Daarin verwerpt Verhofstadt alle religie als schadelijk en irrelevant. Inderdaad, de drijfveer van Verhofstadt is vooral de haat tegen alle vormen van religie. Naast zijn haat voor de Katholieke Kerk, spuit hij ook zijn furie uit over andere Christelijke kerken. Ja, Verhofstadt deinst er zelfs niet voor terug om de islam zwaar te beledigen.

Volgens Verhofstadt is er binnen de “Nieuwe Orde” die nu in Europa gecreëerd wordt geen plaats meer voor de Katholieke Kerk. De rol van Kerk bij het ontstaan en voltrekken van de moord op de joden vormen voor Verhofstadt daarvoor afdoend bewijs.

Een dergelijke onzinnige uitspraak verbaast echter niet bij een auteur die zich echt als een ware Katholiekenhater profileert. Zijn woede tegen de Rooms Katholieke Kerk is zelfs zo groot dat de lezer het betoog of eerder de tirade maar moeilijk kan volgen. Zijn beledigingen van de Paus, de Kerk en de Katholieken kunnen in feite als HATE SPEECHbestempeld worden. In zijn discriminatoire betoog gooit Verhofstadt alles op een hoop en in zijn woede en haat ontbreekt het hem duidelijk aan voldoende onderscheidingsvermogen.

Als lezer vraag je je af waarom eigenlijk de atheïstische Verhofstadt zich zo druk maakt over het zijns inziens morele tekortschieten van Pius XII. Het heilige, in casu de onaantastbaarheid van het leven, van wie dan ook, verdient inderdaad bescherming. Als er echter één instituut is dat zich inzet voor de onaantastbaarheid van het leven, inclusief het ongeboren leven, dan is het wel de Katholieke Kerk.

Zonder het waarschijnlijk in zijn propagandistische ijver te beseffen - Verhofstadt wenst immers het religieuze kind met het badwater weg te gooien – was het echter de voormalige PVV, de partij van Verhofstadt, die de wet op abortus met veel bombarie door het parlement dreef. Later zou zich dat nog eens herhalen met euthanasie.

Met dit anti-katholieke propagandistisch boek gaat de atheïstische pseudowetenschapper Dirk Verhofstadt andermaal uit de bocht. Hij schijnt zich niet de realiseren dat de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog het gevolg was van de verwerpelijke eugenetische ideologie.

De term “eugenetica” werd in 1883 voor het eerst gebruikt door Francis Galton, een neef van Charles Darwin, ter verwijzing naar het gebruik van selectief kweken van dieren of mensen.

De oorspronkelijke stelregels van Galton hadden een directe link met de leer en het werk van Charles Darwin. Darwin zelf was op zijn beurt dan weer sterk beïnvloed door Thomas Malthus.

Volgens Darwin wordt het mechanisme van natuurlijke selectie gedwarsboomd door de menselijke beschaving. Eén van zijn bezwaren tegen beschaving is het streven om mensen in een zwakke positie te helpen, welke indruist tegen de natuurlijke selectie waarbij juist de “zwakkeren” uitsterven. Eugenetici zijn daarom voor acties om de afnemende effecten van de natuurlijke selectie binnen de beschaving te compenseren.

Dit verwerpelijke Darwinistische basisprincipe vormde de inspiratie voor vele uiteenlopende ideologieën, pseudo-wetenschappelijke theorieën en sociale praktijken. Negatief eugenetisch beleid varieert van segregatie, gedwongen sterilisatie, abortus tot euthanasie.

Er zijn duidelijke linken te leggen van Darwin, naar Galton, naar Huxley, naar Freud en naar Nietzsche. Satanist Hitler en de andere Nazi’s brachten de racistische eugenetische theorieën op grote schaal in de praktijk. De Nazi’s voerden talloze experimenten op mensen uit om hun waanzinnige genetische theorieën te testen.

In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw liet het Naziregime honderdduizenden mensen die “zwakzinnig” werden bevonden gedwongen steriliseren. Het Naziregime doodde honderdduizenden gehandicapten die in instituten verbleven onder de noemer van een euthanasiebeleid. De poging om het Joodse Volk uit te roeien moet dan ook binnen het waanzinnige en racistische eugenetische project van de Nazi’s gekaderd worden.

Eugenetica was een vorm van pseudo-wetenschap die uitsluitend door atheïstische charlatans bedreven werd. De Katholieke Kerk heeft zich altijd met hand en tand verzet tegen de eugenetische waanzin. Het is dan ook intellectueel oneerlijk en in feite zelfs crimineel om de genocide op de joden in de schoenen van de Katholieke Kerk te schuiven. Het is zelf geheel smakeloos om Paus Pius XII de schuld te geven van hetgeen er gebeurd is. Paus Pius XII die zijn hele leven als een ware heilige geleefd heeft.

Het is duidelijk dat Dirk Verhofstadt de bal grandioos misslaat. Hij wordt verblind door anti-Katholieke haat. Hij als lid van de “Open-VLD”, de partij die nota bene abortus en euthanasie in België tegen de wil van de Katholieke Kerk in gelegaliseerd heeft, zou eerder een bescheidener moreel profiel mogen aannemen. Hij heeft eigenlijk weinig recht van spreken. Door zo hoog van de morele toren te blazen maakt Verhofstadt zich in feite belachelijk. Helaas schijnt hij zich dat niet te realiseren.

In feite is niet de Katholieke theologie, maar wel de atheïstische ideologie verantwoordelijk voor hetgeen er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Net de ideologie dus waar Verhofstadt zo een hoge pet van op heeft.

In feite is deze anti-Katholiek haatcampagne van Verhofstadt des te pijnlijker, vermits Paus Pius XII één van de weinige wereldleiders is geweest die tijdens de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk iets voor de joden gedaan heeft. Zo verbleven tijdens de oorlog duizenden joden in het Pauselijke buitenverblijf van Castelgandolfo. Duizenden andere joden waren ondergebracht in kloosters en kerken her en der in Rome. Ook in de rest van Italië en doorheen gans Europa vonden vele joden een veilig onderkomen bij de Katholieke instellingen. De Paus heeft zo vele tienduizenden joden van een gewisse dood gered.

Dit boek vergroot de wetenschappelijke kennis niet en lijkt dan ook geen duidelijk doel te hebben. Tenzij dat het geïnterpreteerd moet worden als een volumineus politiek pamflet. De boodschap zou dan zijn, dat de Katholieke Kerk binnen het “Nieuwe Europe” geen plaats heeft. Indien deze discriminatie het doel van dit lasterlijke boek zou zijn, dan schendt Verhofstadt de religieuze rechten van de miljoenen Katholieken die in Europa leven. Hij heeft niet het recht om zijn dubieuze atheïstische ideologie aan de mensen van Europa op te dringen. In feite schaadt Verhofstadt op een flagrante manier de mensenrechten die hij op een pathetische wijze claimt te verdedigen.

"Haat tegen alle vormen van religie”, dat is de echte zielige boodschap die Verhofstadt in dit boek wenst mee te geven. Uit het boek van deze nieuwe "filosoof-met-de-hamer" straalt een zeer grote minachting voor de gelovige mens. Verhofstadt verheft zich hoog boven Paus en Kerk. In plaats van een goed zicht te hebben, zit Verhofstadt met zijn hoofd in de mist. In zijn boek neemt Verhofstadt dus een onaanvaardbaar loopje met de waarheid. Zijn boek is geen wetenschap, zelfs geen pseudowetenschap, maar keiharde atheïstische propaganda.


De KGB startte de 'zwarte legende' over Paus Pius XII
7 opmerkingen:

Anoniem zei

Dirk Verhofstadt? Zijn broer Guy is onlangs het op de barricades in Kiev gaan uitschreeuwen hoe die anti-semitische, anti-Russische bende de “Europese Waarden vertegenwoordigen.”

De ‘waarden’ van Guy, zullen wel verschillen van de ‘waarden’ van Dirk aangezien die ‘demonstranten’ allerlei anti-semitische maatregelen getroffen hebben. Een aantal synagoges zijn aangevallen, een heleboel Joden zijn gevlucht, en vorige week is er een pamflet in Donetsk verdeeld dat Joden van 16 en ouder een speciaal Joods paspoort moeten aanvragen, of ze worden gedeporteerd. Kerry heeft hen laten weten dat hij dat hen daarin niet kan steunen, en het hele gedoe wordt nu een hoax genoemd. Het was maar om te lachen, maar dat neemt niet weg dat ze het geprobeerd hebben.

Ook niet vergeten dat Super-Jorge in Rome hetzelfde tuig steunt. B’nai B’rith is ook niet tevreden en hun man in Rome zingt al een toontje lager.

Laten we beginnen met een paar gaten in het algemeen aanvaarde verhaal van de holocaust te schieten.

Om zeker te spelen dat ik niet van revisionisme beschuldig kan worden, heb ik alles wat hieronder staat van Wikipedia gekopieerd. Sommige artikels op Wikipedia worden betwist, deze gebruik ik niet in mijn betoog. Dus alles wat hieronder staat is politiek-correct. Of het rijmt met wat Verhofstadt in zijn boeken schrijft interesseert mij niet. Mijn eigen meningen staan tussen haken om het onderscheid tussen mening en feit duidelijk te maken.

Anoniem zei

2/6
ANTI-SEMITISCHE PROGROMS

Daarvoor moet je niet alleen naar de Nazi's kijken. De Kristallnacht heeft ‘maar’ 91 Joden gedood. Voor de Pogroms in Polen, Bulgarije, Hongarije, en vooral Kiev liggen de cijfers anders:

1096 - Rijnland Bloedbad – 2.000 Joden (Dit is de laatste noemenswaardige Pogrom op Duits grondgebied)

1113 - Kiev Revolte - dodental ongekend. (Kiev zal vaker terugkomen, Pogroms zijn er traditie)

1563 - Polotsk Pogrom (Wit-Rusland) - dodental ongekend

1821 - Odessa Pogrom - dodental ongekend - de Grieken (Orthodoxen) in Odessa zaten daarachter (de Orthodoxen geen vaker terugkeren in mijn betoog)

1881 – 1906 - Progroms onder Tsaar Alexander II concentreerden zich in Polen en Oekraïne, toenmalig Russisch Rijk. Totaal: 2000 doden. (De incompetentie vanwege Tsaar Alexander II de Bolsjewieken onder controle te houden kan als "een zonde van Rusland” gezien worden - maar ja, zijn vrouw, de kleindochter van Queen Victoria lag met Raspoetin in bed – de Engelsen zijn nooit ver weg)

1881 - Warschau Pogrom (Polen) - 2 doden. Warschau stond toen onder controle van Alexander II

1902 - Częstochowa Pogrom (Polen) - 14 doden - in het huidige Polen, toenmalig Russisch Rijk

1903 - Kishinev Pogrom (huidige Moldavië, toenmalig Russisch Rijk) - 47 doden - Opgehitst door kranten

1903 Bolsjewiek Congres in Brussel en Londen – communisme is een Belgisch/Engels export

1905 - Opnieuw in Kishinev - 19 doden - ten gevolge van betogingen tegen de Tsaar

1905 - Kiev Pogrom - 100 doden - ten gevolge van publieke opinie die hield dat alle problemen van Bolsjevieken en Joden afstamden. (herinneren dit) : 98% van Europese communisten waren in die tijd Joods – (dat is bijzonder belangrijk om de holocaust te begrijpen) (De Bolsjevieken, bestonden uit allerlei facties: Joden, Orthodoxen...

Anoniem zei

3/6
TUSSENDOORTJE

Compositie van Bolsjevieken in 1905;

62% arbeider (3% van de totale bevolking waren arbeider)
22% landeigenaars (1.7% van de bevolking waren landeigenaars)
38% landloze boeren (80% van de bevolking waren landloze boeren)

10% was Joods (4.2% van de bevolking was Joods)

De Menshevieken speelden een belangrijke rol. Dat was een politieke factie van de Russisch Orthodoxe Kerk, die uiteindelijk de bovenhand gekregen hebben. (67% van de bevolking was Orthodox)

In 1910 had de partij niet meer dan 10.000 leden uit een bevolking van 125 miljoen. (zo weinig!!!)

Tsaar Nicholas II had de slaven geëmancipeerd in 1861 en hen een paar aren land beloofd zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien. Maar de landeigenaars waren niet happy daar aan mee te werken.

Uit dit verzet zijn de Bolsjewieken ontstaan. Het waren de rijken.

Het gebied van Polen en de Zwarte Zee (Oekraïne) had de grondstoffen. De industriële revolutie in Rusland in pas sinds 1900 op gang gekomen en landeigenaars wilden hun land niet aan een landloze boer overgeven wanneer er koolsteen onder de grond zit.

De Bolsjewieken werden door Joodse Bankiers in New York betaald. Deze bankiers hebben ook de industriële revolutie betaald. Communisme werd een financieel mechanisme waarmee de landeigenaars hun land aan de staat overdroegen in ruil voor leningen vanwege de Russische staat om de industrie op te kunnen bouwen. Zo kregen de landeigenaars toch inkomsten voor land dat ze niet meer in bezit hadden. Doorheen de hele USSR en de Koude Oorlog heeft Wall Street de USSR gefinancierd. Confiscatie van goederen van de staat kwam hen goed uit; indien je de staat in je zak heb, heb je ook ALLE goederen in je zak, niet alleen de stukjes.

Maar we zijn zo ver nog niet. De dupes in dit verhaal moeten eerst hun woede kunnen koelen, in de wetenschap dat ze nog aan het verhongeren zijn, terwijl anderen die zich hun vrienden noemden hun zakken aan het volsteken waren.

Anoniem zei

4/6
1906 - Siedlce pogrom (Koninkrijk Polen) 26 doden - door de Russische geheime dienst uitgevoerd.

1909 - Adana Pogrom (Armenië) - 30.000 doden, christenen dit keer.

Bang. Opeens 30.000. Hier gaan we opnieuw onderbreken.

De Pogroms dusver waren veroorzaakt door publiek sentiment ten gevolge van vermeende rijkdom van de Joden, maar vooral door incompetentie vanwege politici een politieke situatie onder controle te houden, aan geflakkerd door een verhongerende bevolking, maar in Armenië werden er opeens tienduizenden vermoord, omdat ze christen waren. Er is een verschil tussen het afslachten van mensen omwille van politiek of economisch gestuntel (vaak ook “oorlog” genoemd) en het slachten omwille van religie.

We gaan verder:

1914 – Eerste Wereld Oorlog.

1916 – Duitsland heeft de oorlog gewonnen, en begint onderhandelingen met Londen voor capitulatie. De Fransen waren in de Somme uitgeroeid, de Italianen waren aan het deserteren, de Russen hadden er genoeg van en gingen naar huis, Engeland had geen munitie meer en stond op het punt te verhongeren. En er was nog geen enkel schot op Duits grondgebied gelost. Op dit ogenblik gaan Duitse Joden naar Londen, en dwingen de Balfour Declaration af (Palestina wordt aan Israël gegeven) in ruil dat de Joodse kranten (New York Times bv.) in Amerika er in dergelijke mate de publieke opinie gaan beïnvloeden dat Amerikaanse politici geen keuze meer hebben dan troepen naar Europa moeten sturen. Dat is het begin dat er in Amerika artikels verschijnen die beweren dat Duitsers de handen van babies afhakken en dergelijke. Amerika was voorheen heel pro-Duits, want Duitsland was de Tsaar aan het aanpakken en aan het winnen, maar vanaf 1916 veranderde dat. President Wilson moet aan de publieke opinie toegeven, stuurt legers naar Europa, die de oorlog voor de geallieerden winnen. Het Verdrag van Versailles slaat Duitsland met onredelijke oorlogsreparaties om de oren en Amerika introduceerde een boycot Duitse goederen. Gevolg: hyperinflatie.

1918-1919 - Een aantal Pogroms in de marge van de Pools-Oekrainse Oorlog: 200 doden

1929 - Hebron Bloedbad - Palestijnen vielen Joden aan, 67 doden. (Dit is het begin van de Israëlisch-Palestijnse kwestie, ten gevolge van de Balfour Declaration)

1936 – Przytyk Pogrom (Polen) - 2 doden ten gevolge van een herrieschopper die 2 joden aangevallen was

1938 - KRISTALLNACHT – gecoördineerde aanval door het SA paramilitairen in Duitsland en Oostenrijk - 91 doden. Dit is het moment dat de Duitsers het verraad van Joden tijdens de Eerste Wereldoorlog beginnen te wreken.

Maar voorheen, was het anti-semitisch sentiment bijzonder laag, zelfs in het interbellum. Voorheen bood Duitsland onderdak aan al die Joodse vluchtelingen uit Polen, Wit-Rusland, Roemenië en dergelijke. In 1938 veranderde dat, want Duitsland zat vast tussen de Amerikanen die niet wilde dat hij anti-communistisch was, de Communisten, de Oorlogsreparaties en een boycot. Hitler kon geen kant op. En de Joden kregen de schuld.

Anoniem zei

5/6
1940 - Dorohoi Progrom (Roemenië) - 53 doden
1941 - Iasi Pogrom (Roemenië) - 13.266 doden

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Roemenië geprobeerd neutraal te blijven maar is onder druk van de geallieerden (Russen) bezweken. Natuurlijk werden ze direct door de Centrale Mogenheden overrompeld (Duitsland was zoals gezegd aan het winnen), 1.0 miljoen burgers dood.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Roemenië opnieuw geprobeerd neutraal te blijven omdat ze de Eerste Wereldoorlog nog niet vergeten hadden. Ze hebben toen aan de As Mogenheden toegeven, (want de Geallieerden waren niet kort in de buurt hen te beschermen om een herhaling van de slachting van de Eerste Wereldoorlog te voorkomen)

Het "Ribbentrop-Molotov Non-Aggressie Pact" komt hier ook bij kijken.

Zoek ook op "Ion Antonescu" en "IJzeren Garde". Twee (anti-semitische) politieke rivalen in Roemenië. Na een gefaalde staatsgreep door de IJzeren Garde besloot Antonescu de As Mogendheden te vervoegen. Het is een complex verhaal van intriges en verraad, waarin Rusland (Stalin (zelf een Jood uit Georgië (aan de Zwarte Zee)) een heel belangrijke rol gespeeld heeft. Stalin heeft het non-agressie pact verbroken.

De redenen voor de Holocaust in Roemenië zijn terug te vinden in het feit dat Stalin de Roemenen verraden heeft, en de resulterende wraakacties tegen Joden. (Maar Nazi’s waren hier niet in betrokken. Het waren ppportunisten die in het machtsvacuüm hun kans zagen)

1941 - Bucharest Pogrom - 125 doden - oorzaak zie hierboven. Grenzen werden hertekend in het Ribbentrop-Molotov Non-Agressie Pact teneinde neutraliteit te verzekeren, maar na verraad vanwege de Russen hebben de Joden het onderspit mogen delven.

1941 - Tykocin Progrom (Polen) - 1.700 doden.

Tykocin werd door de Nazi’s overrompeld tijdens de invasie van Polen, maar het gebied werd in het Ribbentrop-Molotov Non-Agressie Pact aan de Russen overgedragen. De Russische Geheime Dienst is er toen beginnen te slachten waarna ze 1.5 miljoen Polen naar Siberië verbannen hebben.

Duitsland heeft het gebied opnieuw van de Russen veroverd, en op haar buurt de pro-Russische Polen (Communisten) gaan uitwieden. Opnieuw hopen Joden dood. (Het hing er meer vanaf welke politieke alliantie je had op welk ogenblik of je het ging overleven of niet. De religie had er niet veel mee te maken.)

1941 - Jedwabne Pogrom (Polen) zie hierboven. 340 doden. Dit keer waren het Nazi's die wraak op communistische Joden namen omdat ze met de communisten gecollaboreerd zouden hebben.

1941 - Krnjeuša Pogrom (Servië) - 240 doden. Hier hebben Pro-Russische Moslims in de nasleep van de val van het Ottomaans Rijk wraak genomen op een katholieke parochie en van de kaart geveegd.

1941 - Lviv pogroms (toen Polen nu Oekraïne) 4.000 tot 8.000 doden en 5.000 joden. Ten gevolge van de invasie van Duitse Troepen is de pogrom begonnen door de plaatselijke bevolking. Toen de Duitsers Liviv onder controle hebben die op hun buurt wraak genomen, en van communisten gezuiverd. Dit is geen anti-semitische progrom, er zijn meer niet-Joden dood gebleven dan Joden

De achtergrond van de verschillende pogroms toont dat de Communisten heel veel bloed aan hun handen hebben. Joden komen er ook niet goed vanaf, maar dat waren eigenlijk geen Joden. Dat waren mensen die een politiek spel speelden, en zich maar losjes met Talmoedisme associeerden. En het waren zeker niet alle Joden. Wanneer we over ‘de Joden’ spreken gaat het maar over maximaal een paar dozijn mensen. Maar je weet hoe publieke opinie werkt; mensen worden in categorieën geplaatst, tot gevolg wordt de zonde van één, de zonde van velen. En natuurlijk het gaat ook over geld.

Zelf denk ik dat het plan erin bestond Europa ook aan een communistische revolutie te onderwerpen. Maar Hitler heeft dat voorkomen. Maar de Europese Unie en het failliet van de Euro heeft hetzelfde bereikt. De bankiers bezitten nu Europa, net zoals de Amerikaanse bankier Rusland als hun privé-eigendom konden beschouwen na de Russische Revolutie van 1917.

Anoniem zei

6/6
HOLOCAUST

Hoe de Holocaust hierin past is weer een ander verhaal, ook al volgen de dodencijfers een vergelijkbaar patroon, nl. dat het meer met de politieke alliantie van het slachtoffer te maken had dan met godsdienst.

Joden: 5.9 miljoen
Russische Krijgsgevangenen: 2-3 Miljoen.
Ethnische Polen: 1.8–2 miljoen
Romaniers: 220,000–1,500,000
Gehandicapten: 200,000–250,000
Vijmetselaars: 80,000–200,000
Slovenen: 20,000–25,000
Homosexuelen: 5,000–15,000
Getuigen van Jehova: 2,500–5,000
Spaanse Republikijen: 7000

(Indien je de hogere cijfers optelt, zijn er evenveel niet-Joden dood gebleven in de Holocaust dan Joden)

De Poolse Joden hebben het het hardst te verduren gekregen. (De politiek hierachter is hierboven uitgelegd)

Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo, en Sobibor liggen allen in Polen. (Dat is geen toeval)

Het dodental als percentage van de Joodse bevolking ligt het hoogst in Duitsland, Polen, de Baltishe Staten, en ! Griekenland - met 80%-90% van de Joden dood. Oekraïne en Wit-Rusland 60%-80%.

Dus ja; het verraad van de Russen van het Molotov-Ribbentrop pact speelt zeker een rol. Het heeft de oorlog in dat gebied bijzonder smerig gemaakt.

Uiteraard dat Paus Pius XII van de politieke smeerlapperij op de hoogte was. Hij was niet achterlijk. Daarin heeft Verhofstadt gelijk.

Maar Verhofstadt doet aan anti-katholieke stemmingmakerij. Hij doet aan geschiedvervalsing. Zijn mening heeft geen belang. De feiten spreken hem tegen. Hij kan alleen zijn versie van het verhaal vertellen indien hij de feiten negeert.

Zo, nu heb ik alles gezegd wat ik wil zeggen.

Als jullie nu nog niet begrijpen dat de KUL aan het soort stemmingmakerij doet dat tot oorlogen geleid heeft, en tot toekomstige oorlogen zal leiden, zoals de gigantische slachtpartij een groepje Bolsjevieken teweeggebracht heeft, of de stuntelige politici op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog met hun hoge woorden, dan weet ik het niet meer.

KUL zijn zeker niet de enigsten die dit doen, maar aan de KUL hebben ze er allen een doctoraat in.

En allemaal onder het mom van het edele woord “wijsgeerte”. Het aantal oorlogen filosofen en ethici gestart hebben is ontelbaar. Wijsgeerte is met onschuldig bloed doordrenkt. Over holocaust gesproken.

En euh, Dirk, vraag je broer uit Oekraïne weg te blijven. Hij heeft daar niets verloren. Maar velen kunnen er hun leven verliezen.

Anoniem zei

En dan hebben we het nog niets eens gehad over de 60 miljoen Christenen die gedood werden tijdens de Tweede Wereldoorlog!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer