woensdag 14 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, en hun ongezonde obsessie voor het Nazisme...

De Thomas-website 'Media' bevat circa 150 programma's over het Nazisme:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/media/label/2840/Op de Thomas-website 'Algemeen' zijn er zelfs 250 bijdragen te vinden aangaande het Nazisme:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/zoek/term/nazisme/1/


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Hitler wordt zo gehaat omdat hij de communistische opmars tegengehouden heeft.

Maar Hitler was ook maar een Reactionair. Daarvoor moeten we naar de ware oorzaak van de Eerste Wereldoorlog kijken, en waarom Amerika zich in 1916 meet de oorlog in Europa is komen bemoeien.
We moeten ook bekijken wie en waarom het Communisme uitgevonden heeft.

Het zijn altijd dezelfden.

Na de Tweede Wereldoorlog kon Communisme niet verder dan het IJzeren Gordijn in het westen, de Islamistische Wereld en China dat al Communistisch was, in het zuiden, en Japan in het oosten stond onder Amerikaanse Controle. Grote problemen; communisme zat vast.

Pius XII was ook bijzonder anti-communistisch. En tot gevolg: gehaat. De Nazi-paus. Ha. Het zal wel. Het enigste dat Pius XII en Hitler gemeen hadden was hun afkeur van Communisme.

Maar goed, wat doe je eraan als je Communisme over Europa wil verspreiden, met een hoop katholieken die je moeilijk allemaal van de kaart kan vegen?

Je verdraait katholicisme zodanig dat haar ethiek communistisch wordt op een wijze die aanvaardbaar is in westerse oren.

Dit is waar KUL raad wist.

Toen het Tweede Vaticaans Concilie, zoals heilige Suennens in zijn dagboek schrijft, “de juiste kant opging”, “de Russen minder sceptisch werden” en zelfs waarnemers gestuurd hebben. Dit zijn niet de waarnemers van de Russisch Orthodoxe Kerk – deze huiverden naarmate het Concilie meer en meer op hol sloeg – met Russen bedoel ik communisten. Suenens was nog goede vriend met Josyf Slipyj, de katholieke aartsbisschop van Kiev die indertijd in zijn missen preekte dat Oekraïners de Waffen Grenadier Division der SS (Galizische Nr.1), zouden vervoegen om de Communisten te bestrijden, en tezamen samenspanden met de communisten tegen de kapitalisten.

De heilige Schillebeeckx heeft ook nog geschreven dat “de geweldige analyses van Marx de wereld van vandaag en morgen verrijkt met zijn gedachtenstroom”. Schillebeeckx heeft een gigantische intellectuele schuld aan Marx te betalen. Hij wilde een Arme Kerk. Een Kerk die compatibel is met Mattheus 5. En een heleboel debatten tussen verschillende scholen van socialisme later, had hij de Bijbel toch met Das Kapital vervangen. Als ze de Bijbel nog een paar keer vertalen kan je dat letterlijk nemen.

Pollefeyt zet de atheïstische traditie van KUL, en de Marxistische traditie van Schillebeeckx en Suenens verder.

Het enigste doel hij voor ogen kan hebben is om Europa te ver-communist-iseren. Als hij niet akkoord gaat, begrijpt hij niet waar hij over praat.

Arbeit macht Frei. Dat betekent dat wanneer er niet gewerkt wordt er ook niet gegeten kan worden. Zoals er zondags in bepaalde concentratiekampen geen eten geserveerd werd omdat er niet gewerkt werd. Inderdaad, ik beweer niet dat een concentratiekamp Club Med was. Maar ik raad Pollefeyt aan op te houden antwoord te vinden in de ethiek dat een economisch stelsel geproduceerd heeft dat niet in staat was sociale voorzieningen te verzorgen voor hen die niet kunnen werken, en het nog goed-praat ook. Communisme dus. En vergeet niet, Hitler was ook maar een reactionair. De blinde leidt hier de blinde, terwijl een blinde toekijkt in de hoop het juiste pad te betreden. Of niet soms Pollefeyt? Met welke onbenulligheden houd je je bezig? En waarom anti-semitisme of racisme alleen tot Hitler beperken?

Nu kan er beweerd worden dat Polegyt geen Marxisme promoot. Marxisme maar een naam, maar Pollefeytisme en Marxisme zijn inhoudelijk identiek.

Een belangrijke fout is dat Marxisme het eigendomsrecht aanvalt. Hoe kan je over menselijke waarden praten wanneer je zelfs niet over je eigen lichaam mag beschikken? Mijn arbeid, dat is van mij. Mijn vrouw; die is van mij alleen. Mijn kinderen; dat zijn de onze en wij voeden die op. Wanneer je Marxisme fatsoenlijk uitwerkt ontstaan er allerlei rare problemen.

“Een”, niet “Het”, maar “een” antwoord is te vinden de post-conciliaire Kerk van na het Concilie van Trente. Dat was de laatste keer dat er een correct antwoord geformuleerd is. De rest sinds is quatsch.

Anoniem zei

De video met aartsbisschop Léonard over de centrale plaats van Christus in het godsdienstonderwijs en de waarschuwing voor antichristelijk actionisme wwerd door Thomas binnen de 5 dagen van het net gehaald.
De 7-delige video met de voordracht van Vangheluwe, daarenboven nog met direkte behandeling van het "pedofiele probleem" werd eerst na zijn ontmaskering in het net gezet, "behoorde tot de leerstof" en werd dan 4 jaar zonder shammteblozen publiek ten toon gesteld.
Zoals hierboven getoond zette Thomas ook een grote rommel nazifoto's en -filmpjes op het net.
Tegelijkertijd was het lidmaatschap van Alexandra Colen destijds bij het Vlaams Blok hét grote wapen om het echtkatholieke protest tegen het pedofiel getinte godsdienstboek Roeach 3 (van Jef Bulckens, Kessel-Lo) chronisch te onderdrukken (GDanneels, Toon Osaer, RVangheluwe...).

Nee: ze zijn niet stapelzot en niet gedesoriênteerd, zoals iemand hier voor kort schreef.
Ze zijn zeer goed geôriênteerd,
en wel eenduidig in richting pedo- en homofilie, in afkeer van alles wat met Jezus Christus, de leer van de Hl.Kerk en de verkondiging van het evangelie te doen heeft, en in tolerantie en promotie van alles wat met de Antichrist te doen heeft.
Om het zeer eenvoudig op zijn vlaams te zeggen:
ze zijn van de duivel bezeten.

De vele foto's van merkwaardige ceremonieên, van zeer merkwaardig gedrag, de veelvuldige zeer opvallende en duidelijke uitspraken met ketterse inhoud bevestigen dit ten volle.

Dit is aan de spits geweten; en nu ook aan de basis.
St. Michiel, sta ons bij:
Tibi christe splendor Patris...

Anoniem zei

Militair gesproken is Thomas hier niet op een kleine landmijn getrapt.
Veelmeer schijnt mij hier, om in westvlaamse stijl te blijven, een geweldige dieptemijn met enorme vertraging tot explosie gekomen te zijn,zoals de beroemde britse mijn van Ploegsteert bij het onweer met blikseminslag op 15 juli 1955.
De afdeling theologie van Leuven is onomkeerrbaar kapot.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer