dinsdag 13 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, waar pedofiele bisschoppen het hoge woord voeren...

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZCP0-0jumdY

Merkwaardig!


1. "De reacties zijn uitgeschakeld voor deze video"

2. "Geupload op 26 april 2010"


1. "De reacties zijn uitgeschakeld voor deze video"


Door de reacties uit te schakelen kunnen verontwaardigde kijkers niet reageren.

De vraag stelt zich: "Waarom worden deze video's door 'Thomas' gepubliceerd?"

1. In de 'onzuivere kerk' van Prof. Roger Burggraeve is Roger Vangheluwe natuurlijk een heilige.

Grote zondaars zijn dus heiligen omdat in de 'onzuivere kerk' gezondigd mag worden onder het motto: "Zondig meer, uw zonden zijn reeds vergeven, want God is liefde!" Inkeer is dus helemaal niet nodig!


2. Vele West-Vlamingen bij de KULeuven hebben hun carrière natuurlijk aan 'peetoom' Roger Vangheluwe (en Danneels) te danken. Vangheluwe werd bisschop in 1984.
  • Godfried Maria Jules Danneels geboren in Kanegem (West-Vlaanderen) op 4 juni 1933.
  • Roger Joseph Vangheluwe (Roeselare, 7 november 1936) werd bisschop in 1984. 
  • Roger Burggraeve werd geboren te Passendale in 1942. Salesiaan van Don Bosco en priester. Licentiaat in de filosofie (Rome, 1966). Doctor in de moraaltheologie (Leuven, 1980). Docent, hoofddocent en hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven: 1980-1988. Gewoon hoogleraar vanaf 1988. 
  • Didier Pollefeyt (Menen, 18 november 1965) in 1995 met een doctoraat in de Godgeleerdheid over ethiek na Auschwitz. De promotor was prof. Roger Burggraeve. Daarna werd Pollefeyt docent (2000), hoofddocent (2002), hoogleraar (2005) en gewoon hoogleraar (2008) aan de Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven.
  • Lieven Boeve (Veurne, 1966) is gewoon hoogleraar fundamentele theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, en sinds 1 augustus 2008 decaan van deze faculteit.
  • Lieven Boeve werd benoemd als nieuwe topman van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO) door bisschop Johan Bonny die afkomstig is uit Moere bij Gistel, inderdaad ook West-Vlaanderen!

2. "Geupload op 26 april 2010"


Interessant is dat deze serie video's van het gastcollege van Vangheluwe op 26 April 2010 op YouTube werd opgeladen. Dat is de dag waarop zijn verbanning naar de abdij van Westervleteren aangekondigd werd.


Ter herinnering de tijdlijn:
  • Op 19 april 2010 gaf Vangheluwe zijn gastcollege aan de Leuvense Universiteit. Hij zei toen onder meer, na een vraag van een theologiestudent over de pedofilieschandalen in de Kerk: "Het is ambetant. Het is schandalig. (...) Er zijn ook al een paar artikelen verschenen waaruit blijkt dat pedofilie nergens zo weinig gebeurt als in de Katholieke Kerk".
  • In de nacht van 19 op 20 april 2010 stuurde de familie van een slachtoffer van Vangheluwe een e-mail aan de Belgische bisschoppen, waarin ze hen op de hoogte brachten van jarenlang misbruik van een minderjarige. Dit was het begin van het zeer abrupte einde van zijn carrière.
  • Bisschop Vangheluwe diende op 22 april 2010 zijn ontslag in omdat hij zich voor en na zijn bisschopswijding schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige neef.
  • Op 26 april 2010 plaatst de KUL de video's van het gastcollege van Vangheluwe op hun Thomas-website. Precies op de dag dat de verbanning van ex-bisschop Vangheluwe naar de abdij van Westervleten aangekondigd werd.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De Video met de voordracht van Aartsbisschop Léonard voor de godsdienstleraars/essen in Leuven op 28 april 2014 werd 5 dagen later (na de verlinking door de Guardian Angel) direct van het net genomen- het "omnia instaurare in Christo" en de waarschuwing voor de Antichrist lag de Thomas-kliek te zwaar op de maag.
Dat de 7 videos met de toespraak van Vangheluwe sedert 4 volle jaren door Thomas in het internet vol in de kijker gezet werden, notabene eerst sedert zijn gedwongen ontslag en het losbarsten van de bom van zijn pedofiele misdrijven, past volledig daarbij.
De uitspraak van D. Pollefeyt dat die voordracht(7 Videos) tot de leerstof der Studenten behoorde, is de klap op de vuurpijl.
Ze zijn bij Thomas klaarblijkelijk helemaal doormekaar- dia-bolos- duivels stapelzot.

Anoniem zei

Ze zijn bij Thomas echter niet aan hun proefstuk.

Zeer interessant op de homepage van Thomas is het gepubliceerde betreffende de toendertijd ophefmakende toespraak van Msgr. Léonard in Rome bij het ad-limina bezoek der belgische bisschoppen bij de paus in mei 2010 (geweldig interessante maanden!):
Msgr. Léonard kritiseerde op 10/5/2010 het "zogenaamde godsdienstonderwijs" en gaf de herbronning door alles op Christus te centreren voor- krachtlijnen die destijds meer als broodnodig waren en waarvan de waarheid sedertdien elke dag meer voor iedereen open en bloot ligt.
De reacties in het ondertussen verheidenste Vlaanderen waren navenant: luidkeels protest en veel kritiek, vooral in de Standaard (die zich steeds meer tot een Prawda ontwikkelt) en op tv, bij Bisschop van Looy (die de laatste flauwe kul vertelde), zeer versnuft commentaar bij de mensen van Thomas; zeer interessant en gedifferentieerd overigens de brief van de leuvense prof.em. voor filosofie Herman de Dyn met zijn parafrase over Willem Kloos'"Ik ben een god in 'tdiepst van mijn gedachten..." bij het moderne godsdienstonderwijs en dan een heleboel brieven van godsdienstleraars die hun gal uitspuwden.
Zeer illustratief de uitspraak van een godsdienstlerares (ze staan er allemaal met volle naam in, waarde heer L. Verbruggen)dat ze "...wel godsdienstonderwijs wil geven, maar geen catechese..."; zoals zo dikwijls in de werkelijkheid zegt de dader/beschuldigde zelf volmondig wat hij op zijn kerfstok heeft.
Een uitstekend panorama om de verregaande graad van ontkerstening en rebellie tegen de kerkelijke leer te leren kennen.
Zeer uitvoerig gerefereerd in Tertio 536(19/5/2010) en 537 (26/5/2010)(Deze idioten zetten inderdaad alles schabouwelijke en zelfs voor hun positie uiterst nadelige met echte manie in het net).
Gans speciaal nu de uitvoerige brief (met antwoord en kritiek aan De Dyn)van ene Luc Delaey, destijds nog ondertekenend als godsdienstleraar aan het Klein Seminarie Roeselare (weer Westvlaanderen!), die bijzonder de goede kwaliteit van de godsdienstboeken aanprees; dit zonder schaamte, wist doch iedereen van het debakel met het pedofiel getinte godsdienstboek Roeach 3 (enige der hoofdauteurs waren uit Westvlaanderen, eveneens werkzaam in de begeleiding der godsdiensleerkrachten, en het betreffende boek was zelfs uniek nog in een westvlaamse schoolbibliotheek te vinden tot 2012!); de ganse logistiek bij het bijna kompleet uitroeien van dit boek schijnt bij Delaey onbemerkt geweest te zijn- hoewel Alexandra Colen daarover zoveel protest gemaakt heeft en het ganse ding werelwijd bekend was.
Luc Delaey zit ondertussen klaarblijkelijk niet meer in Roeselare (opvallend is hoeveel merkwaardige tisten daar in de laatste jaren her en der en weggesprongen zijn)(ik denk bvb. aan de kortrijkse brigade), Maar is ondertusswen terug te vinden in: jawel, de Fakulteit Theologie en religieuze studies, St.-Michielsstraat 4, 3000 Leuven, afdeling Teacher Training (leider: Didier Pollefeyt)
Dar regeert inderdaad de antichrist: "Keer om en geloof aan het evangelie!"- deze tisten keren niet om, maar persisteren in het boze met hun brol.

Anoniem zei

De topics van de Kath. Actie Vlaanderen zijn toch hoogaktueel!

Zoêven (13.05.2014 's avonds) verscheen op kerknet een Artikel van onze oude bekende Theo Borgermans, dat Didier pollefeyt op dinsdag 20.05.2014 een voordracht wil houden over de "kleurrijke" en de "dialoog-"School ter gelegenheid van het afscheid (eindelijk) van Mieke van Hecke.
Veel beter kann men het netwerk van deze tisten niet uitrafelen- waarbij Pollefeyt nog bemerkt dat hij ook niet weet hoe het verder zal gaan.
Wij wel: Tibi Christe splendor Patris...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer