maandag 12 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen en de censuur van de video van Mgr. André-Joseph Léonard:
Link naar de eerste inhoudelijke discussie:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/05/mgr-andre-joseph-leonard-over-het-vak.html

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Niet on-topic, maar ik kan u op geen andere manier contacteren. Graag uw aandacht voor deze website, met de ethische standpunten van 1487 kandidaten bij de komende verkiezingen. https://sites.google.com/site/stemethisch

Anoniem zei

Kan iemand me uitleggen waarom de faculteit Theologie, TV programma’s op National Geographic op haar website aankondigd?

http://www.kuleuven.be/thomas/page/media/view/113326/

Indien we dit bij de burgelijk ingenieurs terug zouden vinden zou ik zeggen kom, maar nu...

Anoniem zei

Je kan niet van Thomas verwachten dat ze de Vangheluwe video gaan verwijderen, want dan zouden ze toegeven aan populaire druk, of aan druk vanwege de ‘traditionelen’ in de Kerk, hetgeen gewoon ondenkbaar is. Ze kunnen zelfs niet toegeven aan anti-pedofiele druk. Niemand zou het geloven, want het is dit blog dat de Vangheluwe video op hun YouTube kanaal gevonden heeft.

Interessant is dat de serie videos van het gastcollege van Vangheluwe op 26 April 2010 op Youtube opgeladen is, dat is de dag dat zijn verbanning naar de abdij van Westervleten aangekondigd werd.

Ter herinnering de tijdlijn:

- 19 April 2010: VG gaf het bewuste gastcollege aan KUL waarvan we de videos op de Thomas website terugvinden.

- Een paar uur later, tijdens de nacht van 19 op 20 April 2010 heeft de familie hun bewuste Email naar de bisschoppen gestuurd om hen op de hoogte te brengen van het jarenlange misbruik.

- Op 22 April was hij al terug van Rome waar hij zijn ontslag aangeboden had.

- 26 April, KUL plaatst de video van het gastcollege op hun website – of wie het ook moge zijn die de website van Thomas beheert – precies op de dag dat de verbanning van ex-bisschop Vangheluwe naar de abdij van Westervleten aangkondigd werd.

Aangezien “Thomas” www.godsdienstonderwijs.be gebruikt maakt van de infrastructuur, het onderzoek, personeel, ... van de KUL, die met overheidsgeld gesubsidieerd zijn wordt hetgeen er op Thomas te vinden is een heel publieke aangelegenheid. Zeker wanneer de website, en de lui die erachter zitten, de inhoud van godsdienstonderricht op scholen, waaronder de katholieke scholen beïnvloedt. Hetgeen volgens mij de opdracht van de bisschoppen is. In andere woorden, KUL mag dit niet eens.

Anoniem zei

Aan anoniem 12 mei 2014 13:30

U heeft volkomen gelijk.
Volgens het 2e vaticaanse concilie is de verkondiging het eerste (en zeg gerust: het belangrijkste) der munera (diensten, opdrachten) van een bisschop; en de mensen, die door hem het geven van catechese en verkondiging mee toevertrouwd krijgen, worden met de "missio canonica"( de "kanonische zending") gestaffeerd; bij falen, zware fouten of discrepantie tussen de leer van de Hl. Kerk en wat door deze verantwoordelijken gedaan en gezegd wordt, is deze missio canonica te herzien.
Dat zeer vele der Problemen de kerk in Vlaanderen op totale laisser-aller op dit gebied terug te voeren zijn- dwz. op hooggradige incompetentie der herders en komplete inactiviteit- ziet men spijtig genoeg sedert 40 jaar.
Bijkomend valt sterk op hoe verstrikt het kerkelijk netwerk is:
Zoals men mij telefonisch meedeelde bij het secretariaat van het aartsbisdom kunnen ze zelf niets doen aan wat er op "kerknet" gepubliceerd wordt; Halewijn doet daar klaarblijkelijk wat het will- en natuurlijk ook in "KerkLeven"; wanneer men ziet dat Toon Osaer, destijds de trouwe paladijn van Danneels en door een intimiderende telefoonaanroep aan de tegen de pedofiele tendensen en het boek "Roeach" protesterende Alexandra Colen definitief zwaar verbrand, Halewijn voert en Mark Vandevoorde op kerknet zijn eigen blog heeft (in de toenmalige gedesoriênteerde tijden persverantwoordelijke vbij het bisdom Brugge, nadien bij KerkLeven(vanuit Brugge gedirigeerd), kann men niet anders als vaststellen dat de officiêle kerk van nederlandstalig Belgiê zich in de handen van zeer weinig eerbare lieden gegeven heeft: controlemogelijkheid: nul.
Hetzelfde met Thomas, waar de Restanten en de uitvloeisels van de Bulckensperiode zeer levendig zijn; om van avimo en de filmkens maar te zwijgen.
Er is klarblijkelijk veel geld; het wordt gebruikt voor al deze brol en voor het vetmesten van de kornuiten aan de vleespotten van de kerk; en transparentie nul.
Het is erbarmelijk en ten hemel schreiend: altijd bedelen en om hulp en steun vragen, en zelf maar profiteren en chipoteren.
Het interessantste is echter dat al deze brol 4 jaar publiek op het Internet stond (men had alle tijd om archiefnotities te maken), dit geen mens stoorde (het allerminste de bisschoppen)- klaarblijkelijk leest geen mens de zaken van Thomas- en nu opeens zeer snel al deze rammenats van het web gehaald wordt.

De "vlaamse kerk" biedt een zielig schouwspel:
een hoopje verkaterde tisten met waterpistolen, vastzittend in een moeras met overal landmijnen, en omsingeld door een leger van geduchte partizanen met zware artillerie en antitankgeschut.

Tibi Christe splendor Patris


Anoniem zei

Hier de rede waarom de lezing van Mgr. Leonard gecensureerd werd.


RUIM DRAAGVLAK VOOR DIALOOGSCHOOL
Onderzoek naar katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen


http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=123053

Anoniem zei

Eerlijk gezegd vind ik niet dat er in dit artikel van Kerknet ook maar één geldig element is om de lezing van Mgr. Léonard te censureren. Mgr. Léonard heeft duidelijk gemaakt waar een “katholieke school” voor moet staan. Dat dit niet de mening is vaneen meerderheid binnen het VSKO (gevormd, benoemd en gekneed door dezelfden die de enquête lanceerden waarover het artikel handelt), wettigt op geen enkele wijze een censuur. Dit is gewoon een vorm van verregaande arrogantie en misprijzen van de mening van degene die eigenlijk de grote lijnen van het katholiek onderwijsbeleid zou moeten bepalen (en niet de heren Pollefeyt, Boeve en konsoorten). Zolang deze dames en heren de touwtjes van het godsdienstonderricht in handen blijven hebben, zal het blijven van kwaad naar erger gaan met de Kerk in ons land, alle “Francisuseffecten” ten spijt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer