zaterdag 10 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen en de censuur van de video van Mgr. André-Joseph Léonard

Link naar de gecensureerde video:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/leonard/


 

Natuurlijk moest 'Thomas' deze video van haar homepage halen...

Ze hadden geen andere keuze!

Na Vaticanum II is de verkondiging de eerste en de belangrijkste munus (dienst, opdracht) van de Bisschop, hetgeen Z.E. Mgr. AB Léonard hier inderdaad zeer dapper demonstreert. Op zich al een zeer lovenswaardige daad in vergelijking met de andere bisschoppen in Vlaanderen die blijkbaar weinig te vertellen hebben. Zie bijvoorbeeld de enorme stilte en de vervelende traagheid op de sites van hun bisdom op Kerknet.

Mgr. Léonard hield hier een voordracht van bijna een uur voor godsdienstleraars/essen. Dit is nou net de doelgroep die al twee generaties lang met anti-christelijke ideologie wordt geïndoctrineerd en ketters wordt opgevoed door figuren zoals Suenens, Danneels en in het bijzonder Jef Bulckens.

Juist 20 jaar geleden verscheen zijn in het Frans geschreven artikel over "La catéchèse moderne dans la Belgique néerlandophone" - 1984 (Ephemerides Theologicae Lovanienses). Uiterst interessant om te lezen nu 30 jaar later... Nu de religieuze scherven hier in Vlaanderen op de grond liggen. De opvolger en compagnon van Bulckens, Didier Pollefeyt, mag er trots op zijn.

Dat de Aartsbisschop nu zelf voor deze leraars optreedt, hen de fundamenten van het Katholieke Geloof verklaart, hen ook op de Antichrist en zijn acties wijst, ja dat is voor de modernisten aan de KUL natuurlijk het zuiverste gift!

De KUL-professoren hebben tientallen jaren lang het personalisme en het relativisme zitten ophemelen. Ze promootten de haalbaarheidsmoraal, verzwakten het kerkbegrip, en lulden er maar op los op ethisch vlak... Hun woordspelletjes vernevelden en camoufleerden hun échte on-christelijke overtuigingen en natuurlijk hebben zij alle gevoel voor de zonde verloren, en tegelijkertijd ook Onze Lieve Heer Jezus Christus, Onze Redder en Verlosser, totaal uit het oog verloren.

Die pseudo-wetenschappelijke bende daar in Leuven toont inderdaad duidelijk en steeds weer opnieuw aan, dat hun diabolische ingesteldheid de oorzaak is van hun ongeloof. Deze woordvoerders van de Antichrist hebben dat nu weer fantastisch bewezen.

Daar komt bij mij ook weer de stapelzotte filmclip van "Black Maria" in de herinnering (ca. 2009), toen sterk gepromoot door Kerk&Leven...

Vergeten we ook niet, dat het pedofiel getinte godsdienstboek "Roeach", daar ook bij de Leuvense catechesetroep het daglicht zag.

Summa summarum: een prachtig voorbeeld van dappere catechese door Mgr. Léonard en wel voor een belangrijk publiek; en een grote blamage voor die typen daar in Leuven. Het waren, zijn en het zullen wel altijd echte krotters blijven!

Bron: Anoniem

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer